Tänään on 20.10.2018 05:42 ja nimipäiviään viettävät: Kasperi, Kauno, Kasper ja Jesper. Käytämme EVÄSTEITÄ | MOBIILIVERSIO M.BLOGIVIRTA.FI
Oppitori:

Etymologinen sanalista

Julkaistu: · Päivitetty:

A SHORTER FINNISH DICTIONARY [with etymologies] compiled by Andras Rajki 2008 A aalto  [from Gmc. Cf. Icl alda] : wave aamu  [from PU *oma. Cf. Hun o (ancient)] : morning aapa  [cf. Lap ahpi (sea)] : swamp aarre  [from *arne. Cf. Est aare, Kar uarreh, Lap ardna] : treasure aasi  [from *asni, from Gmc. Cf. Swe aasna] : donkey aateli  [from Gmc. Cf. Est aadel, Swe adel] : nobility aatra  [from *adhra, from Gmc. Cf. Est ader, Swe aarder] :  obs  plough aatto  [from *afto-, from Gmc. Cf. Swe afton (evening)] : eve aava  [see avata] : open, wide aave  [from haave (mirage)] : ghost aavistaa  [from *haavistaa, see haamu] : guess ahdas  [from *astas ahertaa  [see ahkera] : be diligent ahjo  [from *asjo-, from Gmc] : furnace, smithy ahkera  [from ahku, from PF *asku (zeal)] : diligent ahkio  [from *askio-, from PU *aske] : sled ahne  [from *asne, see ansaita] : avid ahrain  [from Sla] : harpoon ahtaa  [from PFU *akta] : cram, stuff ahtera  [from FV *akste. Cf. Est aher] : barren ahteri  [from *akteri, from Gmc. Cf. Swe akter] : stern of ship ahven  [from Proto-Nordic. Cf. Est ahven] : perch (fish) aika  [from PF *aigan, from Gmc. Cf. Est aeg, Kar ajgu, Lap aigi, Got aiws] : time, while aikoa  [cf. Lap aigut] : intend aina  [from Bal. Cf. Kar ajnos, Lap aidna (only)] : always aine  [from aina. Cf. Est aine, Kar ajnes] : material ainoa  [from *ainoha, from Gmc. Cf. Got ainoho] : sole, unique airo  [from Bal or Gmc. Cf. Est aer, Kar ajro, Lap airu, Ltv airis, Swe aara] : oar airut  [from Gmc. Cf. Got airus] : envoy aisa  [from Bal] : shaft aisti  [from *haisti, see haistaa] : sense aita  [cf. Est aed, Kar ajdu, Lap aidi] : fence aitta  [from FV *ayta, from Bal. Cf. Est ait, Kar ajttu, Lap aiti] : storehouse aivo  [from PFU *aynge. Cf. Est aju, Kar ajvot, Lap vuoigngas, Hun agy] : brain ajaa  [from Gmc. Cf. Est ajama, Kat ajua, Lap vuodjit, Swe aaka] : drive ajatella  [cf. Kar ajatella] : think akana  [from Gmc. Cf. Got ahana] : awn akka  [cf. Kar akku (wife), Lap ahkku] : old woman akseli  [from Gmc. Cf. Lap aksil, Swe axel] : axle ala  [from PFU *ala] : area alasti  [cf. Est alasti, Kar alastoj, Lap alas] : naked alati  [cf. Est alati, Lap alo] : always alkaa  [from PU *alka. Cf. Est algama, Kar algua, Lap algit] : begin alla  [from PU *ala. Cf. Est all, Kar al, Lap vuolas (down), Hun ala] : under allas  [from *aldas, from Gmc. Cf. Lap alddis] : basin; trough almu  [from Gmc] : alms ammatti  [from *ambatti, from Gmc. Cf. Est amet, Lap ammat, Swe ämbete (office)] : job amme  [from PFU *ama] : tub ammoin  [see aamu] : in ancient times ampiainen  [cf. Kar ammurjajne] : wasp ampua  [from FPrm *ampe. Cf. Kar ambuo] : shoot ankara  [from Gmc. Cf. Ger eng (narrow)] : strict ankea  [from *angkeda, from PFU *angke. Cf. Hun aggodik (be anxious)] : sad ankerias  [from Bal. Cf. Est angerjas, Kar ängeriäs, Lap akkaras, Lit ungurys] : eel ankka  [from Gmc. Cf. Swe anka] : duck ankkuri  [from Gmc. Cf. Est ankur, Kar ankuri, Swe ankare] : anchor anoa  [from PFU. Cf. Lap atnut, Hun unszol (nag)] : ask anoppi  [from PU *ane. Cf. Kar anoppi, Lap vuoni, Hun  obs  napa] : mother-in-law ansa  [from Bal. Cf. Lit asa] : sling, trap ansaita  [from Gmc. Cf. Got asneis (laborer)] : earn ansas  [from *ansaz, from Gmc] : beam antaa  [from PFU *amta. Cf. Est andma, Kar andua, Lap addit, Hun ad] : give anteeksi  [from antaa. Cf. Est andestama (to pardon), Lap andagassii (excuse me)] : pardon antura  [from Gmc] : sole of shoes apea  [from *apeda, from Sla. Cf. Rus obida] : sad apila  [from Bal. Cf. Lit obuolys] : clover apina  [from Gmc. Cf. Lap ahppa, Swe apa] : ape apotti  [from Gmc. Cf. Est abt, Swe abbot] : abbot appi  [from PFU *appe. Cf. Kar appi, Lap vuohppa, Hun  obs  ipa] : father-in-law aprikoida  [from *apro apteekki  [from Gmc. Cf. Swe apotek] : pharmacy apu  [cf. Est abi, Kar abu] : help arenti  [from Gmc] : rent arka  [from Gmc. Cf. Est arg, Lap argi, Swe arg (angry)] : timid arki  [see arka. Cf. Lap arga] : workday arkki  [from Gmc. Cf. Swe ark] : ark arkku  [from Gmc. Cf. Lap arku, Swe ark] : chest, trunk armas  [from Gmc. Cf. Est armas, Kar armas, Swe arm (poor)] : dear, lovely armo  [see armas. Cf. Est arm, Kar armo] : mercy aro  [from PFU *are] : steppe arpa  [from *arba, from Gmc. Cf. Lap vuorbi] : lot, destiny arpi  [from Gmc. Cf. Lap arpa, Swe ärr] : scar arvata  [from arvo. Cf. Est arvama, Lap arvidit] : guess arvo  [from PFU *arwa. Cf. Kar arvo, Lap arvu, Hun ar] : price asettaa  [cf. Est asetama, Kar azettua, Lap asahit] : put asia  [from PFU *ate. Cf. Est asi, Kar azie, Lap assi, Hun ize (whatsit)] : thing askel  [from PU *aske. Cf. Kar askel, Hun oson (scurry)] : step astua  [see askel. Cf. Est astuma, Kar astuo] : step asua  [from PU *ase. Cf. Est asuma (be somewhere), Lap assat] : dwell auer  [see höyry. Cf. Est aur] : vapor aukea  [from *angkeda aukko  [see auki and avata] : opening aura  [from *adhra, see aatra] : plough aurinko  [from FPrm *ume] : sun autio  [from Gmc. Cf. Lap avdin, Swe öde] : deserted auttaa  [from *apu-, see apu. Cf. Kar auttua] : help autuas  [from Gmc. Cf. Got audags] : happy avain  [see avata] : key avanto  [see avata] : opening in ice avara  [see avata. Cf. Est avar] : large, wide avata  [from PFU *anga. Cf. Est avama, Kar avata, Hun old (solve)] : open avio  [from Gmc. Cf. Est abielu, Ger Ehe] : marriage aviomies  [from avio and mies. Cf. Est abielumees] : husband ääni  [from PFU. Cf. Kar iäni, Lap jietna, Hun enek (song)] : sound ääri  [from Bal. Cf. Est äär] : rim äes  [from *äkes, from Bal. Cf. Est äke, Lit ekecios] : harrow äijä  [from FPrm *äye. Cf. Est äi (father-in-law), Lap addja (grandfather)] : old man äimä  [from PU *äymä. Cf. Lap aibmi] : needle, awl äiti  [from Gmc. Cf. Lap eadni, Got aithei] : mother äkeä  [from *äkedä, from äkä. Cf. Est äge] : fierce älistä  [from onomat. *äl-] : howl äly  [from FPrm *älwä. Cf. Kar älju] : intellect ämpäri  [from Gmc. Cf. Est ämber, Swe ämbar] : bucket äreä  [from *äredä äristä  [from onomat. *är-, see häristä] : growl ärsyttää  [cf. Lap eardudit] : excite, irritate äyräs  [from *äwräs, from *äpräs, from Gmc. Cf. Ger Ufer] : shore äyri  [from *äwri, from Gmc. Cf. Lap evre, Swe öre] : monetary unit äyskäri  [from *äwskäri] : ladle äyskiä  [from *äwski-] : howl E edelle  [from PFU *edhe. Cf. Lap ovddas, Hun elött] : before ehdottaa  [from *est-. Cf. Lap evttohit] : propose eheä  [from *esedä ehkäista  [from *eskä-, see estää. Cf. Lap eastit] : hinder ehtä  [from *est-. See että. Cf. Lap ahte] : that ehtiä  [from *esti-, from FPrm *este. Cf. Est ehtima (adorn), Lap astat (have time)] : have time ehto  [from *esto-. Cf. Kar ehto, Lap eaktu] : condition ehtoo  [from PF *ektok. Cf. Est ohtu] : evening ei  [from PU *e. Cf. Est ei, Kar ej, Lap ii, Swe ej] : not eilen  [from PF *eklen. Cf. Est eile, Kar egljaj. See ehtoo] : yesterday eittää  [from ei. Cf. Est eitama] : deny eksyä  [cf. Est eksima] : err elää  [from PU *elä. Cf. Est elama, Kar eliä, Lap eallit, Hun el] : live eläin  [from elää. Cf. Est elukas, Kar eliä, Lap ealli, Hun allat] : animal elki  [from Bal] : trick emä  [from PU *emä. Cf. Est ema (mother), Kar emja, Hun emse (sow)] : female emäntä  [from emä. Cf. Lap eamit] : wife enää  [from PFU *enä. Cf. Est enam, Kar enämbi, Lap eanet] : more, further enkeli  [from Gmc. Cf. Est ingel, Lap enggel, Swe ängel] : angel eno  [from enää. Cf. Lap eanu] : uncle ensi  [see edelle. Cf. Est esimene, Kar ez-, Hun elsö] : first entä  [from Gmc] : maybe epä  [cf. Est eba-, Lap eahpe] : un- erakko  [see eri. Cf. Est erak] : hermit erata  [from eri. Cf. Est eraldima] : separate erhe  [from Gmc. Cf. Got airzei] : error eri  [cf. Est eri, Kar eri, Lap eara] : different esi  [see edelle. Cf. Est ees (before)] : front estää  [cf. Lap eastadit] : hinder etelä  [see edelle. Cf. Est edel (south-west)] : south etsiä  [cf. Kar eccia, Lap ohcat] : seek etäinen  [from FV *ec(k)ä] : far etikka  [from Gmc. Cf. Est äädikas, Swe ättika] : vinegar etsiä  [cf. Est otsima] : look for että  [from PU *e. Cf. Est et, Lap ahte, Hun ez (this)] : that (conj.) eukko  [from PFU *ewkke] : old woman evä  [from PFU *ewä. Cf. Hun evez (row)] : fin eversti  [from Gmc. Cf. Swe överste] : colonel H haahka  [from PFU *acka. Cf. Est hahk] : eider haaksi  [from *saaksi, from FV *sakce] : ship haamu  [from Gmc. Cf. Lap hapmi, Swe hamn] : ghost haapa  [from *saapa, from FV *sapa. Cf. Est haab (aspen), Kar huabu] : poplar haara  [see hara. Cf. Est haru] : branch haarukka  [see haara] : fork haava  [from *hagwa, from Gmc. Cf. Est haav, Lap havvi] : wound haavi  [cf. Lap hoavva] : seine hahmo  [from *sahmo, see haamu] : figure hai  [from Gmc. Cf. Est hai, Swe haj] : shark haikara  [from *haigara, from Gmc. Cf. Swe häger (grey heron)] : stork haista  [cf. Est haistma, Lap haistit] : smell haitata  [cf. Lap heahtit] : hinder hajota  [cf. Est hajuma] : dissipate haju  [from haista. Cf. Lap hadja] : smell, odor haka  [from Gmc. Cf. Est