Tänään on 18.09.2019 23:04 ja nimipäiviään viettävät: Tyyne, Tytti, Tyyni ja Pamela. Käytämme EVÄSTEITÄ | MOBIILIVERSIO M.BLOGIVIRTA.FI
Oppitori:

Juopumuksesta

Julkaistu: · Päivitetty:

Israel M. Reinius: Yxikertaiset Kysymyxet Juopumisesta, 1755. [Selaukseen] Yxikertaiset Kysymyxet Juopumisesta , 1755 . Uuden Wuoden päiwänä aamulla mieleen tulleet / Ja Omantunnon ylösherättämisexi ylöskirjoitetut ISRAEL M . REINIUXELda . [Reini1756-1a] TURUSA , Prändätty Kuningallisen Acad . Kirjapräntäjän JOHAN CHRISTOPHER FRENCKELlin Lesken tykönä Wuonna 1780 . [Reini1756-1a] Ensimäinen Kysymys . Oletkos Juomari ?  [Reini1756-1b] Wastaus . Olen Jumala paratkon ; sillä waikka minä muutoin , niinkuin muutkin syndiset , olen kaikkiin syndeihin taipunut ja wikapää , niin tunnen minä itzeni erinomaisest Juopumisen syndiin nojoxi ja tottuneexi .  [Reini1756-1b] Ja on niin Juopumisen syndi minulla ja minun kaldaisillani sylisyndinä , niin kuin muila joku toinen heidän hallitzewa koto wikans löyty .  [Reini1756-1b] Misä seiso siis Juopumisen syndi ?  [Reini1756-1b] Wastaus . Se seiso siinä , että wäkewitä juotawita , olutta ja wiina rakastetan , niinkuin parasta hekumatans , ja niitä nautitan enämmin kuin ruumin ylöspitämisexi ja kohtullisexi wirwotuxexi tarwitan , josta halut syttywät enämmin ja enämmin niiden jälken palamaan , niin että wiimmein tullaan täydexi Juomarixi , joka alinoma jois , jos wara ja tila myöden annais .  [Reini1756-1b] 3 . Mistäs olet juomaan oppinut ?  [Reini1756-1b] Wastaus . Osittain minun omalda wanhalda Adamildani , eli syndiselda luonnoldani , joka himoin kautta exyxis itzens turmele : osittain minun Isäldäni ja äitildäni , jotka ei ainoastans tätä perindöwikaa minuun jo äitin kohdusa turmellusta werestäns laskenet , waan myös sitte jo lapsudesa kuljetit minua sylisäns wieraspitoihin ,  [Reini1756-1b] ja niin usein kuin he itze maistit wiinaa ja olutta , niin usein annoit he minullengin , josta minä totuin juomaan ; lijatengin koska minä näin , kuinga tämä tapa on niin otollisexi tullut monelle , jotka ilons juomises etziwät , tulit minun himoni tähän syndiin sekä syttynexi , että tottunexi , ennen kuin minä sen ymmärsingän synnin olewan .  [Reini1756-1b] 4 . Mistä tilasta ijälliset ihmiset , jotka nuorudes olit raittiimmat , taitawat juopumiseen lengeta ?  [Reini1756-2a] Wastaus . Koska he pahaan seuraan itzens andawat ; eli koska he myötäkäymiseen tulewat , ja siitä itzellens hywiä laiskan päiwiä tekewät : taikka myös koska he wastoinkäymisiin joutuwat , ja petollisen lohdutus pikarin murhens huojennuxexi walixewat .  [Reini1756-2a] 5 . Kenengä Juopumus wahingollisin on ?  [Reini1756-2a] Wastaus . Opettajain , Esiwallan personain , Wanhembain ja pienden Lasten .  [Reini1756-2a] Opettajat juopumisellans häwäisewät opetus wirkans pahendawat sanankuulians ja opetus lapsens , ja owat sillä muoto suuri sy Juopumisen syndiin .  [Reini1756-2a] Esiwallan Personat , jotta itze juopumista rakastawat , ei niin tärkiästi rangaise Juomaria , kuin pidäis .  [Reini1756-2a] Wanhemmat , jotka itze himoitzewat juomista , suowat samaa lapsillens , ja niin heidän jo warhain turmelewat .  [Reini1756-2a] Lapset , koska he siihen nuorna tottuwat , taitawat siitä tuskin wanhana lakata .  [Reini1756-2a] 6 . Mikä senkallaisten Wanhembain rangaistus Raamatun jälken on , jotka tällä , eli muulla tawalla lapsia ja yxikertaisia pahendawat ?  [Reini1756-2a] Wastaus . Matth . 18 . luk . 6 . wers . sano Wapahtaja itze : Joka pahenda yhden näistä piennimmist , jotka uskowat minun päälleni , parembi hänen olis , että myllyn kiwi ripustettaisiin hänen kaulaans , ja hän upotettaisiin meren sywyteen . [Reini1756-2a] 7 . Ongo Juopumisesta suuri wahingo ?  [Reini1756-2b] Wastaus . On aiwan suuri , nimittäin sielun , ruumiin terweyden , tawaran , kunnian ja koko waldakunnan wahingo .  [Reini1756-2b] 8 . Kuinga Juopumisesta on sielun wahingo ?  [Reini1756-2b] Wastaus . Ettei Juomarit taida Jumalan waldakundaa periä , I . Cor . 6 . luk . 10 . wers .  [Reini1756-2b] 9 . Kuinga Ruumiin wahingo ?  [Reini1756-2b] Wastaus . Että he jo nuorudes turmelewat terweydens , palowiinalla erinomaisesti polttawat sekä werens että täwyns , ja niin ikänsäkin lyhendäwät .  [Reini1756-2b] 10 . Kuinga Juopumisesta tawaran wahingo tule ?  [Reini1756-2b] Wastaus . Että he sen kautta tuhlawat tawarans , ja niin ei woi Esiwallalle weroans maxaa , ei omians edeskatzoa , eikä wirkaans , taikka töitäns toimella edesseisoa .  [Reini1756-2b] 11 . Mingä kaltainen kunnian wahingo Juopumisesta seura ? [Reini1756-2b] Wastaus . Ei yxikän oikia Christitty ; eipä joku siwollinen ihminengän , taida senkaltaisten kansa mielisuosiollista kanssakäymistä pitä , jotka enämmin owat sikain kuin ihmisten kaltaiset .  [Reini1756-2b] 12 . Mikä Wahingo Juomisesta on itze Waldakunnalle ? [Reini1756-2b] Wastaus . Wirkain toimitusten laimin lyöminen , jywäin tuhlaminen , jonga tähden paljo jywiä ulkomaalda pitä ostettaman :  [Reini1756-2b] ja päällisexi Jumalan wiha , nälkä ja katowuodet sen kautta Waldakunnan ja Isän maan ylitze wedetän :  [Reini1756-2b] 13 . Tuleeko muuta wahingota Juopumisesta ?  [Reini1756-3a] Wastaus . Tulee kaiketi , ja yhdellä sanalla ne useimmat synnit . [Reini1756-3a] Sillä sen kautta rikotaan joka käsky Jumalan Lais .  [Reini1756-3a] Ensimmäinen käsky Epäjumalan palweluxella ; sillä Juomarit pitäwät heidän watzans Jumalanansa , sano P . Pawali Philip . 3 . lug . 19 . wers .  [Reini1756-3a] Juopumises Jumalan Nimi turhan lausutan kirouxilla ja sadatuxilla .  [Reini1756-3a] Juopumisella pyhä päiwä turmellan pidois , krouweis , ja kotona , Jumalan sana ja Saarna wirka ylönkatzotan .  [Reini1756-3a] Juopumises Wanhemmat , Esiwallat , Opettajat , Wanhat ja ijalliset ylönkatzotan , pilkatan , ja wihoitetan .  [Reini1756-3a] Juopumises riidellän , tapellan , ja murhat tehdän .  [Reini1756-3a] Juopumises huoruteen langetan .  [Reini1756-3a] Juopumises kalu wäärinkäytetän ja tuhlatan , köyhäxi tullan ja niin warastetan Esiwallan osa , köyhän osa , Lasten osa , ja wiimmein itze työs warastamaan opitan .  [Reini1756-3a] Juopumises lähimmäistäns häwäistän ja panetellan . [Reini1756-3a] Juopumises kaikki pahat himot ja halut wallallens lasketan . [Reini1756-3a] Summa : Kaikki sielun woimat , ja kaikki ruumiin jäsenet wääryden sotaasexi annetan .  [Reini1756-3a] 14 . Taitako Juomari yhtäkän Uskon kappaletakan oikein uskoa ?  [Reini1756-3a] Wastaus . Ei yhtäkän Sillä jos hän Ensimmäisen Uskon kanppalen jälken oikein uskois Jumalan Isäxens ja Luojaxens , niin hän myös Händä rakastais ja pelkäis , Hänen Käskyjäns tottelis , ja ahkeroitzis Jumalan kuwaa itzesäns uudistaa ; [Reini1756-3a] Mutta juopumisen kautta hän on enämmin saastaisen sian , kuin Jumalan kuwan kaltainen , ehkä hän ihminen on .  [Reini1756-3a] 15 . Taitako Juomari Toista Uskon kappaletta oikein uskoa ? Wastaus . Ei sitäkän .  [Reini1756-3a] Sillä jos hän ainoastans oikein uskois , että JEsus ristin päällä hänengin juopumisens tähden on etikkata ja sappea juonut , niin hän totisesti sitä syndiä kauhistuis ja kartais .  [Reini1756-3a] Mutta koska ei hän sitä wältää pydä , niin ei hän tätäkän uskon kappalda , eikä muitakan Christuxen kärsimisen osia , oikein usko .  [Reini1756-3b] 16 . Kuinga Kolmas Uskon Kappale senkallaisella Juomarilda Uskotuxi tule ? Wastaus . Niinkuin muutkin .  [Reini1756-3b] Sillä Pyhä Hengi kutzu , kokoo , walaise ja pyhittä syndisiä . [Reini1756-3b] Mutta Juomari ei kuule Pyhän Hengen kutzumista , eikä semmengän tottele .  [Reini1756-3b] Ei Juomari anna Pyhän Hengen walaista ymmärystäns tämän synnin tundoon ;  [Reini1756-3b] sitä wähemmin anda hän Pyhän Hengen hänesäns totista katumusta , uskoa ja elämän parannusta waikutta , waan pysy aina sodas Pyhää Hengeä wastan , ja estä Hänen asumast itzesäns niinkuin Templisäns .  [Reini1756-3b] 17 . Taitako Juomari oikein ja todella lukea Herran Rukousta ? Wastaus . Ei milän muoto .  [Reini1756-3b] Sillä ei Juomari taida sitä Pyhää Isää Isäxens kutzua , niin kauwan kuin hän tästäkin wäärydestä ei pojes luowu , eikä ahkeroitze pyhä olla , niinkuin Hängin pyhä on .  [Reini1756-3b] Kuinga hän taita Hänen Nimeens pyhittämisesta rukoilla , jota hän juodesans häwäise ?  [Reini1756-3b] Kuinga Hänen Waldakundans lähestymistä sydämmehens , jota wastan hän juomisellans soti ?  [Reini1756-3b] Kuinga Isän tahdon tapahtumista , koska hän juopumisellans ei tee Isäns , waan sen Isän perkelen , mailman ja oman lihans tahtoa ?  [Reini1756-3b] Jokapäiwäistä leipääns ei hän rukoille ruumins kohtullisexi ylöspitämisexi , waan sen turmeluxexi , ja Jumalan mielen rikkomisexi ylöllisydes .  [Reini1756-3b] Ei hän sitä syndiä andexi rukoile , jota ei hän syndinä pidäkkän , eikä sitä katua ja siitä lakata aiko .  [Reini1756-3b] Kiusauxista ei hän itziäns pois rukoile , koska hän aina etzi tilaa niihin paikkoihin tullaxens , joisa hän juomaan kehoitetan . [Reini1756-4a] Eikä hän myös pahasta todella päästä pydä , niin kauwan kuin hän tätä suurta pahaa niin kowin rakasta .  [Reini1756-4a] Summa : koko hänen rukouxens on Jumalan edes kauhistus . [Reini1756-4a] 18 . Kuinga Juomarin Kasten liton kansa asiat owat ? Wastaus . Sen hän on rikkonut .  [Reini1756-4a] Sillä ei hän koskan upota ja kuoleta Wanhaa Adamita himoins ja haluins kansa , waan juopumisellans juuri holho ja syöttä händä .  [Reini1756-4a] 19 . Kuinga hänen Rippins kansa on ?  [Reini1756-4a] Wastaus . Ei se ole parembi kuin muutkan hänen Christillisydens kappalet .  [Reini1756-4a] Hän käy ripillä , tunnusta suullans , lupa katua ja parata elämäns ; mutta sieldä tuldua mene juoma-penkkihin ja rypö niinkuin pesty sika rapakosa , ja syö oxennuxens niinkuin koira , se on , hän tahra itzens aina wastudest juopumisella .  [Reini1756-4a] 20 . Ongo myöskän toisin hänen HERran Ehtollisella käymisens kanssa ?  [Reini1756-4a] Wastaus . Ei , waan peräti samoin , ja koska hän sitä katumattomudes nautitze , niin hän syö ja juo itzellens duomion . [Reini1756-4a] 21 . Koska siis Juomari näin on koko Christin oppia wastan , taitako hän ollakkan oikia Christitty , oikia Jumalan lapsi , oikia Christuxen jäsen , oikia Pyhän Hengen Templi , ja wihdoin Taiwan Waldakunnan perillinen , niin kauwan kuin hän siinä synnis elä ? Wastaus . Ei suingan .  [Reini1756-4a] Sillä jonga elämä soti kaikkia Jumalan käskyjä wastan , joka ei oikein usko yhtäkän uskon kappalda , joka ei yhtän rukousta Isä meidän Rukouxes oikein rukoile , joka Kasteensa liitos ei seiso eikä sitä harjoita , joka ei tee totista parannusta , waan nautitze HERran Ehtollista suruttomudes ; kuinga se taita oikia Christitty olla ?  [Reini1756-4a] 22 . Mikä siis yxi Juomari on ?  [Reini1756-4b] Wastaus . Synnin orja , wääryden palwelja , Perkelen Fangi Wihan lapsi ja Helwetin Syöttiläs sika .  [Reini1756-4b] 23 . Mitä Pyhä Raamattu Juomareista sano ?  [Reini1756-4b] Wastaus . 5 . Mos . kirj . 21 . lug . 20 : 21 . Wers . Tämä meidän poikam on syömäri ja juomari .  [Reini1756-4b] Niin pitä kaiken Kaupungin Kansan hänen kuoliaxi kiwittämän . [Reini1756-4b] Lue Sanan L . kirj . 23 . lug . 29 . 30 . 31 . 32 . wers . Esaj . 5 . lug . 11 . 12 . etc . Syrach . 19 . lug . 1 . 2 . 3 . wers . 1 . Cor . 6 . lug . 10 . wers .  [Reini1756-4b] 24 . Mitä Wanhat Kirkon Isät Juopumisesta sanowat ? [Reini1756-4b] Wastaus . Chrysostomus sano : Joka jokapäiwä juowuxis elä , ja jonga ajatuxet juomises owat , se on Perkelen tyranniuden ala joutunut .  [Reini1756-4b] Augustinus sano : Joka toista waati enämmän juomaan kuin hänelle hyödyllinen on , teke juuri niin suuren synnin , kuin jos hän hänen tappais .  [Reini1756-4b] Sillä juowuttamisen kautta kuoletta hän hänen sieluns . [Reini1756-4b] Doct . Henr . Muller sano : Juopuminen teke ihmisestä järjettömän pedon , joka ei mitän tiedä : toisinans se muutta ihmisen haureexi wasikaxi , toisinans irstaisexi orhixi , toisinans julmaxi jalopeuöaxi ja karhuxi , toisinans haukkuwaxi ja purewaxi koiraxi , toisinans saastaisexi siaxi , joka rapakosa rypö , maka ja oxenda .  [Reini1756-4b] Sillä Juopumus teke hullun wielä hullummaxi , sano Syrach . 31 . lug . 38 . wers .  [Reini1756-4b] 25 . Mitä Mailmalliset Wiisat Juomareista sanowat ?  [Reini1756-4b] Wastaus . Cardinal Maxarin sano heistä näin : Ei sitä taida lukea ja ulos sanoa , Kuinga paljo , ja suurta pahaa Juopumus on matkansaattanut .  [Reini1756-4b] Se on ehdollinen riiwaus , järjellisen ihmisen muutos pedoxi , kaikkein pahain kurein äiti , terweyden myrkky , elämän ryöwäri , riidan siittäjä , tawaran waraas , Sjelun ja ruumin murhaja , kahle joka sinua Helwettiin kiinnittä , taiwaan salpa , yxi liehakoitzewa Satanas , Kaikkein syndein juuri , Kunniallisuden haaxirikko , ilkeyden Opettaja , Helwetin ilo , onnettomuden lähde . [Reini1756-5a] 26 . Mitä turkit ja Pakanat sanowat Juopumisest ?  [Reini1756-5a] Wastaus . Mahomet hänen Alkoranisans on Juopumisen Kieldänyt pojs .  [Reini1756-5a] Chinalaiset pilkkawat ja naurawat Christityitä , kuin he heidän juowuxis näkewät .  [Reini1756-5a] 27 . Mitä Perkele Juomareista ajattele ?  [Reini1756-5a] Wastaus . Hän iloitze ja nauraa .  [Reini1756-5a] 28 . Mingäkallaisten Juomarein ylitze hänellä on suurin ilo ? Wastaus . Nuorten lasten ;  [Reini1756-5a] sillä niistä hän toiwo saawans uskollisia Juomaria :  [Reini1756-5a] Oepttajain ylitze , sillä hän näke heidän esimerkins parahin muitakin juomaan yllyttäwän :  [Reini1756-5a] Esiwallan Personain , sillä silloin tietä hän juopumisen synnin parahin rangaisemata ja estämätä pysywän :  [Reini1756-5a] Wanhembain ; sillä hän hawaitze heidän esikuwans soweliaimmaxi tätä paha tapaa lapsiin sisälle juurittamaan . [Reini1756-5a] 29 . Auttako Juopumisen syndiä Jumalan edes sillä kaunistella , ettei juowuxis ollesans kellengän wääryttä ja wäkiwaldaa tehdä , eli muuta paha menoa pidetä ? Wastaus . Ei millä muoto . [Reini1756-5a] Sillä waikka tämä syndi tuskin ikänäns yxin on , niin ettei sen seurasa muita syndejä myös olisi ; niin on juopuminen itzesäns jo yxi kadottawainen syndi , jonga , niin kuin jokaitzen muungin synnin , edestä erittäin pitä kowa tili tehtämän :  [Reini1756-5a] Ja yx ainoa hallitzewa syndi ihmises wetä Jumalan wanhurskan Lain kirouxen hänen päällens ;  [Reini1756-5b] sillä joka yhden käskyn on rikkonut , se on koko Lain rikkonut : mutta kirottu olkon jokainen , joka ei kaikkia Lain sanoja täytä . [Reini1756-5b] Jacob . Epist . 2 . lug . 10 . wers . 5 . Mosex . Kirj . 27 . Lug . 26 . wers .  [Reini1756-5b] 30 . Ongo sekin Juomaritten rikoxen ja rangaistuxeen wikapää , joka ainoastans kerran eli harwoin ehdollisesti juopu ? Wastaus . On kaiketi .  [Reini1756-5b] Sillä ehkä ihminen sitä enämmin kartutta itzellens wihaa wihan päiwäxi , jota usiamman kerran hän juowuxis on ; niin ei kuitengan händä wihaan duomion alda wapauta se , että händä harwoin on juopunnunna nähty .  [Reini1756-5b] Ylönjuomus luetan murhan , huoruden , ja muiden julkisten lihan töiden sekaan Galat . Epist . 5 : lug . 21 . wers .  [Reini1756-5b] Niinkuin nyt ihminen Helwetin ansaitze , jos hän ainoastans yhden kerran murhaa , eli huorin tekee niin samoin , jos hän yhden kerran tieten tahtoin juopu .  [Reini1756-5b] Sentähden Wapahtaja waroitta : Kawahtakat . ettei teidän sydämen koskan , Ei Koskan , raskauteta ylönsyömisest ja juomisest , ja Herran duomio tulis äkist teidän päällen . Luc . 21 . Luk . 34 . wers .  [Reini1756-5b] 31 . Mitä siis Juomarin pitä tekemän , ettei hän tääldä lähteisäns Rikkan miehen kansa Helwetis olla ja janota tarwitzis ? Wastaus . Oikian Katumuxen ja Parannuxen .  [Reini1756-5b] 32 . Mikä Juomaria pitä Parannuxen kehoittaman ? Wastaus . Jumalan Armo , Christuxen ansio , Juopumisen wahingo , ja raitiuden hyödytys .  [Reini1756-5b] Sillä koska Jumalan Armo on niin suuri , ettei Hän tahdo yhdengän syndisen kuolemata , niin ei hän tahdo Juomaringan kuolemata , waan parannusta .  [Reini1756-5b] Ja niinkuin JEsus on kärsinyt kaikkein syndisten edestä , niin myös Juomareingin .  [Reini1756-6a] Jos siis Jumala armollans JEsuxen kautta tahto sinua auttaa tämängin synnin kadottawaisesta tilasta , ja ei se taida muutoin tapahtua kuin totisen käändymisen järjestyxes ; eiköst sinungan pidäis tahtoman siitä pojes autetuxi ja käätyxi tulla ,  [Reini1756-6a] lijatengin koska sinungin puoleldas sinua siihen kehoitta , osittain juopumisen sanomatoin wahingo , jolla sekä sielu että ruumis , kunnia ja tawara , ajallisest ja ijankaikkisest hukatan : osittain Raittiuden suuri hyödytys , jonga kautta sinä taidat olla sowelias säilyttämään , terweydes , tawaras , kunnias ja sielus autuden , ja kelwollinen palwelemaan Jumalata , Isän maata , ja omias .  [Reini1756-6a] 33 . Kuinga Juomarin pitä alkaman itziäns parandamaan ? [Reini1756-6a] Wastaus . Hänen pitä 1 . Tutkiman surkiata tilaans , josa hän seiso , ja sitä onnetoinda kadotuxen duomiota , jonga hän päällens wetänyt on .  [Reini1756-6a] 2 . Muistaman sitä hywää , jonga hän juopumisellans kadottanut on .  [Reini1756-6a] 3 . Mielens johdattaman Jumalan armoa , joka hänelle wielä tarjona on .  [Reini1756-6a] 4 . Ajatteleman JEsuxen kallista kuolemata , jolla hängin lunastettu on .  [Reini1756-6a] 5 . Hartaasti rukoileman Jumalata hänen silmiäns awamaan tämän synnin oikiaan tundoon , härättämään hänen tahtoans tämän synnin totiseen katumuxeen ja hyljämiseen , ja sytyttämään hänen sydämesäns totisen uskon Christuxen ansion omistamises syndeins andexi saamisexi , ja wiimmein että Jumala wahwistais händä aljetusa parannuxesa loppuun asti lujana pysymään .  [Reini1756-6a] 34 . Kuinga tästä Juopumisen synnistä ihmiset pitä estetyxi tuleman ?  [Reini1756-6b] Wastaus . Niin että 1 . Wanhemmat ei lapsians lapsudesa salli eli totutta olutta , palowiina ja wäkewitä juotawita nautitzemaan . [Reini1756-6b] 2 . Että Opettajat itze owat raittit , ja niin sitä paremmin ja rohkiammasti taitawat sanankuulioitans juopumisesta waroitta ja raittiuten neuwoa .  [Reini1756-6b] 3 . Että Esiwallan Miehet itze wälttäwät Juopumista , ja Walpasta silmää ja wakaista kättä Juomaritten ylitze pitäwät .  [Reini1756-6b] 4 . Että ijällisemmät Juopumisen sakolla rangaistaisiin , niin usein kuin he hawaitaan lapsia wäkewillä juotawilla juottawan , ennen kuin nämät täysiikäisixi tullet owat .  [Reini1756-6b] Mutta erinomaisesti . 