Tänään on 17.06.2019 19:38 ja nimipäiviään viettävät: Urho, Biger ja Börje. Käytämme EVÄSTEITÄ | MOBIILIVERSIO M.BLOGIVIRTA.FI
Plöki/Notatki z podziemia:

Rodullistaminen - Rasifiering

Julkaistu: · Päivitetty:

Kaikki uudissanat, joita monikulttuuri on tuonut käyttöömme, eivät ole osuvia eivätkä tarpeellisia, mutta haluan mainita yhden, joka on hyvä ja kätevä termi. Nimittäin tuo rodullistaminen. Se on nimi käsitteelle ja asialle, joka on oikeasti olemassa. Det är inte alla nyord mångkulturen infört i vårt språkbruk som är träffande eller nödvändiga, men ett vill jag nämna som är bra och behändigt. Nämligen rasifiering. Det betecknar ett begrepp och en sak som verkligen existerar. Äärioikeisto jankkaa loputtomiin, että "islam ei ole rotu, joten islamin vastustaminen ei voi olla rasismia". Kuitenkin islamia käytetään rodun kaltaisena käsitteenä. Muslimeja kohdellaan rasistisesti. Muslimi ei vapaudu tästä kohtelusta edes sanoutumalla irti uskonnostaan, koska hänen muslimitaustaansa käytetään edelleen tekosyynä kohdella häntä rasistisesti. Hänet on rodullistettu. Extremhögern upprepar i all oändlighet att "islam inte är en ras och att islamofobi inte kan vara rasism". Men islam används som någonting som liknar ras. Muslimer bemöts rasistiskt. Muslimen kan inte frigöra sig från sådan behandling ens genom att utträda ur sin religion, ty hans eller hennes muslimska bakgrund används också i fortsättningen som ett svepskäl att bemöta honom eller henne rasistiskt. Muslimen har sålunda rasifierats. On tunnettua, että "rotu" ei ole kelvollinen biologinen eikä antropologinen käsite. Ainoa yhteys, jossa sillä on mitään tieteellistä arvoa, on rasismintutkimus. "Rotu" tarkoittaa yksinkertaisesti ryhmää, jota rasistit ovat päättäneet kohdella syrjittävänä ryhmänä - jonka he ovat päättäneet rodullistaa.  Det är välkänt att "ras" inte är ett relevant biologiskt eller antropologiskt begrepp. Det enda lärda sammanhang där det ännu behövs är rasismforskning. "Ras" står för en grupp som rasister beslutat behandla diskriminerande - som de beslutat rasifiera.  1800-luvun asenteita kuvastava rasistinen karikatyyri irlantilaisista. Sekä lihavuus että apinamaiset kasvot toistuvat monissa aikakauden pilapiirroksissa. Ottaen huomioon, että Irlantia koetteli 1800-luvulla miljoonia uhreja vaatinut nälänhätä, irlantilaisen esittäminen lihavana oli erityisen asiatonta. En karikatyr som återspeglar artonhundratalsattityderna mot irländare. Både fetman och det apliknande ansiktet ses i många skämtteckningar från den tiden. Med tanke på den hungersnöd som på artonhundratalet drabbade Irland var det särskilt osakligt att göra fetman till en aspekt av stereotypen. Kuten kaikki Irlannin ja irlantilaisten historiaan pinnallisestikin perehtyneet tietävät, irlantilaisia kohdeltiin Englannissa ja englanninkielisessä maailmassa pitkään erityisenä "rotuna". He olivat siis rodullistettuja. Tähän rodullistukseen kuului myös uskonnon esittäminen rotutunnusmerkkinä. Silloin vain oli kyse katolisesta uskonnosta, ei islamista. Englantilaisissa pilapiirroksissa irlantilaiset esitettiin apinakasvoisina ja lihavina. Varsinkin apinakasvot ovat hyvin tyypillisiä aikakauden irlantilaisvastaisille kuville. Alla som har någon som helst föreställning om Irland och irländarnas historia vet att irländare i England och i den engelsktalande världen länge behandlades som en särskild "ras". De var sålunda rasifierade. En del av denna rasifiering var att religionen framställdes som ett kännetecken på rasen - då var det visserligen fråga om katolicismen, inte om islam. I engelska skämtteckningar hade irländarna apliknande ansiktsdrag och var ofta även feta. Det var främst det apliknande ansiktet som man i dessa karikatyrer kände irländare igen på. Rodullistettu asema voi myös heikentyä ja poistua. Esimerkiksi juuri irlantilaiset menettivät yhteiskunnallisen kehityksen tuloksena rodullistetun asemansa esimerkiksi Yhdysvalloissa. Nykyään irlantilaisuus hyväksytään valkoisuuden yhdeksi muodoksi. Aina ei ole ollut niin. Mutta irlantilaisten kohtalo on yksi esimerkki siitä, miten mielivaltaista ja muuttuvaa rodullistaminen on. Det sker även vad man kan kalla avrasifiering. Irländarna avrasifierades i Förenta Staterna som ett resultat av samhällsutvecklingen. I dag accepteras irländarna som en sorts vita. Det har inte alltid varit så. Men irländarnas öde visar hur godtyckligt och föränderligt rasifiering är.

Avainsanat: rodullistaminen rasismi irlantilaisvastainen rasismi irlantilaiset äärioikeisto yhteys usa voi vill vet vara vad uskonto uhri tieteellinen termi tarkoittaa sin sak ryhmä rotu rasisti nälänhätä någon nimi muslimi mot miljoonia men mainita loputon lihavuus kätevä käsite kohtalo kalla islam irlanti häntä hur historia hennes göra feta esittää esimerkki englanti england dessa denna biologinen asema ainoa aikakausi


blogivirta.fi