haak, Swe hake] : hook hakata  [from Gmc. Cf. Est hakkima, Swe hacka] : hack, chop hakku  [from Gmc. Cf. Swe hacka (hoe)] : pickaxe hako  [from Bal] : twig halko  [cf. Lap halgu] : log halla  [from *salna, from Bal. Cf. Ltv salna] : frost halli  [from Gmc. Cf. Swe hall] : hall halli  [from *salni, from Bal. Cf. Est hall, Ltv salns] : grey dog hallita  [from *haldi, from Gmc. Cf. Est haldama, Lap haldet, Got haldan] : rule, administer halpa  [from *salpa, from FV *sale. Cf. Est halb (bad, ill), Lap halbi] : cheap, little halstari  [from Gmc. Cf. Swe halster] : roast haluta  [cf. Lap halidit] : wish, desire hamaan  [from PFU *cama] : wholly hamara  [from *samara, from FV *same. Cf. Lap simir (back of knife)] : degree hame  [from Gmc. Cf. OHG ham (dress)] : skirt hammas  [from *zambas, from Bal. Cf. Est hammas, Kar hammas, Lit zambas] : tooth hamppu  [from Gmc. Cf. Swe hampa] : hemp hana  [from Gmc. Cf. Lap hatna, Ger Hahn] : tap hanhi  [from *sansi, from Bal. Cf. Est hani, Kar hanhi, OPru sansy] : goose hanka  [from *sanka, from PFU *sangka. Cf. Est hang (fork), Kar hango, Lap hoangka, Hun ag (branch)] : oar-lock hankkia  [cf. Lap hangket] : acquire hanko  [cf. Lap henggon] : fork hansikas  [from Gmc. Cf. Swe handsko] : glove hapan  [from *sav-, from PFU *cawe. Cf. Fin hapan, Est hapu, Hun savanyu] : sour hapsi  [from *apti, from PU *apte. Cf. Lap vuokta] hapsia  [from Gmc. Cf. Swe hafsa] : gather in a hurry hara  [from FV *sara. Cf. Est haru (branch)] : harrow harakka  [from *saraka, from Bal or Sla. Cf. Est harakas, Kar harakku, Lit sarka, Rus soroka] : magpie harava  [from hara. Cf. Lap harat] : rake harja  [from *sarja, from Bal. Cf. Est hari, Kar harju, Lit serys (hair)] : ridge; mane; brush harjoittaa  [cf. Lap harjehat] : exercise harkki  [from FV *carkke. Cf. Est hark (fork)] : anchor harmaa  [from *sarma, from Bal. Cf. Kar harmaj, Lit sirmas] : grey harmi  [from Gmc. Cf. Swe harm (annoyance)] : trouble harras  [from *hartas, from Gmc. Cf. Swe haard (hard)] : zealous, diligent hartia  [from Gmc. Cf. Lap hardu, Icl herthar] : shoulder harva  [from *sarva, from FV *sorva. Cf. Est harva, Kar harvu, Lap harve] : rare hatara  [from Gmc] : dilapidated hattu  [from Gmc. Cf. Lap hahtta, Swe hatt] : hat hauki  [from FPrm *savki, from Sla. Cf. Est haug, Lap havga, Rus schuka] : pike haukka  [from *havukka, from Gmc. Cf. Swe hök] : hawk haukkua  [from onomat. *hau-. Cf. Est haukuma, Lap havkut] : bark (like dogs) haukotella  [from onomat. *hau-. Cf. Est haigutama] : yawn hauli  [from *hagli, from Gmc. Cf. Lap havla, Swe hagel] : small shot hauras  [from *habhras. Cf. Est habras] : fragile haureellinen  [see huora] : lewd hauta  [from *sautha, from Gmc. Cf. Est haud, Kar haudu, Lap havdi] : grave hautoa  [from *saut-, from Bal. Cf. Est hautama, Lap havdut, Ltv sautet] : braise havista  [from onomat. *hav-] : hum, buzz havitella  [from PFU *sange] : wish havu  [from *zabu, from Bal] : needle (of pine) häärätä  [cf. Lap hearidit] : make efforts häät  [cf. Kar hiät, Lap headjat] : marriage häiritä  [cf. Est häirima] : disturb häkä  [cf. Lap heahki] : coal-gas häkki  [from Gmc. Cf. Lap hehkke, Swe häck] : cage hälistä  [from onomat. *häl-] : make noise häly  [from hälistä. Cf. Est heli, Kar hjalju] : noise hämärä  [cf. Est hämar] : dim hämmästyä  [from *hämpäs-. Cf. Est hämmastama (amaze), Lap heammastus (amazement)] : be amazed hämy  [see hämärä] : sunset hän  [from PFU *so. Cf. Kar hjan, Lap son, Hun ö] : he häntä  [cf. Kar hjandü] : tail häpy  [cf. Est häbi, Lap heahpu] : shame häristä  [from onomat. *här-] : growl härkä  [from *särkä. Cf. Est härg, Kar hjargja, Lap heargi (reindeer bull)] : ox härkin  [from *erkin, from Bal. Cf. Est ergutama (stir), Ltv erkulis] : stirrer härmä  [from *särmä, from Bal. Cf. Est härm, Lap cuorpma (hail), Lit sarma (hoar)] : hoar hätä  [cf. Est häda, Lap heahti] : trouble hävittää  [cf. Est hävima, Kar hjavitä, Lap heavahit] : be destroyed he  [from PFU *so. Cf. Kar hjuö, Lap sii] : they hede  [cf. Lap hedjen] : embryo hedelmä  [from hede] : fruit hehkua  [cf. Est hooguma] : glow heikko  [cf. Kar hejkko] : weak heilua  [cf. Lap heailut] : swing heimo  [from *seimo, from Bal. Cf. Est hoim, Kar hejmo, Lap heaibmu, Lit seima (family)] : tribe heinä  [from *seinä, from Bal. Cf. Est hein (grass, hay), Kar hejnü, Lap suoidni, Lit sienas] : hay heittää  [from *seittä-, from FPrm *saytta. Cf. Est heitma, Lap heaitit] : cast hekuma  [from Gmc] : joy helistä  [from onomat. *hel-. Cf. Est helistama] : clink helka  [from Gmc. Cf. Swe helg] : festival hellä  [cf. Est hell] : tender helle  [from *selte, from Bal. Cf. Lit siltas (warm)] : sultry heat helluntai  [from Gmc. Cf. Lap hellodagat, Swe helgdag (holiday)] : Whitsunday helma  [cf. Lap healbmi] : rim helmi  [from Proto-Nordic. Cf. Est helmes (bead), Lap helbmo (pearl)] : pearl helppo  [from Gmc. Cf. Est holpus, Lap healpu] : easy helvetti  [from Gmc. Cf. Lap helvet, Swe helvete] : hell henki  [from PFU *cenki. Cf. Est hing (soul), Kar hengi (breath, soul), Lap heagga (soul, person)] : breath hereä  [from *heredä herätä  [cf. Est äratama] : wake herhiläinen  [from *sersi, from Bal. Cf. Est herilane, Lit sirsuo] : hornet heristää  [from häristä] : threaten herja  [from Gmc] : rascal herkkä  [cf. Lap hearki] : sensitive herne  [from *zerne, from Bal. Cf. Est hernes, Kar herneh, Lit zirnis] : pea herra  [from Ger. Cf. Est härra, Lap hearra, Swe herr] : sir hertta  [from Gmc. Cf. Est ärtu, Lap hearta, Swe hjärter] : hearts (of playing cards) herttua  [from Gmc. Cf. Swe hertig] : prince, count hetki  [from FPrm *cäcke] : while, moment hevonen  [from *hepo. Cf. Est hobune, Kar hebojne] : horse hidas  [from *sithas, from Gmc. Cf. Lap hidjis] : slow hieho  [from Gmc] : heifer hieroa  [from *sieroa, FPrm *sera. Cf. Est hooruma, Lap fierrut] : rub, massage hiha  [from *sisa, from FV *isa] : sleeve hihna  [from FV *sisna. Cf. Kar hijhnu] : thong hiihtää  [cf. Lap hihttat] : ski (v.) hiili  [cf. Est hiilgus (brilliance), Kar hijli (coal), Lap hilla (ember)] : coal hiiri  [from PFU *singere. Cf. Est hiir, Kar hijri, Hun eger] : mouse hiiva  [from FV *cinga] : yeast hiki  [from Pre-Nordic. Cf. Est higi, Kar higi] : sweat hiljaa  [cf. Lap hiljit] : slowly hillo  [from *silto, from Gmc. Cf. Swe sylt] : jam hilpeä  [from *silpedä himmeä  [from *himmedä himo  [cf. Est himu, Kar himo, Lap hipmu] : lust hinta  [from FV *canta. Cf. Est hind, Kar hindu, Lap haddi] : price hioa  [from *sioa, from FV *singa. Cf. Est ihuma] : whet hipiä  [from Gmc. Cf. Got hiwi] : hue hirmu  [cf. Est hirm, Lap hirbma] : horror hirsi  [from FPrm *sirti, from Sla. Cf. Lap hirsa, Rus zherd’] : beam, log hirssi  [from Gmc. Cf. Est hirs, Lap hirsa, Swe hirs] : millet hirveä  [from *sirvedä hirvi  [from *sirvi, from Bal. Cf. Est hirv (deer), Kar hirvi (reindeer), OPru sirwis] : reindeer hissi  [from Gmc. Cf. Lap hissa, Swe hiss] : elevator hius  [from *hivus, see hipiä. Cf. Kar hivus] : hair hoitaa  [cf. Lap hoitat] : care hoksata  [cf. Lap hoksat] : notice hokki  [cf. Lap hohkka] : hobnail hoku  [cf. Lap hoahka] : chatter holhota  [see huoli. Cf. Est hoolima] : care for holkki  [from Gmc. Cf. Lap hoalka, Swe holk] : holster holvi  [from Gmc. Cf. Swe valv] : vault hopea  [from *sope. Cf. Est hobe] : silver hoppu  [cf. Lap hoahppu] : hurry houkuttaa  [cf. Lap hohkahit] : deceive; entice housut  [from Gmc. Cf. Ger Hose] : trousers hovi  [from Gmc. Cf. Est hoov, Lap hoavva, Swe hov] : court höllä  [see hellä] : slack höpistä  [from onomat. *höp-. Cf. Hun hüppög (blubber)] : mumble höristä  [from onomat. *hör-. Cf. Hun hörög (rattle)] : buzz hörppiä  [from onomat. *hörp-. Cf. Hun hörpöl] : slurp höyhen  [from *heüsen] : feather höylä  [from *heülä, from Gmc. Cf. Est höövel, Lap heavval, Swe hyvel] : plane (tool) höyry  [from *heürü. Cf. Kar hjoürju, Lap hevro] : steam, mist höyste  [from *heüste] : spice; dung huhmar  [from FV *suma. Cf. Est uhmer] : vat huhta  [from FV *sukta] : clearing huikea  [from *suvikeda huima  [from *kwima, from Gmc] : wild, cruel huiska  [from Gmc. Cf. Swe viska] : whisk huitoa  [cf. Lap huidut] : swing huivi  [from Gmc] : cloth hukka  [from FPrm *cukka. Cf. Est hukka (lost), Kar hukku (wolf)] : wolf hukkua  [cf. Lap hohkkat] : drown hulikka  [see holkki] : vat hullu  [cf. Est hull] : mad hulpio  [cf. Lap holbi] : rim humala  [from Gmc. Cf. Est humal, Kar humalu, Swe humle] : hop humista  [from onomat. *hum-] : hum hunaja  [from Gmc. Cf. Lap honnet, Swe honung] : honey huokailla  [from *suoka-, from PFU *soke] : moan huokea  [from Gmc. Cf. Swe höger (right)] : cheap, light houkka  [cf. Lap hoavki] : stupid houru  [cf. Lap hoavri] : mad huoli  [cf. Est hool, Lap fuolahit (to care)] : care huoma  [cf. Lap fuobmat (notice)] : care, protection huomen  [cf. Est hommik (morning), homme (tomorrow), Kar huomej] : morning; tomorrow huone  [from *suone, from FPrm *sone. Cf. Est hoone (building), Kar huoneh (room)] : room huono  [cf. Lap fuotni] : bad huopa  [from Gmc. Cf. Swe tova (tuft)] : felt huora  [from Gmc. Cf. Lap fuorra, Swe hora] : whore huosia  [from PFU *coce] : scrub huotra  [from *fuotra, from