Tänään on 21.10.2018 00:44 ja nimipäiväänsä viettää: Ursula. Käytämme EVÄSTEITÄ | MOBIILIVERSIO M.BLOGIVIRTA.FI
Perheyrittäjyys Family Business:

Prosessioikeus Johdanto

Julkaistu: · Päivitetty:

Kuva Margit Mannila Prosessioikeus TLS 4604 Tämä postaus sisältää materiaalia  prosessioikeuden kurssilleni . Luentorunko noudattelee teoksenTuula Linna (2012). Prosessioikeuden oppikirja. Talentum. Helsinki, sisällysluetteloa. Kyseinen teos on kurssin oppikirjana. Sisällysluettelo  I JOHDANTOA aiheeseen 1 Yleistä prosessioikeudesta Mitä prosessioikeus on? Tieteen termipankissa on määritelty prosessioikeuden sisältöä mm. seuraavasti: Prosessioikeus on oikeusjärjestyksen ja oikeustieteen osa-alue, jossa käsitellään  oikeuslaitosta eli lainkäyttöorganisaatioita menettelyä riita- ja rikosasioissa vaihtoehtoisia menettelymuotoja sekä  täytäntöönpanoa riita- ja rikosasioissa Oikeusjärjestyksen osa-alueena prosessioikeudella tarkoitetaan oikeudenkäyntimenettelyä ja täytäntöönpanoa sääntelevien säännösten kokonaisuutta. Tässä merkityksessä prosessioikeuden synonyyminä käytetään termiä prosessilaki. Pelkkä sana prosessi , joka juontaa alkunsa latinankielisestä sanasta processus, merkitsee juridiikassa oikeudenkäyntiä .  Oikeustieteen osa-alueena prosessioikeus on oppiaine, jossa tarkastellaan mainittuja oikeudenkäyntimenettelyä ja täytäntöönpanoa koskevia normeja.  Prosessioikeuden pääasiallisen tehtäväkentän mukaisesti prosessioikeuden oppiainetta kutsutaan myös lainkäytöksi , jolla kuitenkin yleisimmin tarkoitetaan valtiovallan prosessiin kohdistuvaa toimintaa.  Varsinaisen tuomioistuinlaitoksen lisäksi prosessioikeudessa käsitellään myös muiden lainkäyttöön liittyvien viranomaisten ja ammattienharjoittajien, kuten syyttäjien, asianajajien, julkisten oikeusavustajien ja esitutkintaviranomaisten toimintaa.  Toinen suuri asiaryhmä, joka luetaan prosessioikeuteen, ovat täytäntöönpanoa eli siviiliasioissa ulosottoa ja konkurssia ynnä muuta insolvenssioikeutta sekä rikosasioissa rangaistusten täytäntöönpanoa koskevat säännökset. Lisäksi prosessioikeuteen luetaan vakiintuneesti säännökset välimiesmenettelystä Prosessioikeus kuuluu pääosin julkisoikeuteen, sillä siinä on kysymys  tuomiovallan käyttämisestä. Rikosprosessissa keskeistä on yksilön oikeusturva rikosta tutkittaessa ja valtion rangaistusvaatimusta käsiteltäessä. Prosessioikeudella on yhtymäkohtia myös yksityisoikeuteen, sillä siviiliprosessissa ja välimiesmenettelyssä käsitellään yksityisoikeudellisia riitoja.  Oikeuksien vahvistaminen ja täytäntöönpano (9.1.2018). Siviiliprosessioikeus (riita-asian oikeudenkäynti)  – Siviiliasiat (9.1.2018). rikosprosessioikeus (rikosasian oikeudenkäynti) (9.1.2018). Välimiesmenettely Keskuskauppakamari. (9.1.2018). Välimiesmenettelyyn liittyvää aineistoa on tarjolla Edilex-palvelussa. (9.1.2018). Sovittelumenettelyt (9.1.2018). Riitojen ja rikosten sovittelu . (9.1.2018). Siviiliprosessuaalinen täytäntöönpano (9.1.2018).   2 Oikeudenkäynnin ja täytäntöönpanon tehtävät Oikeudenkäynti . Oikeuslaitos. (9.1.2018). Oikeudenkäynnin kulku . Riitojen ja rikosten sovittelu. (9.1.2018). Oikeudenkäynnin kustannukset . (9.1.2018).  3 Keskeiset prosessiperiaatteet (10.1.2018). Yleistä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksesta Tuomioistuinten riippumattomuus ja tuomarin esteettömyys Kuulemisperiaate ja materiaalinen prosessinjohto Perusteluvelvollisuus Muutoksenhakuoikeus Julkisuus Rikosprosessia koskevat oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin erityisperiaatteet Tarkoituksenmukaisuusperiaatteet Ulosoton periaatteita Konkurssimenettelyn periaatteita 4 Prosessin toimijat 4.1 Asianosaiset ( asianosainen 10.1.2018.) 4.2 Oikeudenkäyntiasiamies ja -avustaja 4.3 Julkinen oikeusapu Oikeusavun saamisen edellytykset Asiat, joita oikeusapu koskee Avustajat 4.4 Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen Oikeudenkäyntikulut . Valtionkonttori. (9.1.2018). 5 Lainkäytön organisaatio 6 Prosessioikeuden lähteet Lähteet ja lukemisto Frände, D., Helenius, D., Hietanen-Kunwald, P.,  Hupli, T.,  Koulu R.,  Lappalainen, J.,   Lindfors, H., Niemi, N., Rautio, J.,  Saranpää, T., Turunen, S., Virolainen, J. &  Vuorenpää, M. (2017.) Prosessioikeus . Alma Talent. Helsinki. (Sisällysluettelo teokseen 9.1.2018.) Johdatus prosessioikeuteen . Helsingin yliopisto. Avoin yliopisto. (9.1.2018). Laki kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 426/2015 . Finlex. (9.1.2018). Laki oikeudenkäynnin viiväastymisen hyvittämisestä 363/2009 . Finlex. (9.1.2018). Laki välimiesmenettelystä 967/1992 . (9.1.2018). Oikeudenkäynnin kustannukset . (9.1.2018).  Oikeusapu . (9.1.2018). Prosessioikeus . Helsingin yliopisto. Avoin yliopisto. (9.1.2018). P rosessioikeus . Finlex. (9.1.2018). Prosessioikeus . Tieteen termipankki. (9.1.2018).   Tuomioiden täytäntöönpano . Oikeusministeriö. (9.1.2018). Tuula Linna (2012). Prosessioikeuden oppikirja. Talentum. Helsinki.  Välimiesmenettely . Edilex. (9.1.2018).  Välimiesmenettely . Keskuskauppakamari. (9.1.2018).

Avainsanat: rikos riita prosessi postaus periaate palvelu organisaatio oppikirja oppiaine oikeusturva oikeuslaitos oikeus oikeudenkäynti turunen tuomioistuin tuomioistuinlaitos tuomari toiminta toimija tiede teos tehtävä tarjota suuri siviili sisältö sisältää sana opettaminen oikeustiede luennot kännykkänaps yliopisto yksiöä virolainen viranomainen tässä tuula normi niemi mitä materiaali margit mannila lähde valokuvat tls4604 prosessioikeus opetus alma ala aineisto aihe julkinen jolla hietanen helsinki edellytys avustaja avoin alue linna lappalainen laki kysymys kuva kustannus kurssi koulu juontaa julkisuus


blogivirta.fi