Tänään on 21.06.2018 23:02 ja nimipäiviään viettävät: Ahti, Ahto, Ingemar, Ingmar ja Inge. Käytämme EVÄSTEITÄ | MOBIILIVERSIO M.BLOGIVIRTA.FI
Juha Sipilä:

Puhe puoluevaltuustossa 26.11.2016

Julkaistu: · Päivitetty:

(muutosvarauksin)   Hyvät ystävät , hyvät  puoluevaltuuston jäsenet ! Maailman tilanne puhuttaa m eitä keskustalaisia  ja  se,  miten kansakuntana  selviämme siitä .  E dessämme oleva koettelee  yhteiskuntaamme  ja yhtenäisyyttämme . Käynnissä on yksi  historian murrosvaiheista. Sen  kaikkia vaiheita ja vaikutuksia on vaikea   ennakoida.  Tyypillistä näille murrosvaiheille on kuitenkin se, että monet kansainväliset pelisäännöt eivät entiseen tapaan  toimi tai nii tä ei kunnioiteta. V altiot k ilpailevat vaikutusvallasta ja u sein vallitsee käsitys ,   että oma etu saavutetaan  toisen kustannuksella tai väkivallalla. Siksi murrosvaiheet tuovat usein myös  lev ottomuutta ja konf likteja. N e  eivät myöskään kestä ikuisesti,  vaan päättyvät väistämättä yhteisten pelisääntöjen vahvistamiseen ja kansainvälisten rakenteiden  uudelleen  luomiseen.  Tämän vuoksi  historian murroskohdissa ei  koskaan  pidä luopua toivosta . Pahin  on useimmiten vältettävissä. J ärki yleensä voittaa  yhteisten pelisääntöjen ja rakenteiden lu omisessa. Historia on  osoittanut, että viisas varautuu pahimpaan. Monet ovat päätyneet aliarvioimaan käynnissä olevia muutoksia tai reagoineet niihin  liian  hitaasti, jolloin murroksesta on tullut selviytymiskamppailu.  Länsimaisten demokratioiden ahdas liikkumatila, populistiset  liikkeet, globalisaatio vastaisuus, protektionismin kasvu ja vapaakauppaan kohdistuvat ongelmat sekä yhteiskunnallinen kahtiajakautuminen  asettavat   meidät uuden eteen.  Britanniassa äänestettiin kesällä EU:sta lähtemisen puolesta. Yhdysvalloissa valittiin presidentiksi henkilö, jonka valintaa pidettiin viimeiseen saakka hyvin epätodennäköisenä. Euroopassa on tulevan vuoden aikana edessä joukko vaaleja, joissa yhteiskunnallinen ilmapuntari voi värähtää uuteen asentoon. Seuraavaksi meitä huolestuttaa Italia.  Kipeästi u udistuksia ja talouskasvua kaipaava maa voi jou tua poliittiseen sekasortoon . Itävallassa presidentistä äänestetään uudelleen.  N ämä tapahtumat ovat monessa suhteessa historiallisia . Niillä on merkittäviä seurauksia sekä Euroopassa että kansainvälisessä politiikassa laajemminkin.   Yhdysvallat säilyy  kuitenkin  meille tär keänä kumppanina  huoli matta siitä, kuka  Washingtonissa on va llassa.  Meille on tärkeää, että Yhdysvallat nou dattaa jatkossakin  kansainväl isiä sitoumuksiaan eikä ryhdy  toimiin, jotka heikentävät sääntöpohjaista kansainvälistä järjestelmää.    Hyvä puoluevaltuusto, Venäjästä a nalyysimme on selväpiirteinen. S en kehitys on huolestuttavaa sekä maan sisäisten että maan ulkoisten toimien va lossa.  Venäjän toimet esimerkiksi Aleppon pommituksissa ovat olleet kansainvälisen oikeuden räikeitä rikkomuksia.  Sama lla pidämme keskusteluyhteyttä Venäjään erittäin tärkeänä. Sen  merkitys tunnu stetaan myös EU:ssa  ja meidän rooliamme tässä arvostetaan. Yksikään konflikti tai erimielisyys ei ole ratkennut ilman sitä, että keskustellaan ja kuunnellaan ja että keskustelukumppaniin suuristakin näkemyseroista huolimatta suhtaudutaan arvostavasti. Ihmisten väliset kontaktit ovat yksi naapuruussuhteemme vakauden takeista. Tämän vuoksi pidämme myös pakotteiden ulkopuolella olevan taloudellisen kanssakäymisen ja venäläismatkailijoiden virran uudelleen vahvistumista tervetulleena.  