Gmc] : sheath huovi  [from Gmc. Cf. Swe hovman (courtier)] : rider, vassal hupa  [from *supa, from PFU *cupa. Cf. Lap hobas, Hun sovany (meager)] : decreasing hurista  [from onomat. *sur-. Cf. Lap hurrat] : hum, buzz hurskas  [from Gmc. Cf. Lap hurskkis, OHG horsc (clever)] : pious hursti  [from Gmc. Cf. Lap horsta] : sacking hurtta  [from Sla] : hound huttu  [from *suktu, from FPrm *sungte] : porridge huuhtoa  [from *suktoa, from FV *suke] : rinse huuli  [from *suli, from PFU *sule. Cf. Est huul, Kar huuli] : lip huutaa  [from Gmc. Cf. Est hüüdma] : call huvi  [from *hup-, see hyppiä] : joy hyhmä  [from *sysmä, from FV *sese] : melting snow hylätä  [cf. Lap hilgut] : reject hylje  [from *silje, from Gmc. Cf. Est hüljes, Swe säl] : seal hylly  [from Gmc. Cf. Lap hildu. Cf. Swe hylla] : shelf hylsy  [from Gmc. Cf. Swe hylsa] : sheath hymähtää  [from onomat. *hüm-. Cf. Est ümisema, Lap himihit] : hum hyppiä  [from *hup-, from Gmc. Cf. Est hüppama, Swe hoppa] : hop hyrähtää  [from onomat. *hür-. Cf. Lap hurihit] : doodle hytti  [from Gmc. Cf. Est hütt, Swe hytt] : cabin hytty  [from Gmc. Cf. Swe hytta] : furnace hyvä  [from *syvä, from PFU *sengä. Cf. Est hüva, Kar hjuvja, Lap hui (very)] : good hyy  [from *syy, from PFU *sünge] : hoar, frost I ien  [from PFU *ikene. Cf. Est ige, Kar ien, Hun iny] : gums ies  [from *ike, from Sla. Cf. Est ike, Rus igo] : yoke ihailla  [from *isa-, from Gmc] : gaze ihme  [see ihailla. Cf. Est ime, Lap imas] : miracle ihminen  [from *isme iho  [from FPrm *yisa. Cf. Est ihu (body), iha (desire)] : skin ihra  [from *isra iili  [from *igli, from Gmc. Cf. Swe igel] : leech ikä  [from PFU *yikä. Cf. Est iga, Lap ahki, jahki, Hun ev (year)] : age ikkuna  [from Sla. Cf. Est aken, Kar ikkun, Rus okno] : window ilkeä  [from *elhedä, from *elhia, from Gmc] : evil ilma  [from PFU *ilma. Cf. Est ilm, Lap albmi (sky)] : air ilman  [cf. Est ilma, Lap almma] : without ilo  [cf. Est ilu (beauty), Lap ilu (joy)] : joy ilves  [cf. Est ilves, Kar ilves, Lap albbas] : lynx imeä  [from PU *ime. Cf. Est imema, Kar imie, Hun emlö (breast)] : suck imelä  [from FPrm *yimä. Cf. Est imal (tasteless)] : sweetish into  [from FPrm *onta. Cf. Est ind] : zeal irtain  [from Bal. Cf. Ltv erts] : loose, relaxed isä  [from PU *icä. Cf. Est isa, Kar izhja, Lap ahcci, Hun ös (ancestor)] : father istua  [from FV *ise. Cf. Est istuma, Kar istuo] : sit itä  [from PFU *itä. Cf. Est ida] : east itkeä  [cf. Kar itkie] : weep itse  [from PFU *ice. Cf. Est ise, Lap ies] : self J ja  [from Gmc. Cf. Est ja, Lap ja, Got jah] : and jahti  [from *jakti, from Gmc. Cf. Swe jakt] : hunt jakaa  [from PU *yaka. Cf. Est jagama, Kar jagua, Lap juohkit] : divide jaksaa  [from FPrm *yaksa. Cf. Est jaksama, Kar jaksattua (undress)] : feel, able jalan  [from jalka. Cf. Est jala, Kar jallaj, Hun gyalog] : on foot jalava  [cf. Est jalakas] : elm jalka  [from PFU *yalka. Cf. Est jalg, Kar jalgu, Lap juolgi] : leg, foot jamata  [from FV *yama. Cf. Lap jumes (twin)] : pair, match jano  [cf. Est janu] : thirst jatkaa  [cf. Lap joatkit] : extend jauhaa  [from *jangsa-, from FV *yangsa. Cf. Est jahvatama, Kar jauhua] : grind jauho  [from *jangso, see jauhaa. Cf. Est jahu, Lap jaffut] : flour jää  [from PFU *yänge. Cf. Est jää, Kar jiä, Lap jieknga, Hun jeg] : ice jäädä  [from PFU *yönge. Cf. Est jääma, Kar jiäja, Hun jön (come)] : remain jäähtyä  [from *jäs-, from PFU *yäkse] : cool down jääkäri  [from Gmc. Cf. Swe jägare] : hunter jäärä  [from Bal. Cf. Est jäär, Ltv jers (lamb)] : ram jäävi  [from Gmc. Cf. Swe jäv] : objection jäkälä  [from FPrm *yäkä. Cf. Lap jeagil] : lichen jälki  [from PFU *yälke. Cf. Est jälg, Kar jalgi, Hun jel (sign)] : track jälsi  [from FPrm *yälte] : sap jänis  [from Pre-Nordic. Cf. Est jänes, Kar janöj] : hare jänne  [from PU *yänte. Cf. Hun ideg (nerve)] : sinew järsiä  [see jyrsiä] : gnaw järvi  [from FV *yärvä, from Bal. Cf. Est järv, Kar jarvi, Lap javri, Lit jura (sea)] : lake jäsen  [from PFU *yäse. Cf. Est jäse, Hun iz] : limb; member jästi  [from Gmc. Cf. Lap jeasta. Cf. Swe jäst] : yeast jättää  [from jäädä. Cf. Est jätma] : leave jätti  [cf. Lap jiehtanas, Swe jätte] : giant jäyhä  [from *jäwsä] : gruff jäykkä  [from *jäwkä. Cf. Est jäik] : rigid jäyttä  [from *jäwt-] : gnaw jo  [from Gmc. Cf. Lap juo, Got ju] : already johtaa  [from *jokta, from PFU *jukta. Cf. Est juhtima, Lap jodjihit] : lead joka  [from FV *yo] : which, that joka  [from joka. Cf. Est iga, Kar joga, Lap juohke] : every joki  [from PU *yoke. Cf. Est jogi, Kar jogi, Lap johka] : river jolla  [from Gmc. Cf. Swe jolle] : boat jono  [cf. Kar juno] : row jos  [see jo. Cf. Lap jos] : if joukko  [from PFU *yowkke. Cf. Kar joukko, Lap joavku, Hun gyakran (often)] : heap, group, team joulu  [from Gmc. Cf. Est joulud, Lap juovllat, Swe jul] : Christmas jousi  [from *jongsi, from PU *yongse. Cf. Hun ij] : bow joutaa  [cf. Est joudma, Lap joavdat] : reach, arrive joutsen  [from *jongtsen, from PFU *yongkce] : swan juhla  [see joulu] : feast juhta  [from *jukta, from Bal] : draught animal juko  [from Gmc] : yoke julkea  [from *julkeda julma  [from FPrm *yulma. Cf. Est julm, Lap julbmi] : cruel jumala  [from FV *yuma. Cf. Est jumal, Kar jumal, Lap ipmil] : god juna  [see jono] : train juoda  [from PFU *yughe. Cf. Est jooma, Kar juvva, Lap juhkat, Hun iszik] : drink juomu  [from Bal. Cf. Ltv joma] : groove juosta  [from PFU *yokse. Cf. Est jooksma, Kar juosta, Lap johtit, Hun ivik (spawn)] : run juusto  [from *uusto, from Gmc. Cf. Est juust, Lap vuosta, Swe ost] : cheese jutella  [from PFU *yukta. Cf. Hun jatek (toy, game)] : chat juttu  [from jutella. Cf. Est jutt] : story juuri  [from FV *yure. Cf. Est juur, Kar juuri, Lap jurdda (thought)] : root jymistä  [from onomat. *jüm-. Cf. Lap jupmat] : resound jyristä  [from onomat. *jür-. Cf. Lap jurrat] : resound jyrsiä  [from FPrm *yire. Cf. Lap jursat] : gnaw jyvä  [from FPrm *yewä] : grain K kaakeli  [from Gmc. Cf. Est kahhel, Swe kakel] : tile kaakatta  [cf. Lap gahkkut] : quack (v.) kaakko  [cf. Est kagu] : south-east kaakkuri  [cf. Lap gahkkor] : loon kaalamo  [from PFU *kälä. Cf. Est koole, Kar kuolates, Lap gala] : ford kaali  [from Gmc. Cf. Lap galla, Swe kaal] : cabbage kaapia  [from descr. *kap-. Cf. Hun kapar] : scratch kaappi  [from *skappi, from Gmc. Cf. Est kapp, Lap skahppe, Swe skaap] : wardrobe kaari  [from *kangari, from PFU *kanga. Cf. Est kaar, Kar kuari, Lap kuongar] : arc, bow kaarna  [from Bal. Cf. Ltv karna] : bark, peel kaarne  [from PU *kürne. Cf. Est kaaren] : raven kaarti  [from *gaardi, from Gmc. Cf. Swe garde] : guard kaarto  [from kaari. Cf. Est kaard] : curve kaasu  [from *gaasu, from Gmc. Cf. Swe gas] : gas kaatiot  [from *gatio, from Sla] : pants kaatua  [cf. Kar kuaduo] : fall, topple kaava  [from *kagwa, from Gmc] : model, form kade  [cf. Est kade, Lap gadjas] : envious kadota  [from PU *kadha. Cf. Est kaduma, Hun hagy (let)] : disappear kahdeksan  [from kaksi and FV *deksan (ten). Cf. Est kaheksa, Kar kaheksa, Lap gavcci] : eight kahlata  [see kaalamo. Cf. Est kahlama, Lap gallit, Hun kel (cross)] : wade kahva  [cf. Lap geavja] : handle kahveli  [from *gaffeli, from Gmc. Cf. Lap gaffel, Swe gaffel] : fork kahvi  [from Gmc. Cf. Est kohv, Lap gaffe, Swe kaffe] : coffee kaide  [from *skaide, from Gmc. Cf. Swe sked (spoon; weaver’s reed)] : bar, rail; weaver’s reed kaihdin  [from *gaistin] : curtain kaihi  [from *gaisin] : cataract kaihtaa  [from *gaista-] : avoid kaikki  [from Bal. Cf. Est koik, Kar kajkin, Lap gait, Lit kiek] : all kaikua  [from FV *kayke. Cf. Lap skaigit (shout)] : resound kaima  [from Bal. Cf. Lap gaibmi, guoibmi (partner)] : namesake kainalo  [from PU *kone. Cf. Est kaenal, Kar kajnalo, Hun honalj] : armpit kaira  [from *gaira, from Gmc. Cf. ON geir (lance)] : drill kaisla  [from *gaisla, from Gmc. Cf. ON geisl (stick)] : reed kaista  [from Gmc] : stripe kaita  [from *gaida, from Gmc. Cf. Lan gaida (spear)] : narrow kaivaa  [from PU *koywa. Cf. Est kaevama, Kar kajvua, Lap goaivut, Hun hany (throw dirt)] : dig kaivin  [from kaivaa. Cf. Lap goaivvan] : spade kaivo  [from kaivaa, Cf. Est kaev, Kar kajvo, Lap gaivo] : well kajastaa  [see koittaa. Cf. Lap guojihit] : dawn (v.) kajata  [from PU *kaya. Cf. Est kajama, Lap gajanas (echo)] : resound kajava  [see kajata. Cf. Est kajakas] : gull kajota  [from PFU *kaye] : touch kakku  [from Gmc. Cf. Est kook, Lap gahkku, Swe kaka] : cake kaksi  [from PU *kakta. Cf. Est kaks, Kar kaksi, Lap guokte, Hun ket] : two kala  [from PU *kala. Cf. Est kala, Kar kala, Lap guolli, Hun hal] : fish kalista  [from onomat. *kal-] : clatter kaljama  [cf. Lap galljin] : slippery ice kalju  [see kallo] : bald kalkki  [from Gmc. Cf. Swe kalk] : chalice kalkkuna  [from Gmc. Cf. Est kalkun, Swe kalkon] : turkey kallas  [from *halthaz, from Gmc. Cf. Est kallas] : shore kallio  [from or akin to Gmc. Cf. Est kalju, Kar kallivo, Lap galli, Swe häll] : rock kallis  [cf. Est kallis, Kar kallis] : dear kallo  [from *skallo, from Gmc. Cf. Est kolju, Lap gallu, Swe skalle] : skull kalma  [from PU *kalma. Cf. Est kalm (grave), Kar kalmu] : death kalu  [cf. Lap