Tänään on 25.09.2018 23:58 ja nimipäiviään viettävät: Kullervo ja Sigvard. Käytämme EVÄSTEITÄ | MOBIILIVERSIO M.BLOGIVIRTA.FI
Juha Sipilä:

EMU ei ole valmis - Suomi haluaa kehittää sitä

Julkaistu: · Päivitetty:

Hallitus sopi tänään linjauksista  liittyen talous- ja rahaliiton eli  EMU:n kehittämis een .  Talous- ja  rahaliitto  ei  ole valmis, mutta Suomi on edelleen valmis  kehittämään sitä. Tulemme  olemaan aktiivinen  ja rakentava keskustelukumppani . Lähdemme ajattelussamme siitä, että toimivan talous- ja rahaliiton tulee perustua terveisiin ja reiluihin periaatteisiin.    Hallituksen työ  lähtee  keskeis ten   ongelmien  määrittelemisestä . Olemme käyneet  myös vuoropuhelua asiantuntijoiden kanssa ja  päätyneet varsin johdonmukaiseen kokonaisuuteen linjaustemme osalta.  Toimiva talous- ja rahaliitto on myös Suomen etu.    A nalyysimme perusteella  EMU:ssa   on  kolme keskeis tä  ongelmakokonaisuut ta . Ensimmäiseksi, jäsenmaiden talouksien välillä on liikaa eroja, ja talouspolitiikan koordinaatio ei ole toiminut odotetulla tavalla. Toiseksi, pankkien ja valtioiden välillä olevaa kohtalonyhteyttä ei ole pys tytty katkaisemaan uskottavasti  eikä pankkisektorin riskienhallinta ja sääntely ole vieläkään riittävän kattavaa. Kolmanneksi, julkista ja yksityistä ylivelkaantumista ei ole pystytty  hillitsemään hyvinä aikoina eikä toisaalta   hallitsemaan ja  korjaamaan  uskottavasti  kriisitilanteissa .   Edellä kuvatut EMU:n ydinongelmat joht ivat  eurokriisiin . Saimme sen  hallintaan , mutta selvää  on,  että pelkkä oireiden   hoito ei riitä, vaan on puututtava juurisyihin. Siksi  peruslinjauksemme painottuvat seuraaviin  ratkaisu kokonaisuuksiin.   Ensinnäkin  Suomi voi tukea monivuotisen rahoituskehyksen ja EU:n budjetin kehittämistä  niin, että se vastaa p aremmin euroalueen tarpeita. EU-budjetissa voisi olla esimerkiksi erillinen momentti euromaille.  Suomi  korosta a  ylipäätään  ehdollisuuden ja riittävien kannusteiden merkitystä.  J äsenmaiden lähentymistä, kilpailukykyä ja rakenneuudistuksia  vahvistavaa  politiikkaa on syytä tukea.  Näin vahvistetaan jäsenmaiden kasvua ja kriisiensietokykyä.    S uhdannetasausmekanismia emme kannata, koska siitä saatava mahdollinen hyöty on vähäinen riskeihin nähden.  Yhdysvaltojenkaan rahaliitto ei perustu osavaltioiden väliseen finanssipoliittiseen suhdannetasaukseen.   Lisäksi e uror yhmän toimintaedellytyksiä on vahvistettava , mutta erilliselle euroalueen budjetille emme näe tarvetta .  Suomi jatkaa tässä suhteessa  pitkällisellä ja  hyväksi katsomallaan linjalla, jossa korostetaan unionin yhtenäisyyttä.    Toiseksi p ankki unionin  loppuunsaattaminen on toinen keskeinen ratkaisukokonaisuus.  Meidän linjamme on selkeä :   t uemme  yhteisen talletussuojan ja yhteisen kriisinratkaisurahaston   pysyvän  varautumisjärjestelmän toteut umista tiettyjen kriteerien täyttyessä.  Tämä tarkoittaa sitä, että e ri maiden  pankkisektori e n risk it on saatu samalle viivalle , talletussuojassa on riittävä kansallinen omavastuu ja sijoittajanvastuuta toteutetaan sovitulla tavalla .    Erityisen tärkeänä  pidämme pankkisääntelyn muuttamista valtioriskien osalta.   Valtio neuvosto valmistelee piakkoin konkreettisen esityksen riskejä vähentävistä toimenpiteistä, jotta voimme edetä pankkiunionin kehittämisessä . Nykyisellään pankkisektori Euroopassa ei vielä mahdollista reilua järjestelyä. Valtioiden ja pankkien välinen kohtalonyhteys on katkaistava ja sijoittajavastuu ta on toteutettava pankkikriisien hoidossa  täysimääräi sesti.   Kolmas esittämämme ratkaisu EMU:n toiminnan parantamiseksi on sellaisen järjestelyn luominen, jolla  luodaan kannustimet välttää jä senmaiden ylivelkaantumista  ja pystytään hoitamaan  ylivelkaantumistilanteet  uskottavasti. Tähän liittyen suhtaudumme myönteisesti Euroopa n vakausmekanismin kehittämis een  kohti  eurooppalaista valuuttarahastoa,  kunhan  tehtävä ja vastuita koskevat reunaehdot on järkevästi määritelty .   Yhteisvastuuta tässä yhteydessä   ei  pidä   lisätä , se on tärkein  reunaehtomme .    Ko rostamme markkinakurin merkitystä :  se on terveen talouspolitiikan paras vahti .  Tämän  vuoksi tuemme valtioiden velkajärjestelyn tosiasiallista mahdollis tamista  perussopimuksen kirjaimen ja hengen mukaisesti .  L ähdemme siitä, että apua tarvitsevan jäsenmaan velkakestävyys palautetaan  kriisin hoitamisen yhteydessä  tarpeen vaatiessa velkajärjestelyllä. Velkajärjestely mekanismi  on kuitenkin herkkä asia eikä sitä  voida luoda nopeasti. Tarvitsemme huolellisen valmistelun ja siirtymäajan, jonka kuluessa  valtioiden velkaantumista vähennetään ja  pankkien  valtio lain a salkkuja kevennetään .   Suomella on selkeät l injaukset EMU:n kehittämiseen.  Korostamme eurooppalaisissa pöydissä suomalaista ratkaisukeskeisyyttä , joka lähtee  selkeä stä  ongelma-analyysi sta .   Nyt kun talous kriisin pahimmasta  vaiheesta on selvitty, on taas mahdollisuus keskittyä  talous- ja rahaliiton  todellisiin  perus ongelmiin.  Emme saa pelätä EMU:n kehittämistä silloin, kun siihen on aito tarve.     

Avainsanat: aito aktiivinen analyysi apua asiantuntija budjetti emu ero esimerkki etu eu euroalue eurooppa eurooppalainen hallitus henki herkkä hoito it jatkaa jolla julkinen jäsenmaa kansallinen kehittää keskeinen keskittyä kolmas korjata kriisi linja lisätä luoda lähteä mahdollinen mahdollisuus maa neuvosto oire ongelma pankki paras pelätä perus ratkaisu riittävä riski suomi sääntely talous talouspolitiikka tarkoittaa tarve tehtävä terve tukea työ tässä valmis valtio voi vuoropuhelu yksityinen


blogivirta.fi