Tapaan kollegani pääministeri  Medvedevin  vielä tämän vuoden puolella. O len ehdottanut , että voisimme tavata täällä pohjoisessa,  tarkemmin sanottuna  Oulussa. Rohkeillekin avauksilla  on nyt tilausta. Eilen julkistettiin Paavo Lipposen ja Reijo  Sventon koilliskaapeliselvitys. Aikaikkuna auki on nyt auki tämän hankkeen määrätietoiselle toteuttamiselle. Olemme saaneet vihreää valoa Japanista, Venäjästä, Kiinasta, Saksasta , Norjasta  ja EU-komissiosta. Tulen tekemään kaikkeni, että tämä hanke saadaan vauhtiin tämän hal lituskauden aikana.  Tämäntasoista  konkretiaa  me tarvitsemme esimerkiksi arktisessa politiikassa.   Hyvät ystävät, Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan linja kestää tämän ajan. On ollut tärkeä valinta, että olemme pitäneet yleisesti asevelvollisuudesta kiinni. On äärimmäisen tärkeää, että ulko- ja turvallisuuspolitiikasta vallitsee Suomessa edelleenkin yli hallitus- ja oppositiorajojen yksimielisyys. Tätä todisti ulkoasiainvaliokunnan lähes yksimielinen mietintö selonteosta.  Tätä henkeä rakennamme myös puolustuspoliittisessa selonteossa. Se valmistuu tammikuussa eduskunnan käsiteltäväksi. Puolustuskyvyn ylläpitäminen on keskeinen osa ulko- ja turvallisuuspolitiikan kokonaisuutta. Hankinnoista aiheutuvat kulut tulevat samalle ajankohdalle kuin ikä äntymiskulumme ovat korkeimmalla tasolla . Tämän vuoksi on haettava parlamentaarista yksituumaisuutta näistä hankinnoista. Olen sitoutunut löytämään yhteisen ratkaisun eduskuntapuolueiden puheenjohtajien kanssa hankintojen rahoittamiseksi. Eurooppa-neuvostossa joulukuussa käsitellään puolustusyhteistyötä. Suomen ja Keskustan pitkäaikainen linja on tässä ollut puolustusyhteistyön syventäminen Euroopan unionissa. Keskustelin tästä kesäkuussa Ranskassa. Silloin teimme asiasta yhteisen aloitteen presidentti  Hollanden  kanssa. Suomi on valmis etenemään erityisesti materiaali- ja t utkimusyhteistyössä.  M eille keskustalaisille on tärkeää, että me Euroopan unionissa pidämme sovitusta kiinni. Tässä tilanteessa ei ole mitään tarvetta syventää  EU:n  integraatiota .  Nyt on toimeenpantava se, mitä olemme yhdessä päättäneet. Kriisien ratkaisuista pitäisi päästä eteenpäin suomalaisille tärkeissä kauppasuhteissa. Kauppaesteiden poistaminen on vientivetoiselle Suomelle tärkeää. Britannian ero EU:sta on Suomelle paha takaisku. Iso-Britannia on meille monessa tärkeä liittolainen ja uskon, että se tulee olemaan sitä jatkoss akin. Ero on kivulias myös Iso-Britannialle . Viimeisten tutkimusten mukaan   Brexitin  hintalappu on noin 250 miljardia. Riippumatta  Brexit in yksityiskohdista on kuitenkin ilmeistä, että kauppa EU:n ja Britannian välillä  vähenee, investoinnit laskevat  ja vähentyvän maahanmuuton seurauksena työikäisen väestön määrä on pienempi kuin tilanteessa, jossa Britannia olisi päättänyt jäädä EU:n jäseneksi. Kaikki nämä tekijät ovat omiaan vähentämään talouskas vua myös pidemmällä aikavälillä   Hyvät naiset ja herrat, Eurooppaa myllertänyt pakolaiskriisi näkyi vuosi sitten täällä