galvu] : thing, stuff kalvo  [from PFU *kalwe. Cf. Hun halyog (cataract)] : skin, membrane kamara  [from PU *kama. Cf. Est kamar, Hun ham (epithelium)] : layer kammio  [from *skammio, from Gmc. Cf. ON skemma] : small chamber kammo  [from *hammo, from Gmc] : horror kampa  [from *kamba, from Gmc. Cf. Est kamm, Swe kam] : comb kampata  [from Gmc. Cf. Lap gambut, Swe kämpa] : fight kampsu  [cf. Lap gumpus] : blood pudding kana  [from *hana, from Gmc. Cf. Est kana, Kar kana, Swe hane (cock)] : hen kanava  [from Sla. Cf. Rus kanava] : canal kaneli  [from Gmc. Cf. Est kaneel, Swe kanel] : cinnamon kangas  [from PFU *kangka] : sandy plain kangas  [from Gmc. Cf. Est kangas, Kar kangas, Lap gakkis, ON kangr] : fabric kanki  [cf. Est kang, Lap gangga] : lever, bar kankuri  [from Gmc. Cf. Est kangur, Icl köngur] : weaver kannu  [from Gmc. Cf. Est kann, Lap gadnu, Swe kanna] : jug kansa  [from *hansa, from Gmc. Cf. Est kaasa (with), Kar kanzu (people), Lap guossi (stranger)] : people kansi  [from FPrm *komta. Cf. Est kaas, Lap goavdi (opening)] : lid, cover kanta  [from PFU *kanta. Cf. Est kant (region), Lap gaddi (coast)] : root, ground kantaa  [from PU *kanta. Cf. Est kandma, Kar kandua, Lap guoddit] : carry kantele  [from Bal] : a musical instrument kanto  [from kanta. Cf. Est känd, Lap guottu] : stump kapakka  [from Sla. Cf. Rus kabak] : pub kapea  [from *kapeda kapi  [from *skabi, from Gmc. Cf. Swe skabb] : scab kapista  [from onomat. *kap-, see kopista] : knock kappa  [from Gmc. Cf. Swe kappa] : cape kappa  [from Gmc. Cf. Swe kappe] : pint kappale  [from Bal. Cf. Lap gahppalat, Ltv gabals] : piece kapsäkki  [from Gmc. Cf. Swe kappsäck] : suitcase kapula  [from Gmc. Cf. Lap gahpol, Swe kavle] : rod, shaft kapusta  [from Sla] : wooden spoon karhe  [cf. Lap gahro] : stack (of hay) karhi  [from FV *karca] : harrow karhu  [from karjua. Cf. Est karu] : bear kari  [cf. Lap garggu] : boulder karitsa  [see karja] : lamb karja  [from *harja, from Gmc. Cf. Est kari, Kar karju, Swe här (army)] : herd of cattle karjua  [from onomat. *kar-] : howl karkea  [from *karkeda, from FPrm *karke. Cf. Est kare] : rough karku  [from PFU *korke] : flight karmea  [from *karmeda karppi  [from Gmc. Cf. Est karp, Swe karp] : carp karsi  [from Gmc. Cf. Ger Kerze (candle)] : ash, soot (of candle) karsina  [from Bal] : crib karsia  [cf. Lap garsat] : pare down karsta  [from Gmc] : card kartano  [from *garten, from Gmc. Cf. Lap gardin, Ger Garten (garden)] : farm-house kartta  [from Gmc. Cf. Est kaart, Swe karta] : map karttua  [cf. Lap gartat] : grow karva  [from Bal. Cf. Est karv, Kar karvu] : fur, hair karvas  [from *harvaz, from Gmc] : bitter kas  [cf. Lap gea] : here you are kasa  [from PU *kaca. Cf. Lap geahci (tip)] : heap kasari  [from Sla] : pan kaski  [from PFU *kuce] : cleared field kaski  [from Gmc. Cf. Swe kask] : helmet kasku  [from Sla. Cf. Rus skazka] : tale, anecdote kassara  [from Sla. Cf. Rus kosyr] : hatchet kaste  [cf. Est kaste, Kar kaste] : dew kastua  [see kaste. Cf. Lap gastat] : get wet kasvaa  [from PFU *kaswa. Cf. Est kasvama, Kar kazvua, Hun haszon (benefit)] : grow kataja  [from PFU *koca. Cf. Est kadakas] : juniper katiska  [from Sla] : fish-basket katkaista  [from FPrm *kacka. Cf. Est katkema] : break in two katkera  [from katku. Cf. Kar katkera] : bitter katku  [from FV/FPrm *kacke. Cf. Est katk (plague)] : bitter smell katsoa  [from FPrm *kace. Cf. Est katsuma (touch; try), Lap geahccat] : look kattaa  [cf. Est katma, Kar kattua] : cover kattila  [from Gmc. Cf. Est katel, Swe kittel] : kettle katto  [from kattaa. Cf. Lap gahttu] : roof katu  [from *gatu, from Gmc. Cf. Lap gahtta, Swe gata] : street katua  [cf. Lap gahtat] : regret kauha  [from *kausa, from Bal. Cf. Lit kausas] : ladle kauhea  [from *kavseda kaukainen  [from PFU *kawka. Cf. Est kaua (long time), Lap guhka] : faraway kaukalo  [from FV *kawka. Cf. Lap gavgil] : trough kaula  [from *kakla, from Bal. Cf. Est kael, Kar kaglu, Lit kaklas] : neck kaunis  [from *skaunis, from Gmc. Cf. Est kaunis, Kar kaunis, Swe skön] : beautiful kauppa  [from Gmc. Cf. Est kaubandus, Kar kauppu, Lap gavpi, Swe köp] : trade kaupunki  [from Gmc. Cf. Lap gavpot, Swe köping] : town kaura  [from *havra, from Gmc. Cf. Est kaer, Kar kagru, Lap havvar, Swe havre] : oat kauris  [from *havris, from Gmc] : wild goat kausi  [cf. Lap guovddas (center)] : season kautta  [cf. Est kaudu] : through kavala  [cf. Lap gavvil] : sly kaveri  [from Yid haver] : pal kavio  [from *kapio, from Sla. Cf. Est kabi, Kar kabju, Rus kopyto] : hoof kavuta  [from PFU *kawa] : creep kääntää  [From FPrm *käncä. Cf. Est käänama, Lap geandit] : turn käärme  [from Bal. Cf. Lap gearpmas] : snake käärö  [cf. Lap gearru] : roll käetä  [cf. Lap geahkat] : intend käheä  [from *kähedä kähertää  [see kihara. Cf. Est käher (curly)] : curl (v.) käki  [from Bal. Cf. Est kägu, Lap giehka] : cuckoo käly  [from PU *käle. Cf. Est käli, Lap galo-] : sister-in-law kämmen  [from PFU *käme. Cf. Est kämmal, Kar kjammen] : palm käpälä  [cf. Lap geahpil (flipper)] : paw käpy  [cf. Est käbi] : pine-cone kärki  [cf. Lap geahci] : peak kärpänen  [from FV *karme. Cf. Est kärbes, Kar kiärbjajne] : fly kärsiä  [from FV *kärte. Cf. Est kärsima, Lap gierdat] : suffer käsi  [from PFU *käte. Cf. Est käsi, Kar kjazi, Lap giehta, Hun kez] : hand käsky  [from FPrm *käske. Cf. Est käsk, Kar kjaskju, Lap geasku] : order, command kätkeä  [from FV *käcke. Cf. Lap gietkat] : hide käydä  [from *käwdhä, from FV *käwe. Cf. Est käima, Lap geavvat] : walk käyrä  [from *käwrä, from *käbhrä. Cf. Est kover, Lap givri] : crooked käyte  [from *käwte] : ferment käyttä  [from *käwt-. Cf. Lap geavahit] : use kehä  [from FV *kecä] : circle kehlo  [from FV *kecle] : vat keho  [cf. Est keha] : body kehlo  [from FV *kecle] : bowl kehrä  [from FV *kecrä] : reel kehrätä  [from kehrä. Cf. Kar kezrjatä] : spin kehto  [from Gmc. Cf. Lap geattu, Swe kätte (section)] : cradle keihäs  [from *geisas, from Gmc] : javelin keino  [cf. Lap geaidnu (way)] : means keisari  [from Gmc. Cf. Est keiser, Swe kejsare] : emperor keittää  [see kiehua. Cf. Est keetma (boil), Kar kejttiä (cook)] : cook kela  [from Bal] : reel keli  [from Bal. Cf. Kar keli, Lit kelias] : road kelkka  [from Gmc. Cf. Est kelk, Lap gielka, Swe kälke] : sled kella  [from *kegla, from Gmc. Cf. Swe kägla] : bowling kellari  [from Gmc. Cf. Swe källare] : cellar kello  [from *skello, from Gmc. Cf. Est kell, Kar kello, Swe skälla] : bell, clock kelmu  [from FPrm *kelmä] : skin kelpo  [cf. Lap gealbu (ability)] : brave keltainen  [from *gelta, from Bal. Cf. Est kollane, Kar keldajne, Lit geltas] : yellow ken  [cf. Est kes, Lap gean] : who kenkä  [from *skenkä > *skankos > *skohaz, from Gmc. Cf. Est king, Swe känga, sko] : shoe kenraali  [from Gmc. Cf. Swe general] : general kenttä  [from FPrm *kentä. Cf. Lap gieddi] : field kepeä  [from *kepedä keppi  [from Gmc. Cf. Est kepp, Swe käpp] : stick, cane kerä  [from PFU *kerä] : skein kerätä  [see kertyä] : gather kerjätä  [from PFU *kerä. Cf. Est kerjama, Lap gearjidit, Hun ker (ask)] : beg kerkeä  [from *kerkedä kernas  [from Gmc. Cf. Swe gärna] : ready, willing kerros  [from kerta] : floor kersantti  [from Gmc] : sergeant kerta  [from *kerda, from Bal. Cf. Est kord, Lap geardi, OPru kerdan] : time kertoa  [from kerta. Cf. Lap geardut] : repeat; tell kertyä  [cf. Lap gartat] : gather kesä  [from FV *kesä. Cf. Kar kezja, Lap geassi] : summer keski  [from FPrm *keske. Cf. Est kesk, Kar keski, Lap gaska] : middle kestää  [cf. Est kestma] : endure kestikievari  [from Gmc. Cf. Swe gästgivare] : host kestit  [from *gesti, from Gmc. Cf. Swe gäst] : guests ketju  [from Gmc. Cf. Est kett, Lap gehtet, Swe kedja] : chain keto  [cf. Lap gieddi] : field kettinki  [from Gmc. Cf. Swe kätting] : chain kettu  [from Bal. Cf. OPru katto (cat)] : fox keula  [from Gmc. Cf. Swe köl] : bow of ship kevät  [from FV *kengä. Cf. Est kevad, Kar kevjat] : springtime keveä  [from *kepedä, from PU *kepä. Cf. Kar kebej, Lap geahpas, Hun keves (few)] : light kevyt  [see keveä] : light kide  [from FV *kice] : crystal kiehua  [from PU *keye. Cf. Est kihama (teem), Kar kiehua (boil)] : boil kieli  [from PU *kele. Cf. Est keel, Kar kieli, Lap giella] : tongue; language kieltää  [cf. Est keelduma (refuse), Lap gieldit (forbid)] : deny, forbid kieriä  [from PFU *kerä. Cf. Hun kerek (round)] : roll kiertää  [see kieriä. Cf. Est keerama, Lap kierre (turn)] : wind kihara  : curl kihistä  [from onomat. *kih-] : hiss kihlat  [from *gisla, from Gmc. Cf. Lap gihli, Swe gisslan (hostage)] : dowry kihti  [from *gihti, from Gmc. Cf. Swe gikt] : gout kiikari  [from Gmc. Cf. Est kiiker, Lap kikkar, Swe kikare] : binoculars kiikku  [cf. Est kiik] : seesaw kiila  [from Gmc. Cf. Swe kil] : wedge kiiläinen  [from PFU *kile] : gadfly kiillottaa  [see kiiltää. Cf. Lap geallat] : polish kiiltää  [cf. Lap gildit] : shine kiima  [from FPrm *keye. Cf. Lap gieibmi] : heat, rut, mating season kiinni  [see kiinteä. Cf. Est kinni, Lap gitta] : closed kiinteä  [from *kinteda kiipeli  [from *gibeli, from Sla. Cf. Rus gibel’] : trouble kiiras  [from *skiras, from Gmc. Cf. Swe