Torniossa. T urvapaikanhakijoiden virta tavoitti Euroopan pohjoisimman osan. Reitti Suomeen kulki Tornion kautta. Vilkkaimpina päivinä rajan ylitti  viisi-kuusisataa turvapaikanhakijaa. Viranomaisten, kaupungin ja torniolaisten yhteistyönä saimme nopeasti pystyyn Tornion järjestelykeskuksen, ja sen myötä rekisteröityä täällä Torniossa kaikki Suomeen tulleet turvapaikanhakijat. Tämä osoitti meiltä eurooppalaisittainkin poikkeuksellista kyvykkyyttä. Haluan lausua torniolaisille kiitoksen  yhteistyöstä. Nyt olemme siirtyneet turvapaikkatilanteen osalta uuteen vaiheeseen. Käsittelyprosessien ja palautusten ohella erityistä huomiota on kiinnitettävä myönteisen päätöksen saaneiden kotoutumiseen . Uudet suomalaiset tarvitsevat monenlaista apua ja tukea, mutta ennen kaikkea lähiyhteisön, johon voi kiinnittyä. Avain hyvään kotoutumiseen on paikallisella tasolla, viime kädessä meillä jokaisella. Turvapaikanhakijoiden vastaanottamisessa ja heidän toivottamisessaan tervetulleiksi on kysymys perusarvoistamme ja sitoumuksistamme.  Noin 200 kuntaa on tehnyt myönteisen päätöksen ottaa vastaa maahanmuuttajia.  Olen ylpeä  teistä  keskustalaisista kuntapäättäjistä , jotka olette  kantaneet oman va stuun tämän kriisin hoitamisest a . Olette todellisia arjen sankareita, vaikka i lmapiiri ei väl ttämättä ole  aina ollut kannustava.  Mutta v ain kantamalla vastuuta saavutamme johtopäätöksiä, jotka ovat yhteiskunnallisesti kestäviä ja eheyttä vahvistavia.    Hyvät keskustalaiset, Sitten muutama sana politiikan tekotavoista.  Minulta on kysytty voiko puoluetta tai maata johtaa kuin yritystä. Olen vastannut, et tä  ihmisten johtamisen periaatteet  ovat mielestäni täsmälleen samat. Olen johtanut yrityksiä 25 vuotta ja nyt politiikassa k ohta viisi vuotta. Havaintoni ovat vahvistunee t. Vision eli suuren  yhdessä asetetun  tavoitteen merkitys politiikassa on vielä suurempi kuin yrityselämässä.  Politiikassa ihmisillä  täytyy olla  suurempi syy lähteä  tekemään tätä työtä  ja hoitamaan luottamustehtäviä, koska   yhteisten asioiden hoitamisesta tulee  rajattomasti kielteistä palautetta  ja lokaa niskaan . Yrityksiä syytetään pahimmillaan  kvarttaalitaloudesta , jossa kolmen  kuukauden tulos ohjaa kaikkea toimintaa. Itse en sitä kokenut  enkä nähnyt missään, mutta  jossain  voi olla näinkin ly hyen tähtäimen johtamisesta  kokemuksia.   Sen sijaan minulle on ollut täydellinen yllätys politiikan tekemisen lyhytjänteisyys.  Politiikassa gallup tulee joka kuukausi pariin kertaan .  Esimerkiksi  Yleltäkin tulee 12 kappaletta  gallupp eja vuodessa  eli täysi tusina.  Niitä sitten syynätään ja katsotaan, mikä tapahtuma, uutinen , lause  tai  avaus vaikutti  mihinkin  ja kuinka paljon. Tämä   on  todellista  lyhyen tähtäimen johtamista .  Kyllä , hyvät ystävät , tälla inen  on varsinaista tusinataloutta. Politiikassa meidän pitää tehdä töitä  arvojemme mukaisesti ylisukupolvisesti . Heittäkää ne puoluebarom etrit ja gallupit roskakoriin.  Minä en halua johtaa puoluetta tusinatalouden ohjausopeilla. Meillä on puolueessa aate ja arvot sekä  ylisukupolvinen  näky Suomen kuntoon laittamisesta.  Pidetään siitä kiinni ja toimitaan sen mukaisesti.   