skär] : pure kiiriä  [see kieriä. Cf. Lap girdit (fly)] : roll kiiski  [from PFU *kiske. Cf. Hun küsz (ablet)] : bream kiisu  [from Gmc. Cf. Swe kis] : pebble kiittää  [cf. Lap giittit] : thank kiivas  [see kiima. Cf. Lap giivvis] : fierce, eager kilistä  [from onomat. *kil-] : sound kiljua  [from onomat. *kil-. Cf. Lap gilljut] : howl kilpa  [cf. Lap gilvu] : race, contest kilpi  [cf. Est kilp, Lap galba] : shield; sign kilta  [from *gilda, from Gmc. Cf. Swe gille] : guild kiltti  [from *gildi, from Gmc] : brave kimalainen  [from Sla. Cf. Est kimalane, Rus chmel’] : bumble-bee kimallella  [from *skima-, from Gmc. Cf. Swe skimra] : shimmer kimeä  [from *kimedä kimppu  [cf. Est kimp, Lap gimpu] : bunch kinkku  [from *skinku, from Gmc. Cf. Est sink, Swe skinka] : ham kinnas  [from Bal. Cf. Est kinnas] : mitten kipeä  [from *kipedä kipene  [from FPrm *kipe] : spark; morsel kirahvi  [from Gmc. Cf. Swe giraff] : giraffe kireä  [from *kiredä, from FV *kire. Cf. Lap garas (hard)] : taut kirja  [cf. Kar kirju, Lap girji] : book kirje  [cf. Est kiri, Kar kirja] : letter kirkko  [from Gmc. Cf. Est kirik, Kar kirikkö, Lap girku, Swe kyrka] : church kirnu  [from Gmc. Cf. Est kirn, Lap girdno, Swe kärna] : churn kiro  [cf. Lap garru] : curse kirppu  [cf. Est kirp, Kar kirppu] : flea kirsi  [from PFU *kerte. Cf. Lap girse] : frost kirsikka  [from Gmc. Cf. Est kirss, Swe körs] : cherry kirstu  [from Bal. Cf. Lit karstas] : case, coffin kirves  [from Bal. Cf. Est kirves, Kar kirves, Lit kirvis] : axe kisa  [from PFU *küse. Cf. Kar kizha, Hun küzd (fight)] : play kisälli  [from Gmc. Cf. Swe gesäll] : apprentice kiskoa  [from PFU *kiske] : drag kissa  [from Gmc. Cf. Est kass, Kar kazhi, OHG kazza, Swe kisse] : cat kitistä  [from onomat. *kit-. Cf. Lap gihcat] : creak kitkeä  [from FV *kicka. Cf. Est kitkuma] : weed out kitkerä  [see katkera] : bitter kitsas  [from Gmc. Cf. Est kitsi, Lap gahcci, Ger Geiz (stinginess)] : stingy kiuas  [from kivi. Cf. Lap givgas] : oven kiulu  [cf. Lap givlo] : pail kiuru  [from Bal. Cf. Lit cirulis] : nightingale kiusa  [from Gmc] : annoyance kiusata  [from kiusa. Cf. Lap givssidit] : annoy kivääri  [from Gmc. Cf. Swe gevär] : rifle kivi  [from PFU *kiwe. Cf. Est kivi, Kar kivi, Lap geadjgi, Hun kö] : stone kohta  [from PU *kopta. Cf. Est koht, Kar kohtu] : place, point kohtu  [from FPrm *kokte. Cf. Est koht (stomach), Lap goattu (womb)] : womb koi  [from PFU *koye. Cf. Est koi, Kar koj] : moth koi  [from PU *koye. Cf. Est koit, Hun hajnal] : dawn koipi  [from Proto-Nordic. Cf. Est koib] : leg koira  [from PU *koye. Cf. Est koer, Kar kojru, Hun here (testicle)] : dog koiras  [see koira] : male koito  [from Gmc] : wretched koittaa  [see koi] : dawn (v.) koivu  [from PU *koywa. Cf. Kar kojvu, Hun hajo (ship)] : birch kokea  [from PU *koke] : experience (v.) kokka  [from PFU *kokka] : bow (of ship) kokki  [from Gmc. Cf. Lap goahkka, Swe kock] : cook koko  [from FV *koke. Cf. Est kogu (all, whole)] : heap kolea  [from *koleda koljo  [from PFU *kolya] : giant kolli  [from PFU *kole] : bobcat kolme  [from PFU *kolme. Cf. Est kolm, Kar kolme, Lap golbma, Hun harom] : three kolo  [from PFU *kole] : hollow kolpakko  [from Sla] : jug, chalice komea  [from *komeda komero  [from komo, from PFU *küme] : niche koni  [from Sla. Cf. Lap gone, Rus kon’] : nag konsti  [from Gmc. Cf. Lap goansta, Swe konst (art)] : trick kontio  [cf. Lap guovza] : bear kontta  [from PFU *konta] : numbness kontti  [from PFU *konte. Cf. Lap gonte] : bag kopea  [from *kopeda kopista  [from onomat. *kop-. Cf. Hun kopog] : knock koppa  [from PFU *koppa] : basket koppelo  [from PFU *kopa. Cf. Lap goahppil] : grouse-hen korea  [from *koreda korista  [from onomat. *kor-. Cf. Hun korog (rumble)] : rattle korkea  [from *korkeda, from FV *korke. Cf. Est korge, Kar korgej] : high korkki  [from Gmc. Cf. Est kork, Lap gorka, Swe kork] : cork korko  [from korkea. Cf. Lap goargu (name)] : heel (of shoe) korppi  [from Gmc. Cf. Lap goarpa, Swe korp] : raven korsi  [cf. Est kors, Kar korzi] : stalk kortteli  [from Gmc. Cf. Lap goartil, Swe kvarter] : quarter; block koukero  [from koukko] : flourish koukko  [from *hoko, from Gmc] : hook kortti  [from Gmc. Cf. Lap goarta, Swe kort] : card korva  [from PFU *kore. Cf. Est korv, Kar korvu] : ear korventaa  [from PU *korpe. Cf. Lap guorbat, Hun hervad (wilt)] : scorch koska  [see kuin] : when, as koskea  [from FPrm *koske. Cf. Kar koskie, Lap guoskat] : touch, refer koskelo  [from FPrm *koske] : goosander koski  [from FPrm *koske. Cf. Est kosk, Lap guoika ’rapids’] : waterfall kosolti  [from PFU *kose] : amply kostea  [from *kosteda kosto  [cf. Lap goastu] : revenge kota  [from PFU *kota. Cf. Est koda (chamber), Kar kodi (house), Lap goahti (tent), Hun haz (house)] : hut, tent kotka  [from FPrm *kocka. Cf. Est kotkas, Kar kotku, Lap goaskin] : eagle kotkata  [from FV *kocka] : bend back a nail kotva  [from FV *kodhwa. Cf. Kar kodvu] : while koulu  [from *skoulu, from Gmc. Cf. Est kool, Lap skuvla, Swe skola] : school koura  [from PFU *kopra] : fist kova  [cf. Est kova, Kar kova, Lap goavvi] : hard köhiä  [from onomat. *köh-. Cf. Est köhima, Kar köhkjuttiä, Hun köhög] : cough köli  [from Gmc. Cf. Lap gielas, Swe köl] : keel köntys  [cf. Lap goanzi] : clumsy man köyhä  [from *keüsä. Cf. Kar kjouhju, Lap geafi] : poor köykky  [from *keükü] : crooked köynnös  [from *keüntös] : wreath köyry  [from *keürü. Cf. Lap guvri] : crooked köyri  [from kekri] : cattle festival köysi  [from *keüti, from *käwdhe. Cf. Est köis] : rope kranaatti  [from *granati, from Gmc. Cf. Est granaat, Swe granat] : grenade kreikka  [from *greikka, from Gmc. Cf. Est kreeka, Swe grek] : Greek kreivi  [from *greivi, from Gmc. Cf. Est krahv, Swe greve] : count kuin  [from PFU. Cf. Est kui (when), kuidas (how), Kar kuj, Hun hogy] : as kuinka  [see kuin] : how kuitu  [from FPrm *kuyce. Cf. Est kiud] : fiber kuiva  [cf. Est kuiv, Kar kujvu, Lap goikkis] : dry kuja  [cf. Lap gudji] : opening kuje  [from PFU *kuya] : mischief kuka  [from PFU *ku. Cf. Est kes, Kar ken, Lap gii, Hun ki] : who kukka  [cf. Kar kukkajne] : flower kukkea  [from *kukkeda kukkaro  [from *kukaro, from Gmc. Cf. Lap guhkkar, Swe kogar (quiver)] : bag, pouch kukko  [from Gmc. Cf. Est kukk, Kar kukki] : cock kulkea  [from PU *kulke. Cf. Est kulgema (pass), Lap golgat (flow), Hun halad] : proceed kulkunen  [cf. Lap golka] : bell kulma  [from PFU *kulma. Cf. Est kulm (brow)] : angle; forehead kulta  [from *gulda, from Gmc. Cf. Est kuld, Kar kuldu, Lap golli, Swe gul] : gold kulua  [from PFU *kule. Cf. Hun hull (fall)] : pass, wear out kuluttaa  [from kulua. Cf. Lap golahit] : spend, wear out kumara  [see kumota. Cf. Est kumer, Hun homoru] : concave kumartaa  [see kumota. Cf. Est kummarduma, Lap gopmirdit] : bend kumea  [from *kumeda kumi  [from *gumi, from Gmc. Cf. Lap gumme, Swe gummi] : rubber kumista  [from onomat. *kum-. Cf. Lap gopmat] : resound kumma  [from *kumba. Cf. Kar kummu, Lap gobmi] : miracle kummuta  [from *kumpa] : boil up kumota  [from PU *kuma. Cf. Est kummutama, Lap gomihit, Hun homoru (concave)] : overturn kumpi  [see kuka. Cf. Est kumb, Lap goabba] : which kumpu  [from PU *kumpa] : hill kumpuilla  [from PFU. Cf. Hun hab (foam)] : boil up kun  [from PFU *ku. Cf. Lap go] : when kuningas  [from Gmc *kuningaz. Cf. Est kuningas, Lap gonagas, Swe konung] : king kunnia  [see kunto. Cf. Lap gudni] : honor kunta  [from PU *kunta. Cf. Lap goddi (team), Hun had (army)] : commune kunto  [from PFU *kunce. Cf. Lap gudda (benefit)] : honor, order kuokka  [from FPrm *kokka, from *koka, from Gmc. Cf. Lap guohkki (fork), Got hoha (plough)] : hoe kuolla  [from PU *kola. Cf. Kar kuolla] : die kuoma  [from Sla. Cf. Rus kum] : godfather kuomu  [from *koomu] : cover, covered sled kuono  [from FV. Cf. Est koon] : snout kuoppa  [cf. Est koobas (cave), Kar kuoppu (pit), Lap gohpi] : pit kuore  [from PFU *kore] : a type of salmon kuori  [from FV *kore. Cf. Est koor, Kar kuori] : bark kuorma  [cf. Est koorem, Lap guorbmi] : load kupari  [from Gmc. Cf. Swe koppar] : copper kupata  [from Gmc. Cf. Lap guhpet] : cup kupla  [from PFU *kupla] : bubble, blister kuppi  [from Gmc. Cf. Lap gohppa, Swe kopp] : cup kupu  [from *hubu, from Gmc. Cf. Swe kupa, huv] : lid, dome kure  [from PU *kure] : wrinkle, fold kuri  [see kuru] : discipline kurikka  [see kuru] : cudgel kurista  [from onomat. *kur-. Cf. Kar kurista] : rumble kurittaa  [see kuri. Cf. Lap gurehit] : punish kurki  [from PFU *kurke, from PU *karke. Cf. Est kurg, Kar kurgi, Lap guorga] : crane kurkku  [from FV *kurke. Cf. Est kurk] : throat kurkku  [from Gmc. Cf. Est kurk, Lap gurka, Swe gurka] : gherkin kuroa  [see kure. Cf. Lap gorrat] : wrinkle kurppa  [from FV *kurma] : snipe kuru  [from PFU *kure. Cf. Lap gurra] : ravine kusi  [from PU *kunce. Cf. Est kusi, Lap guzza, Hun hugy] : urine kusiainen  [from kusi. Cf. Kar kuziehane, Hun hangya] : ant kustannus  [from Gmc. Cf. Lap goasttadus, Swe kostnad] : cost kutea  [from PFU *kudhe. Cf. Est kudema] : spawn kutista  [from descr. *kut-] : itch kutoa  [from FPrm *kudha. Cf. Est kuduma, Kar kuduo, Lap goddjit] : weave