Hyvät ystävät, Keskustan  vaalien alle tekemän  talousohjelman mukaan velaksi eläminen julkisessa taloudessa loppuu vuonna 2021. Kuntatalous on nyt tällä uralla. Lupauksemme mukaisesti tämä hallitus ei ole  sii rtänyt omia ongelmiaan kunnille. E mme leikkaa kuntien valtionosuuksista eli ihmisten palveluista ,   kuten edellinen hallitus teki. Kymmenen miljardin urakasta neljä miljardia  hoidetaan sääst öillä, neljä uudistuksilla ja kaksi  talouskasvua ja työllisyyttä edistämä llä. Neljän miljardin säästöt ovat  suunnilleen kasassa ja suuret uudistukset etenevät. Julkisen talouden tasapaino saavutetaan suunnilleen sillä hetkellä, kun työllisyysaste saavuttaa 72 prosenttia. Mutta mitä kuuluu työllisyydelle ja kasvulle? Talouskasvussa olemme jo vuoden verran kulkeneet positiivisilla luvuilla.  Suomi on saavuttamassa S aksaa kilpailukyvyssä että  nyt  myös  talouskasvussa.  Työllisyysaste on noussut yhden prose nttiyksikön. T yöttömyys pienenee.  Suomessa on myös maailman paras hallinto ja nousimme  Legatum  instituutin vertailussa viidenneltä sijalta ykköseksi . Juttelin tilitoimistoyrittäjän kanssa. Hän sanoi, että hänen pienten ja keskisuurten asiakasyritysten tu los on vuoden aikana parantunut. Ne investoivat  ja työvoimaa palkataan.  Hyviä uutisia on kuulunut  Turusta, Uudestakaupungista, Kemijärveltä ja  tuosta naapurista Kemistä.  Ilmoituksia sa doista jopa tuhannesta työpaika sta on tullu t tiheästi . Nyt Suomeen jälleen uskalletaan investoida. I lmapiiri on selvästi parantunut ja  Suomeen luotetaan . Kilpailukykysopimuksen vaikutukset alkavat näkyä. Kiitos vi elä kerran  kaikille   kiky-sopimuksen   tekijöille.  Erityisen positiivinen uutinen taloudesta on kotitalouksien luottamuksen parantuminen. Tämän taustalla on kasvanut varmuus siitä, että työpaikan menetys ei enää uhkaa. Tulevalle työllisyyskehitykselle lupaa hyvää se, että teollisuuden tuotanto on nyt 3,5 prosentin kasvussa verrattuna viime vuoteen.   Hyvät ystävät, Julkistimme torstaina rohkean  ilmast o- ja energiastrategiamme Ollin johdolla . Se  näyttää ylittäneen oppositionkin  odotukset.  Suomessa luovutaan kivihiilen käytöstä energiantuotannossa kokonaan. Nyt ne Helsingin kivihiilikasatkin viimein häviävät. Valmistelemme siihen lain. Uusiutuvan osuus nousee 50 prosenttiin koko energian kulutuksestamme ja omavaraisuus 55 prosenttiin. Öljyä korvataan kotimaisella uusiutuvalla vauhdilla, autojen tankeissakin on kohta 30 prosenttia biopolttoaineita. Piensähköntuotantoon tulee helpotuksia ja maatiloja kannustetaan biokaasun käyttöön traktoreissa ja  autoissa. Sovimme Kööpenhaminassa Pohjoismaiden pääministerikokouksessa yhteisten askelmerkkien laatimisesta päästöjen vähentämiseksi liikenteessä. Lupasin, että Suomi ottaa tässä johtoroolin ja teemme ehdotuksen etenemisestä. Liikenneministeri  Anne hoitaa tätä. Asumiseen ja rakentamiseen  on myös tehty vaaliohjelmamme mukaiset toimet  ympäristöministeri Kimmon johdolla . Annoimme torstaina eduskunnalle tästä  esityksemme . Se  sisältää  useita muutoksia, jotka helpottavat kaavoitusta ja rakentamisen  luvitusta . Normeja puretaan urakalla.   Kunnan päätösvalta kaavoituksessa kasvaa.  Kylärakentaminen ja  maatilojen lisärakentaminen  helpottuu.   Myös kylien ranta-alueiden nykyistä tiiviimpi rakentaminen  sujuvoituu . Vapaa-ajan asunnon voi jatkossa muuttaa pysyvään asuinkäyttöön entistä joustavammin.  Yritysten  toimintaedellytykset paranevat, rakentaminen vauhdittuu ja kunnat voivat sujuvammin kehittää aluettaan. Valtion viranomaiset taas voivat keskittyä laajempiin kokonaisuuk siin. Sovimme Ruotsin pääministerin kanssa pari viikkoa sitten, että lähdemme yhdessä helpottamaan puurakentamisen  normeja. Yhdessä voisimme muodostaa merkittävän markkina-alueen. Liikenteessä Suomi siirtyy 2100  –luvulle  ennakkol uulottoman liikennekaaren vauhdittamana. Tämä on herättänyt kiinnostusta monissa muissa maissa. Voi, kun uskaltaisimme edetä vielä liikenneverkkoyhtiössäkin. Sillä Suomi saisi  infran  rakentamiseen todellista vauhtia. Vaikka nytkin  satsataan teihin ja  tietoliikenneinfraan  kolme miljardia koko hallituskaudella, enemmän tarvittaisiin.  Infra  Oy – idea on kova juttu. M uuallakin on alettu liikkumaan tähän suuntaan.   Hyvät ystävät! Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta on tehty kuin Iisakin kirkkoa monta vaalikautta. Se on keskeisin osa kestävyysvajeen paikkaamista, melkein kolmannes koko urakasta.  Viime vaalikausi aloitettiin rakentamalla 70 suurkunnan mallia ja kuntaliitos-pakkoselvityksiä tehtiin melkein joka kunnassa. Eikö me nyt tehdä tä mä valmiiksi? Väärinymmärrystä , pelottelua ja painostusta on nyt ilm assa niin paljon, että lupasin k äyttää tähän aikaa. Kerrataanpa vielä ,  mistä tässä on kysymys. Meidän  sote- menot  lisääntyvät ja nykyisillä talouden edellytyksillä nykytasoisia palveluita ei pystytä turvaamaan ilman isoa uudistusta.  Me olemme aina lähteneet siitä, että meidän on vah vistettava perustason palveluja  eli niitä lähiterveyskeskuksen tarjoamia palveluita.  Yksityiset eivät tietenkään hoida tiettyjä viranomaistehtäviä kuten  lastensuojelu n huostaanottoja tai mielenterveyspotilaiden tah donvastaista  hoito a .  Painopistettä on siirrettävä erikoissairaanhoidosta perustasolle. Palveluketjut o n saatava  sujuviksi  eikä ihmisiä enää  pompotella paikasta toiseen. Ja tämä koko kokonaisuus on siirrettä vä kuntia  suuremmille  hartiolle eli maakunnille.  Kaikkien ihmisten valinnanvapautta on lisättävä, mutta julkinen toimija muodostaa edelleen  sote-palvelujen  vahvan rungon. Tietojärjestelmät on  viimein saatava toimimaan.  Arjen ammattilaiset pyörittävät uudistunutta kokonaisuutta rautaisella ammattitaidolla  1.1.2019 lähtien . Tämän kö  kaiken opposit io haluaa  repiä rikki viisi kuukautta sen jälkeen, kun ka ikki on saatu toimimaan ja palauttaa uudistuksen  lähtöruutuun. A skarruttaa ko teitä  valinnanvapaus ja julkisten palvelujen yhtiöittäminen? M itä valinnanvapaus  tarkoittaa käytännössä?  Jos sinulla on lonkassa onge lma ja haluat mennä lääkäriin, niin e nsimmäinen  valinnan paikka on se ,  että  menetkö tuttuun terveyskeskukseen vai yksityiselle lääkäriasemalle. Tämä pitää harkita huolella, koska samalla päätät pidempiaikaisesta sitoutumisesta käyttää jatkossakin samaa ovea lääkäriin. Yksityinen lääkäriasema ei saa valita asiakkaitaan , vaan asiakas valitsee palvelun tarjoajan . Nyt jokaisella suomalaisella on valinnanvapaus siinä ,  mikä oli aiemmin mahdollista vain varakkaimmille.  