kutri  [from Sla. Cf. Rus kudri] : curl kutsua  [from PFU *kuce. Cf. Est kutsuma, Kar kuchhuo] : call, invite kutu  [see kutea. Cf. Est kudu, Kar kudu, Lap goddju] : spawn, frog roe kuu  [from PU *kunge. Cf. Est kuu, Kar kuu, Hun hold] : moon kuulla  [from PU *kule. Cf. Est kuulma, Kar kuulla, Lap gullat, Hun hall] : hear kuuma  [from FV *kuma. Cf. Est kuum, Lap gumis] : hot kuura  [from PU *kura] : hoar kuuro  [from Bal. Cf. Est kurt, Lit kurcias] : deaf kuusama  [from FPrm *kusa. Cf. Est kuslapuu] : honeysuckle kuusi  [from PFU *kutte. Cf. Est kuus, Kar kuuzi, Lap guhtta, Hun hat] : six kuusi  [from PU *kuse. Cf. Est kuusk, Lap guossa] : pine, fir kuva  [from *skuwan, from Gmc. Cf. Lap govva] : picture kuve  [from *hupe, from Gmc. Cf. Got hups (hip)] : loin, waist kylä  [from PFU *kilä. Cf. Est küla, Kar kjulja, Lap gilli] : village kylki  [from Pre-Nordic. Cf. Est külg, Kar kjulgi, Lap gilga] : side kyllä  [cf. Est küllap] : yes kylmä  [from FPrm *kilmä. Cf. Est külm, Kar kjulmju, Lap galbma] : cold kylvää  [cf. Est külvama, Lap gilvit] : sow kymmenen  [from *kümbe, from FV *küme. Cf. Est kümme, Kar kjummene] : ten kynä  [from FPrm *kinä] : feather kynnys  [from FV *kince. Cf. Est künnis] : threshold kynsi  [from PU *kince. Cf. Est küüs, Kar kjunzi, Lap gazza] : nail kyntää  [from FV *kincä. Cf. Est kündma] : plough, cultivate kynttilä  [from Gmc. Cf. Est küünal, Lap ginttal] : candle kyökki  [from Gmc. Cf. Est köök, Lap gievkkan, Swe kök] : kitchen kypäri  [from Bal. Cf. Est kübar (hat), Lap gahpir (cap)] : helmet kypsä  [from FPrm *kipse. Cf. Est küps, Lap givssas] : ripe kysyä  [from FV *küse. Cf. Est küsima, Lap gahcat] : ask kyteä  [from FV *kice] : burn, glow kytkeä  [from PFU *kitke. Cf. Kar kuduo, Lap gietkkus (rope), Hun köt (tie)] : tie kyty  [from PFU *kidhe] : brother-in-law kyy  [from PU *kiye. Cf. Hun kigyo (snake)] : viper kyykky  [from descr. *kük-. Cf. Hun guggol (to squat)] : squat kyynärä  [from PU *kinyä. Cf. Est küünar-, Kar küinja (elbow), Lap gaigngir, Hun könyök] : ell kyynärpää  [from kyynärä and pää] : elbow kyynel  [from PFU *kinye. Cf. Kar kjuunel, Lap ganjal, Hun könny] : tear kyyti  [cf. Lap giksa] : transport L laaja  [cf. Est lai] : wide laaka  [from *plaka] : plate laakea  [from *lakeda  laakso  [from FV *lakce] : valley laari  [from Gmc. Cf. Swe laar] : case, box laastari  [from *plastari, from Gmc. Cf. Est plaaster, Lap laster, Swe plaaster] : plaster (med.) laatia  [from Sla. Cf. Rus ladit’ (tune)] : make laatta  [from *platta, from Gmc. Cf. Est plaat, Swe platta] : plate laatu  [from Sla. Cf. Kar luadu] : quality ladata  [from Gmc. Cf. Est laadima, Swe ladda] : load, charge lahja  [cf. Kar lahju] : gift, present lahna  [cf. Kar lahnu] : bream laho  [cf. Kar lahota (to rot), Lap laffu] : rot lahti  [from PFU *lakte. Cf. Est laht, Kar lahti, Lap luokta] : bay laiha  [from Bal] : thin, emaciated laina  [from Gmc. Cf. Est laen, Lap loatna, Swe laan] : loan laine  [cf. Est laine] : wave laiska  [from Bal. Cf. Est laisk, Lap laiki] : lazy laita  [from Gmc] : side, rim; direction laiva  [from PFU *laywa. Cf. Est laev, Lit laivas] : ship laji  [from *slaji, from Gmc. Cf. Lap slaja, Swe slag] : sort lakana  [from Gmc. Cf. Lap lahkan, Swe lakan] : sheet (for bed) laki  [from Gmc. Cf. Lap lahka, Swe lag] : law lakka  [from PFU *lakka] : eaves lama  [from FPrm *lama. Cf. Est lame (flat), Lap lapmi (weakness of birds)] : bad mood, depression lammas  [from *lambas, from Gmc. Cf. Est lammas, Kar lammas, Swe lamm (lamb)] : sheep lampi  [from PU *lampe. Cf. Kar lambi (lake), Hun lap (bog)] : pool langeta  [cf. Est langema, Kar langeta] : fall lanko  [from *lango, from Gmc] : brother-in-law lanne  [from *lande, from Gmc. Cf. Swe länd] : loin lanttu  [from *plantu, from Gmc. Cf. Swe planta (plant)] : kohlrabi, rutabaga lapa  [from PU *lapa. Cf. Est laba, Kar laba] : paddle lapio  [from PFU *lape. Cf. Est labidas] : shovel lappea  [from *lappeda, from PU *lappa. Cf. Hun lapos] : flat lappu  [from Gmc. Cf. Swe lapp] : rag, piece of paper lapsi  [cf. Est laps, Kar lapsi] : child lasi  [from *glasi, from Gmc. Cf. Est klaas, Lap lassa, Swe glas] : glass laskea  [from PFU *lacke. Cf. Est laskma, Kar laskie] : let lasta  [from Gmc] : lath lasti  [from Gmc. Cf. Est last, Swe last] : load lato  [cf. Lap lahtu] : barn lattea  [from *lapteda, from PU *lapta] : flat lattia  [from *flatja, from Gmc. Cf. Lap lahtti] : floor latu  [from FPrm *ladhe. Cf. Lap lahttu] : ski track lauantai  [from Gmc. Cf. Est laupäev, Lap lavvardat, Swe lördag] : Saturday lauhkea  [from *lavkeda  laukata  [from Gmc. Cf. Lap lavket (step)] : gallop laukka  [from Gmc. Cf. Lap lavgu (bath)] : brine laukka  [from Gmc. Cf. Est lauk, Kar laukku, Lap lavki, Swe lök] : leek, onion laukku  [from Gmc. Cf. Lap lavka] : bag laulaa  [cf. Est laulma, Kar laulua, Lap lavlut] : sing laupias  [from *glaubias, from Gmc] : pious lausua  [cf. Est lausuma] : say lauta  [from PFU *latta. Cf. Est laud (table), Kar laudu (board), Lap lavdi] : board lautta  [from *flautta, from Gmc. Cf. Lap lahtta, Swe flotte] : raft lava  [from Sla. Cf. Est lava, Rus lavica (bench)] : platform, stage; bench lavea  [from *laveda  lääkäri  [from Gmc. Cf. Swe läkare] : physician lääke  [from Gmc. Cf. Swe läka (heal)] : medicine lääni  [from Gmc. Cf. Swe län] : district läävä  [from Sla. Cf. Rus hlev] : cow-shed lähde  [see lähteä] : source lähettää  [cf. Est lähetama, Kar ljahettiä] : send lähi  [from PF *läse. Cf. Est lähedane, Kar ljahjajne, Lap lahka] : near lähteä  [from PFU *läkte. Cf. Est lahkuma] : depart läikkä  [from *fläkä, from Gmc. Cf. Est laik, Swe fläck] : stain, spot läjä  [cf. Lap leadji] : heap läkähtyä  [from FV *läkkä] : drown läksy  [from Gmc. Cf. Swe lektion] : lesson lämmin  [from FV *lämpe. Cf. Kar ljammin] : warm länsi  [cf. Est lääs] : west läpi  [cf. Est läbi (through)] : hole lehmä  [from FV *lesmä. Cf. Est lehm, Kar lehmju] : cow lehmus  [from FV *leme. Cf. Est löhmus] : linden lehti  [from FV *leste. Cf. Est leht, Kar lehti, Lap lasta] : leaf leikata  [from PU *lekka. Cf. Est loikama, Kar lejkata, Hun lek (leak)] : cut leikkiä  [from Gmc. Cf. Swe leka] : play leima  [from Sla] : seal, stamp leipä  [from Gmc. Cf. Est leib, Kar lejbju, Lap laibi, Ger Laib (loaf)] : bread leiri  [from Gmc. Cf. Est leer, Swe läger] : camp leninki  [from *klening, from Gmc. Cf. Swe klänning] : dress lentää  [from Sla. Cf. Est lendama, Kar lendiä, Rus letat’] : fly lepo  [from leppeä. Cf. Lap leahpu] : rest leppä  [from FV *leppä, from Bal. Cf. Est lepp, Kar leppju, Lap leaibi, Lit liepa (linden)] : alder leppeä  [from *leppedä, from PFU *leppe] : mild, quiet leseet  [from PFU *lese. Cf. Hun liszt (flour)] : bran leski  [cf. Est lesk, Kar leski, Lap leaska] : widow lesti  [from Gmc. Cf. Swe läst] : last letti  [from Sla] : bun of hair leuka  [from Pre-Nordic. Cf. Est loug, Kar leugu] : chin leuvonen  [from leuvo, from *laiwi-, from Gmc. Cf. Swe lärka] : lark levätä  [from leppeä] : rest leveä  [from *levedä levy  [from PFU. Cf. Hun level (leaf; letter)] : plate liatä  [from *lika-. See likainen] : soil lieju  [cf. Kar lieju] : mud liekki  [cf. Est leek, Kar liekki] : flame liemi  [from PFU *leme. Cf. Est leem, Kar liemi, Lap liepma, Hun leves] : soup lienee  [from PFU *le. Cf. Lap leat (be), Hun lesz (become)] : maybe lievä  [from Gmc] : slight liha  [from Pre-Nordic. Cf. Est liha, Kar liha] : meat liika  [from Bal] : too big liikkua  [from PFU *likke. Cf. Est liigutama, Kar lijkuo, Lap lihkadit] : move liima  [from Gmc. Cf. Lap liibma, Swe lim] : glue liina  [from Gmc. Cf. Lap liidni, Swe linne] : linen liiste  [from Gmc. Cf. Est liist, Swe list] : lath liitto  [cf. Lap lihttu] : union liivi  [cf. Lap liiva] : vest lika  [cf. Kar liga] : dirt lima  [from *slima, from Gmc. Cf. Swe slem] : slime, snot linkku  [from *klinkku, from Gmc. Cf. Swe klinka] : door-handle linko  [from *slingo, from Gmc] : sling linna  [from FPrm *lidna. Cf. Est linn (city), Kar linnu, Lap ladni] : fort, castle linssi  [from Gmc] : lens lintu  [from PFU *linta. Cf. Est lind, Kar lindu, Lap loddi, Hun lud (goose)] : bird lipakka  [from *slipa-, from Gmc] : slippery lippi  [from FV *lippe] : bowl lippu  [from Bal. Cf. Est lipp, Kar kirppu, Ltv lipa] : flag liristä  [from onomat. *lir-] : gurgle lisä  [from FV *lisä. Cf. Est lisa, Lap lassi (more)] : growth, supplement litteä  [from *lipteda  liuta  [from Gmc. Cf. Ger Leute (people)] : crowd lohi  [from PF *losis, from Bal. Cf. Est lohe, Kar lohi, Lit lasis] : salmon loimi  [from FV *longe] : saddle cover loma  [from FV *loma. Cf. Lap loapmi] : gap lonkka  [from *flonka, from Gmc. Cf. Swe flank] : hip loppu  [cf. Est lopp, Kar loppu, Lap loahppa] : end lorista  [from onomat. *lor-] : babble lossi  [from *flossi, from Gmc] : ferry lotja  [from *flotja, from Gmc or *lodja, from Sla] : barge, sloop loukas  [see loukko. Cf. Est loks] : trap loukko  [from PU *lowkke. Cf. Kar loukko, Hun lyuk (hole)] : pit, hollow louna  [from FPrm *lowna. Cf. Est louna (south)] : noon löyhä  [from *leüsä, from Gmc. Cf. Lap leavgit (spread)] : loose löyly  [from *leülü, from PFU *lebhle. Cf. Kar ljoulju, Lap lievla, Hun lelek (soul)] : steam löytää  [from *leütä-, from PFU *lewdhä. Cf. Est leidma, Kar ljoüdiä, Hun lel] : find luhistaa  [from FV *lusa] : shatter luhta  [from *lukta, from *luksta, from Bal. Cf. Est luht, Lit lukstas] : meadow luhti  [from *lufti, from Gmc. Cf. Swe loft] : loft lukea  [from PU *luke. Cf. Est lugema, Kar luge-, Lap lohkat, Hun olvas] : read lukkari  [from *klukkari, from Gmc. Cf. Swe klockare] : sexton lukko  [from Gmc. Cf. Est lukk, Lap lohkka] : lock lumi  [from PFU *lume. Cf. Est lumi, Kar lumi] : snow lumo  [from FV *luma] : magic lunastaa  [from Gmc *luna. Cf. Est lunastama, Lap lonuhit (change)] : redeem, bail out luoda  [from PFU *longe. Cf. Est looma (create), Hun log (hang)] : throw; create luode  [from *fluode or *pluode, from Gmc or Bal. Cf. Swe flod (flood), Ltv pludi] : ebb; north-west luokka  [cf. Lap luohkka] : class luomi  [cf. Lap luopma] : eyelid luonto  [from luoda. Cf. Est loodus, Lap luondu] : nature luopua  [cf. Est loobuma, Lap luohpat (leave)] : renounce luostari  [from *kluostari, from Gmc. Cf. Est klooster, Lap kloasttar, Swe kloster] : cloister luoti  [from Gmc. Cf. Est lood, Lap luoddja, Cf. Swe lod] : lead; bullet luoto  [from *fluoto, from Gmc] : rock in sea luottaa  [cf. Lap luohttit] : trust luova  [from luoda. Cf. Lap luovvi] : creator lupa  [from Gmc. Cf. Est luba, Lap lohpi, Swe lov] : permit lusikka  [from Sla. Cf. Est lusikas, Kar luzikku, Rus lozhka] : spoon luu  [from PU *luwe. Cf. Est luu, Kar luu, Hun lab (leg)] : bone luumu  [from *plumu, from Gmc. Cf. Est ploom, Swe plommon] : plum luuta  [from *sluuta, from Bal. Cf. Est luud, Lap luvda, Lit sluota] : broom lyhyt  [cf. Est lühike, Kar ljuhjut] : short lyijy  [from *bly-, from Gmc. Cf. Est plii, Lap ladju, Swe bly] : lead lykätä  [from PFU *likkä. Cf. Est lükkama, Kar ljukkie (throw), Hun lök (push)] : shove lymytä  [cf. Lap labmat] : hide lyödä  [from PFU *lewe. Cf. Est lööma, Kar ljuvvja, Hun lö (shoot)] : hit lypsää  [from FV *lüpsä. Cf. Est lüpsma, Kar ljupsiä] : milk lysti  [from Gmc. Cf. Lap lustu, Swe lust] : enjoyment M maa  [from PU *maghe. Cf. Est maa, Kar mua] : earth maailma  [from maa and ilma. Cf. Est maailm, Kar muailmu, Lap mailbmi] : world maalata  [from Gmc. Cf. Est maalima, Lap malet, Swe maala] : paint maali  [from Gmc. Cf. Swe maal] : goal maanantai  [from Gmc. Cf. Lap mannodat, Swe maandag] : Monday maata  [from *mak-. Cf. Kar muata] : lie down madella  [from mato] : creep maha  [from PF *maga, from Gmc. Cf. Est magu, Swe mage] : stomach mahla  [from PF *masla or *mälsä. Cf. Est mahl] : sap, juice mahtaa  [from PFU *masta. Cf. Lap mahttit] : be able mahti  [from Gmc. Cf. Swe makt] : might mainita  [from Gmc. Cf. Est mainita, Lap mainnasit] : mention mairea  [from *maireda maissi  [from Gmc. Cf. Est mais, Lap maisa] : maize maistaa  [cf. Est maitsma, Lap muosahit] : taste maiti  [from FPrm *maydhe] : fish-milk maito  [from maiti. Cf. Kar majdo] : milk maja  [from Bal. Cf. Est maja (house), Ltv maja] : hut majakka  [from Sla. Cf. Rus majak] : lighthouse majava  [from FPrm *maya. Cf. Kar majaj, Lap madjit] : beaver makea  [from *smakeda  maksa  [from PU *maksa. Cf. Est maks, Kar maksu, Hun maj] : liver maksaa  [from Bal. Cf. Est maksma, Lap maksit, Ltv maksat] : cost, pay maku  [from PF *smaku, from Gmc. Cf. Lap smahkka, Swe smak] : taste makuu  [from *mak-] : lying down, rest mallas  [from PF *maltas, from Gmc. Cf. Swe malt] : malt malli  [cf. Lap malle] : model malmi  [from Gmc. Cf. Lap malbma, Swe malm] : ore manata  [from PU *müne. Cf. Hun mond (say)] : conjure, curse manner  [see mantu] : land mantu  [cf. Lap matta] : bottom marhaminta  [from *marhamuntha, from Gmc] : marista  [from onomat. *mar-] : whine marja  [from FV *marya. Cf. Est mari, Lap muorji] : berry marras  [from *martas, from FPrm *marta] : dead masto  [from Gmc. Cf. Est mast, Swe mast] : mast masuuni  [from Gmc. Cf. Swe masugn] : smelter furnace matala  [from mato. Cf. Est madal, Kar madal. For meaning change, cf. Rus zmeja (snake) and zemlja (earth), and Ltv zeme (earth) and zems (low)] : low matka  [cf. Est matk, Lap muotki] : voyage mato  [from Gmc. Cf. Est madu (snake), Kar madojne (worm), Lap mahtu (earthworm), Ger Made (maggot)] : worm matruusi  [from Gmc. Cf. Est madrus, Swe matros] : sailor matto  [from Gmc. Cf. Swe matta] : mat, rug määrä  [from Sla. Cf. Est määr, Lap mearri, Rus mera] : measure, amount määrätä  [see määrä. Cf. Est määrama] : determine mäkärä  [cf. Lap muogir] : gnat mäki  [from PF *mäki, from PFU *mäke. Cf. Est mägi (mountain), Kar mjagi (hill)] : hill mälhä  [from *mälsä. See mahla] : sap mäntä  [from Bal. Cf. Lap meandi] : piston mänty  [cf. Est mänd] : pine märehtiä  [from FPrm *märe. Cf. Est mäletsema, Lap smirezit] : ruminate märkä  [from Bal. Cf. Est märg, Kar mjargju] : moist; pus märssy  [from Gmc. Cf. Swe märs] : top, crow’s nest (on ships) mäski  [from Gmc. Cf. Swe mäsk] : mash (of grapes) mätä  [cf. Est mädanema (rot)] : rotten mätäs  [from PU *mäkte] : mossy knoll mäti  [see maiti. Cf. Lap meaddjen] : roe of fish mättää  [from Sla. Cf. Rus metat’] : throw mäyrä  [from *mäwrä, from *mäkrä. Cf. Est mäger] : badger mäystin  [from *mäwstin] : strap (on ski boot) me  [from PFU *me, from PU *mü. Cf. Est me, Kar mjuö, Lap mii, Hun mi] : we mehiläinen  [from PFU *mekse. Cf. Est mesilane, Kar mehiljane, Hun meh] : bee meinata  [from Gmc. Cf. Swe mena] : mean, intend meisseli  [from Gmc. Cf. Swe mejsel] : chisel meklari  [from Gmc. Cf. Swe mäklare] : broker, dealer mela  [from FPrm *melä. Cf. Est mola, Kar mela, Lap mealli] : paddle melto  [from *smelto, from Gmc] : soft mennä  [from PU *mene. Cf. Est minema, Kar mennä, Lap mannat, Hun megy] : go menota  [cf. Lap meannudit] : behave meri  [from Gmc or Bal. Cf. Est meri, Lap mearra, Ger Meer] : sea merkki  [from Gmc. Cf. Est märk, Lap mearka, Swe märke] : sign merta  [from Gmc] : fish-basket mesi  [from PFU *mete. Cf. Est mesi, Kar mezi, Lap miehta, Hun mez] : honey messinki  [from Gmc. Cf. Swe mässing] : brass messu  [from Gmc. Cf. Est missa, Lap meassu, Swe mässa] : mass (rel.) metsä  [from PFU *mecä. Cf. Est mets, Kar mecchju, Lap meahcci, Hun messze (far)] : forest metso  [from PFU *mence. Cf. Est metsis] : buzzard miekka  [from Gmc. Cf. Est möök, Kar mjuäccju, Lap miehkki, Got mekeis] : sword mieli  [from FPrm *mele. Cf. Est meel, Kar mieli, Lap miella] : sense miero  [from Sla. Cf. Rus mir] : world mies  [cf. Est mees, Kar mies] : man miettiä  [from Sla] : meditate mikä  [from PU *me. Cf. Est mis, Kar mi, Lap mii, Hun mi] : what minä  [see me. Cf. Est mina, Kar minä, Hun en] : I miniä  [from PU *minyä. Cf. Est minia, Kar minnja, Hun meny] : daughter-in-law mitä  [see mikä] : what mitata  [from Gmc. Cf. Kar mitata, Lap mihtidit, Swe mäta] : measure mitta  [from Gmc. Cf. Lap mihttu, Swe maatt] : measure mittari  [from Gmc. Cf. Lap mihttar, Swe mätare] : meter molemmat  [from *molemba-. Cf. Est molemad, Kar mollej] : both moni  [from PFU *mone. Cf. Est moni-, Kar moni (many), Hun -van (in hatvan, sixty)] : some morsian  [from *mortian, from Bal. Cf. Lap moarsi, Lit marti, OPru martin] : bride möhkäle  [see muhkura] : hulk, pile mökistä  [from onomat. *mök-] : murmur mölistä  [from onomat. *möl-. Cf. Lap muoladit] : bellow möristä  [from onomat. *mör-. Cf. Est mürisema (thunder), Hun morog (growl)] : growl möyheä  [from *meüsedä möyriä  [from *meüri-] : root up; howl muhkura  [from FV *muska] : bulb muistaa  [from PFU *muya. Cf. Est moistma (understand), Kar mustua (remember), Lap muitit, Hun mutat (show)] : remember mukaan  [from PF *muka] : along, with muki  [from Gmc. Cf. Swe mugg] : mug mukula  [from FPrm *muke. Cf. Est mugul] : bulb mulkoilla  [cf. Lap mulgut] : glare, frown multa  [from Gmc. Cf. Est muld, Lap muolda, Swe mull] : mold, soil muna  [from PU *muna. Cf. Est muna, Lap monni, Hun mogyoro (hazel)] : egg munkki  [from Gmc. Cf. Est munk, Swe munk] : monk muokata  [from Sla] : work on muoti  [from Gmc. Cf. Swe mod] : fashion muoto  [from Gmc. Cf. ON mot] : form murea  [from *mureda murha  [from *murda, from Gmc. Cf. Est morv, Swe mord] : murder murhe  [from *murse. Cf. Est mure, Lap moras] : grief mursu  [cf. Lap morsa] : sea lion murtaa  [from muru. Cf. Est murdma, Kar murendua, Har mar (bite)] : break muru  [from PU *mura. Cf. Lap morri, Hun morzsa] : crumb musta  [from Pre-Nordic. Cf. Est must, Kar mustu] : black muta  [from FV *mudha, from Gmc. Cf. Est muda, Kar