Seuraav aksi lääkäri kirjoittaa  lähetteen maakunnan ylläpitämään erikoissairaanhoidon yksikköön. Siellä lonkka kuvataan ja todetaan leikkauksen tarve. Lonkka leikataan joko julkisessa sairaalassa tai yksityisessä, pelkästään lonkkaleikkauksiin keskittyneessä yksikössä. Välittömästi leikkauksen jälkeen sinua aletaan  kuntouttamaan . Se on lähettäneen peruspalveluyksikön vastuulla. Jos  valinnanvapaus lopullisessa linjauksessa ulotetaan tähänkin kuuluvaksi, voit saada asiakassetelin ja mennä pienen yksityisen fysioterapeutin, paikallisen ammatinharjoittajan , ohjaukseen. Kaikkea tätä  orkesteroi  maakunta. Sillä on rahat ja se hyväksyy kaikki toimijat. Tiedon yhteensovittamisella seurataan hoidon etenemistä ja kaikki hoitoon osallistuvat tietävät täsmälleen tilanteesi. Eihän tämä  nyt niin kau healta kuulosta kuin mitä oppositio pelottelee . Entäpä se yhtiöittäminen?  Kä ytännössä perustaso, eli esimerkiksi t erveyskeskukset yhtiöitetään, samoin kui n  ne erikoissairaanhoidon toimet, jotka ovat valinnanvapauden piirissä. Mutta ketä se haittaa tai kiinnostaa, jos laskussa tai palkkakuitissa lukee Lapin maakunta tai Lapin maakunnan terveyspalvelut Oy. Oppos i tio tekee rakenteista kauheita mörköjä, me keskitymme palveluiden kuntoon saamiseen. Rakenteet pitää olla, mutta se on sivuseikka palveluita käyttävän ihmisen kannalta. Valtaosa palveluista tulee olemaan edelleenkin julkisia  ja esimerkiksi Etelä-Karjalan  Ekso te  saa jatkaa, se on selvä. Tästä tulee hyvä  uudistus , maailman paras.  Tsemppiä Juhalle ja Anulle – urakka on kova.  Taloudessa on paljon myönteistä, mutta kaikilla ei mene hyvin.  Maalaisliitto-Keskusta  on aina halunnut kantaa radikaalia sosiaalieettistä vastuuta kaikkein sorretuimmassa asemassa olevista tai sinne ajautumassa olevista ihmisistä. Tähän työhön haluan meitä kaikkia kannustaa. Tälle työlle on todellakin nyt tilausta, kun julkista taloutta laitetaan kuntoon.  Uskallan myös esittää toiveen. Pitäkää meidät päättäjät ajan tasalla. Kertokaa avoimesti ja rohkeasti, kenellä on suurin hätä ja mihin meidän pitäisi voimamme keskittää. Puhukaa heidän suullaan, joiden ääni ei kuulu julkisessa keskustelussa ja mahdu päivälehtien otsikoihin. Puhukaa heidän suullaan, joiden takana ei ole vahvoja ja varakkaita etujärjestöjä ,  ja jotka eivät jaksa ja pysty tuomaan itseään ja omaa hätäänsä esille. Arvostan teidän ääntänne juuri silloin, kun puhutte hätää kärsivien äänellä, tavallisen arjen äänellä. Tähän asiaan tarvitaan uusia ratkaisuja ja pidemmän aikavälin näkemys. Eriarvoistuminen on vakava asia. O len päättänyt perustaa työryhmän  eriarvoistumisen pysäyttämiseksi nykyisten talousraamien puitteissa .  Sen puheenjohtajaksi on lupautunut professori Juho Saari.   Hyvät keskustalaiset! Kasvun ja työllisyyden tavoitteet etenevät, lisää pökköä pesään heitetään koko ajan. Suomi tulee kuntoon niin kuin  me lupasimme . Välillä uskoa koetellaan, mutta tästäkin selvitään – takaan sen. Pyydänkin teiltä apua. Kuntavaalien ehdokasasettelulla ratke aa pitkälti kuntavaalien tulos.  Kuntavaaleista on  tulossa yleispoliittiset vaalit .   Nyt kaikki keräämään ehdokkaita.  Otetaan loppukiri viime kunnallisvaalien tapaan. Rakennetaan me keskustalaiset tulevaisuuden kunta.   Hyvät ystävät! Viime kädessä vaikeat ajat koettelevat arvoperustaamme. Pelko on ilmaus epävarmuudesta ja se on epämiellyttävä tunne, jota ei pidä lietsoa vaan josta pitää auttaa pääsemään eroon. Meidän tehtävä on luoda yhteyttä erilaisten ihmisten välille, yhteenkuuluvuutta ja vahvistaa toivoa. Suomea voi rakentaa ja rakastaa erilaisista taustoista.  Meille historiamme vaiheissa rakkaiksi tulleita arv oja ei kuitenkaan voi  ottaa tällaisena aikana itsestään selvyyksinä. Niiden eteen on oltava valmis näkemään vaivaa. On kohdattava omat pelot ja epävarmuus. Kaikkiin ongelmiin on löydettävissä käytännöllisiä ratkaisuja. Ongelmista puhumista ei tule pelätä, mutta arvoperustamme tulee esiin siinä ,  miten niistä puhumme ja miten toimimme.  Kaiken perustana itselläni on ihmisarvon näkeminen ja kunnioitus. Samalla meidän on kohdattava vastuumme. Vastuun taakka voi olla suuri, mutta tukemalla toisiamme ja rakastamalla isänmaata me selviämme.  Näin olemme tehneet k ohta 100 vuotta.  Näin teemme jatkossakin.

Avainsanat: suomi eu eurooppa helsinki keskusta suomessa päätös pääministeri tulos eduskunta presidentti italia vaalit venäjä ruotsi usa britannia yhdysvallat ranska pohjoismaat olla esimerkki tehdä muutama suuri asia ihminen pieni vuosi paha vaikea kaupunki vapaa kuukausi apua täydellinen hallitus kesä rakastaa uskoa juttu valmis kesäkuu toiminta paavo linja maa tieto kauppa oikeus mennä historia ranta professori ääni lappi hallinto itä rakentaminen tapahtuma öljy idea lääkäri käsi valo ystävä ongelma puhe raha vaiva määrä positiivinen karjala sinä tavata osa tammikuu ulkopuolella hyvä saari pelätä uutinen joukko los henkilö oy etelä ylpeä asiakas tilanne sairaala henki tunne ikä politiikka kirjoittaa vauhti yritys pelko kehitys norja auto käynnissä ikuisesti kuvata kunta ulko arki avain julkinen kiinnostaa hoito työ luopua ero eilen koko kysymys virta lause reitti pienempi melkein nyt mitä säilyy kansainvälisen tavallisen joulukuussa suomelle valittiin rajan palaute valmistua materiaali anne markkina kassa isä sopimus työpaikka tehtävä tekee sa minä jatko prosentti turku yllätys tämä se kasvaa tavoite varmuus paikka nykyinen palvelu mutta käyttää kasvu valita paras mikä tah tässä johto johtaa kun asema ei sote esittää saavutus löytää hätä hän itse harkita erilainen tarkoittaa muuttaa pari me keskeinen auttaa huoli vakava näkyä seurata iso vastuu niska erityinen vision saada voida jatkaa hoitaa näkemys arvo kirkko maata liikkua lähteä pitää toivoa oulu rakentaa seuraus hanke viranomainen voittaa muodostaa kova tekijä lastensuojelu miljardi oppositio keskittyä aksi terveydenhuolto energia maakunta talous kantaa ratkaisu ohjata käsitys liike puita tuotanto näyttää puolue neljä järjestelmä kehittää valinta entinen valtaosa päästä ottaa keskutelu hal pohjoinen syy tyypillinen yksityinen juho ovi brexit kau 2016 suomalainen piiri kriisi perustaa uusiutuva teollisuus todeta vaikutus vahva merkittävä sana tukea merkitys väestö tarve luoda kustannus aleppo turvapaikanhakija globalisaatio poliittinen kansainvälinen yhteistyö työllisyys tasapaino tutkimus meno herra herättää gallup luottamus reijo oja yhteiskunnallinen saksa arvostaa juuri päättäjä kokonaisuus kannustaa etu äänestää urakka kunnioitus historiallinen alue omavaraisuus valinnanvapaus kivihiili viisas investointi osallistua


blogivirta.fi