Avainsanat: peippo mosquito lion solmu seal romania vihko ahven instrument kors vihkiä hylje nurmi mehiläinen höyhen terva sumu heimo voi salmi kaarna nokka cane virsi silkki kukkaro kaivo laiha noro dome tavu saarna leuka huhta priest ämpäri velho rescue steam joutsen nuotti pada pub sanalista rumble paasto spinning cf kylvö rukka bishop hanko duck beef irish irania maissi mäski v palkata riita satula sose pettää komero ruoste arkku affair nala pörssi shell stack stig ilkeä aviomies temppu smetana ahkio mongolia pyykki simpukka pelto kaisla lautta värssy foam knight parantaa lonkka kaakko siru ohra kelkka runous tunturi panta sparrow pormestari tarha parkki hunter mouse knife oak terävä neula ruukku tikku hytti blade kuura äly ribbon muta harju kiiski arpi hamppu miniä berry rusina jääkäri ankkuri peukalo rotu marraskuu nauris hieronta viulu leski kaasu tähkä sakko hapan siili kehto porridge viita käki aitta pitch suomu vaino autio suksi sarvi vati tukka bible snake tyvi kostea strip soap cinnamon cook mushroom haamu arc hui peikko piimä kernel kenraali watch lausua jänis sorsa kuje sääski niitty käärme rauta hirsi rakko peura kalkkuna erakko rice heinä huora ora vehnä sametti axe lato maksu laatta kaira kunto puoti tuoli hirvi kotka kelmu luu hiili apteekki teräs paja aasi saksi sibul raati noita apina risti talli pesä mänty mallas harja parta seimi piki nuoli arpa ski salkku lääni reki maja plant varpunen etikka lauta kuokka kurki pinaatti potka aita tiski kannu kokki vartalo hiihtää paju kulkunen sokea eversti myrkky varvas hukkua kupla karitsa ruoho poro viikate rapea vihma vanki käly timantti laine clay huopa havu hissi ritari market lukko talja käpy tuisku nauta lassi cheek varastaa susi lampi lima pellava file lasta latte karva tuli persikka jauhaa siipi olkapää kortteli black lentää raivo paljas pata härmä kirsikka pöly orava tehdas päärynä hana löyly vaha taistella luomi leaf laulu eno pussi hai alkuperä vaunu lika kirves luumu soida harakka terä nappi vuohi paimen voidella virpi remmi kyykky muurahainen kellari hauta steel bowl sulka kuppi kärpänen palaa lappu haarukka pirtti ruuvi kutoa ammatti pihvi friday eagle kiusata savu palvelus liina viisas puhaltaa turve lakana korkki bell kuiva akku koski korva nahka pihka wrinkle urakka ilves puolustaa tohveli stream diamond kiss kosto rita palmu liima perä gothic viltti pepper hiiva factory miekka sotka leima häiritä puristaa vasara pusero härkä peto nöyrä taateli rehellinen virka liivi rasia halli hämärä morsian prince lattia kurt valhe aura canal mylly kota mittari chain hylly some polvi kataja sauma katkera hammas muistaa patti oja penkki tale kunnia kaura muuri huutaa wood fiber neck surma vainaja foreign tasku huvi ampua runko velvet tupa tarmo velka pump otava manner kartta kainalo kiinteä kettu milk keisari kypsä taimi kiehua harjoittaa mieli hillo herttua kynä aivo suoli särki bush myssy tilli kattaa väki niemi hattu saippua kerätä fight mäki tippa kuulla kokea muki sulkea brush oiva leveä luoda sileä touko tarve lusikka vaali kylki pie jam tahrto huikea house sana varoa stretch rukoilla nelli hetki purkki linssi mate baltic tuoda kustannus bank persilja porsas messu leiri orpo helppo urho honor koivu aro ev perustaa kuorma turkey piiri muokata panna noun lähde horse plot syy putka lama hammer pala nauttia meg field viileä vaatia shore valmistaa kehrätä goal clock ottaa louna otso päästä status serve hero antaa puku vastata salama huuli button synti leave corner route punta lepo finnish jolla säilyä kanava miller hedelmä keittää vaari tub ehto tutkia smith tyytyä bath kanto vata brain pan food kaula malmi meat grow korea muoti teltta värttinä nina mainita rinta tyyny ketju flat kuitu kysyä pyöreä raikas nurkka katkaista mirror helma trouble alasti suoja ahne paistaa valvoa neljä ihailla näyttää vahva sankari kantaa väärä kirsi haava sitoa lämmin sword laskea orja animal plate ford lyödä varsi katua peili reuna moment valkea tuhota glue lähi kahdeksan indicator ankara sika liemi fin card sharp rikas tietää laaja tammi akka polttaa penny avata kova maistaa jakaa polish paavi mäti ääri sinappi voittaa expensive lohi veitsi hius spirit allas hallita cherry kartano liver oinas verkko kehä akseli taste evil kynsi siika aukko kulma balance varas kääntää sister magic heel haukkua kapula tavara viihtyä unohtaa karhu kynnys press porkkana patsas form naked turpa dot dictionary narri sanakirja seteli kinkku mitta himo rakentaa silk tuhka generation keppi apu pääsiäinen kenttä vaara arvata piirakka anoppi maalata arkki ruuti muru sly sulaa haju hilla sormi pappi ira juosta hopea sissi vilja toivoa luova window juoda pitää holy kyynel village hole raja sekoittaa liekki lähteä armo astua painaa ajaa maata huivi lyhyt german istua patja kipeä veto katto vahinko old nauraa poor hoitaa seisoa vuori ken jatkaa change haista ladata porras polku napata kaivaa visa kill julma kana note muoto lukea saada direction escape puhdas kirje pinta suunta tupakka jättää rauha niska tuhat lääke tauti kulkea viedä palkka stupid syvä attention syli etsiä lazy upea joy vino neuvo jono hankkia auttaa mato märkä humala shake sort kontti kyyti vatsa pakottaa me host äijä varata ansaita pari muuttaa seikka merta door sick sit herkkä tower aamu huono miettiä ruma piru sääli jutella kärsiä raskas vara murha viina hän kieli hätä ympäri helvetti pyytää heittää deep mother wine löytää pyrkiä type speak mitata kuningas itkeä bright usea north near haluta oksa puoli bone johtaa huoli turkki they job you dry puhua pysyä torni mixed kertoa kasvaa siemen keli katsoa energy map keino jää difference iron katu leather köyhä korkea laho language sugar ainoa fly fine jaksaa pyöriä poem voida uusi paikka muu ahkera lime parsa nimi nähdä fish laji vaihtaa match east shoot win need sattua paras salt valita tyhjä heels choose related joki save data minä varis luostari by sima munkki lehmä haave pakkanen danish haka puuro pukki santa kulta kuusi suu flash suku raw don pankki paula sali säästää letter pähkinä lava lumi flea lanttu häntä seat virgin nahk model act sisar taide citizen hiiri general bed pippuri snow oil mast pimeä dawn christmas stage kadota lace pole board coat tuomio runo material word source cast tuesday powder viini portti väri kattila angel train alcohol wind juice mitä castle hall heikko hear purkaa learn beer cold juo river join lievä clean hab wait valley nenä lisa kaali keho season mean shade kiltti rohkea cup nine maanantai vero tuuli heli cloud vill piispa trade villi pop pukea reppu daughter boat exchange ground strange pallo terve gift reikä askel touch seven tuki vyö kivi wing guests reitti ankka aarre reindeer cheese pestä putki ruutu thursday tumma uni horror kerä setä cat virta ruumis wife helmi nordic russia kynttilä tree bird taikina land tyhmä paksu wear ala king floor vihreä riisi shot omena late fear fix ehtiä koko villa levy maali siisti table big brother luopua sopia stamp council sipuli kauhea puu lakka laatu leninki posti spend forest avain rose jälki kansi pitsi tarkka lasi juusto ulko harmaa kerros hahmo kunta kaava silta laulaa mari lanko kallio vasen laina juna winter ice earth west area seinä uhri aalto häät autumn koulu ship kela doctor vuokra drink pori island town sieni pelastaa ommella tallinna vaalea emäntä eläin male dog kaappi flag box quality pay sairas disease tappaa sin ready death sininen mix herne pullo wall vaahto keltainen able halpa liikkua maksa lippu sänky burn break fire tyyli kenkä valta skin pomo pohjoinen vanha guess bang four paska hunaja herätä voima hiha vetää cream tuntea son mass juniper experience festival piikki fresh rengas sielu viesti female create ikä blood norwegian pommi cost french pilvi luokka face pelko secret large tuska järvi candle multa vene kurkku maailma sense kallis viha tanska cake against suru south raaka matto jauho linna tarttua etelä woman lupa muna kuori rasva playing group joukko shirt power rata kisa kreikka low nopea glass ajatella verho veli myydä leikkiä service pehmeä ryhmä saari kuu laiska pelätä company henki kevyt marja piece flower soft kala eye works angry bech hidas paper ostaa sohva tiistai selkä pain yellow hill ihme pannu sinä palm means search tila kausi eve olut maku kaneli sound maha liha joulu merkki laiva torstai tee liitto fakta suvi vaaka nälkä arki boy saturday ruusu veri star walk kuolla lintu team aatto sää kissa pyhä taika täti taivas nummi uuni monday suo laukka kylä grey paperi cotton taulu raamattu leikata komea ruskea moon vaiva luonto vuoro side pohja enkeli sale jalka paita pharmacy rest fat vaimo sky asua ura soul shop lammas tohtori lääkäri talo rock tytär ovi kaveri piha metsä jäsen punainen musta leipä arvo kari papu itä ääni pöytä ikkuna maito hame net pink kansa six wild twilight valo länsi silmä herra käsi makea housut vieras lahti blue peli sauna hiki saw shoes super ranta rouva hullu picture ilma meri iho tori huone head light nukkua beach dance tuomari weather friend varjo vat tapa prison naapuri helle maa oppia lehti lahja rakas pää tie odottaa small free body hate style bad kauppa lady jumala nuori sydän juhla aine kangas kylmä vesi kahvi puikko juttu laki ukko sota laukku valmis beatiful usko kuuma case kukka kappale loma tähti vaate uskoa seura rakastaa live school tarina kaunis talvi isä sarja book maksaa syödä syksy sukka sokeri ystävä vapaa matka show sunnuntai kaupunki perjantai perhe malli raha suola poika lauantai äiti summer hinta koira ymmärtää people today music make kakku paha nainen pieni kevät ruoka world käydä suuri who lapsi työ aurinko kortti vuosi tunti kirja kello ihminen viikko vaihe muutama kuva onni päivä it aika turku puola pakolainen suomi saksa korko ranska flow kesä hevonen ruotsi öljy salo kirkko mies


blogivirta.fi