5 . Että itzekukin pelkä Jumalan duomiota , joka kaikille katumattomille Juomareille on hirmuinen olewa . [Reini1756-6b] Härä sinä joka makaat ja nouse ylös kuoluista , niin Christus sinua walaise . Amen .  [Reini1756-6b] Nämät seurawaiset Wirret , jotka ei ensimäisen pladin alku siwusa ole nimitetyt , pannan nyt tähän pladein täyttämisexi . [Reini1756-7a] Ensimmäinen . Walitta mahta ihminen , Joka on köyhä syndinen , Ylitzen tain surkian elon , Ja myös murhellisen menon . [Reini1756-7a] 2 . Täällä on aina murhen pesä , Olis talwi eli kesä , Tain kyll itze kukin tietä , Eikä taida tosin lyötä .  [Reini1756-7a] 3 . Koska ihminen äitist syndy , Itkemän hän ensist yldy , Tietä murheseen tulewans , Ja suuren waiwan joutuwans . [Reini1756-7a] 4 . Kaswa kuin kedon kukkainen , Eli myös yxi lehtinen , Hulludes wiettäpi aikaans , Eik wälttä taid' surma paikkans . [Reini1756-7a] 5 . Koska wähängin woimans tule , Murhen koht haikian tule , Täs synnin suruises laaxos , ja mailman pahas maxos . [Reini1756-7a] 6 . Ilo ei ole lapsudes , Waan suru murhe kaswaes , Ilo ei kesk' ijäll löytä , Waan murhen kans on paljon työtä .  [Reini1756-7a] 7 . Ilo ei ole woimudes , Waan suru murhe eläes , Tätä ei ole wanhudes , Waan murhe woiman puuttues .  [Reini1756-7a] 8 . Ilo on poijes rauwennut , Ja peräti tyhjäx lauwennut , Taudit kiwut wallan saawat . Synnin myrkky kuollon haawat . [Reini1756-7a] 9 . Murhen saatta suuri köyhys , Murhen saatta wiheljäisys , Murhe suuret sairaudet , Murhen suuret ahneudet .  [Reini1756-7b] 10 . Murhet on joka ihmisell , Ensimmäisel ja wiimeisel , Miehil waimoil , wanhoil nuoril , Drengeil piikoil , pienil suuril . [Reini1756-7b] 11 . Sillä täällä on ain suru hautan , Palkax annetan wahwa lauta , Murhe ombi Isäll äitill , Pienill lapsill imewäisil . [Reini1756-7b] 12 . Kuolema wiimein ambu nuolens , Meihin ja korjapi puolens Eroita toisen toisestans , Miehen ja waimon kohdastans . [Reini1756-7b] 13 . Silloin meidän murhem loppu , Waan jälken jääneill tule hoppu Murhe on sit heidän leipäns , Ja kuumat kynelet särpimens .  [Reini1756-7b] 14 . Kylmä syndändä kandelewat Surun wirtä laulawat , Silmät myös wettä wuotawat , Sydämest raskast huokawat .  [Reini1756-7b] 15 . Kuikuttawat kuin kurkinen , Eli lindu pieni mettinen , Huokawat itkein astudes , Maates nostes istudes .  [Reini1756-7b] 16 . Näitä Christe sinul walitan , Jopa nyt wirteni lopetan , Lohdut HERra JEsu meitä , Älä meit köyhiä poisheitä .  [Reini1756-7b] 17 . O HERra JEsu lohduttajan , Ja kaikest murhest wapahtajan , Meitä sinun köyhiä lapsias , Ilon saat' Isä laupias .  [Reini1756-7b] 18 . Kusta kiitost ain weisamme , Ja woiton wirttä keisamme , Isäll , Pojall , Hengell hywäll , Koko Kolminaisudel Pyhäll , Amen ,  [Reini1756-7b] Toinen . Christe JEsu aina mul armos laina , Sydämmen paina , Et woisin totta Ylitzen woitta synnit , an armos koita .  [Reini1756-8a] 2 . Auta minua HERra Et pääsisin kerran Läpitzen wirran , Sen syngiän kuohun , helwetin pauhun , Jong keskell minä jouduin . [Reini1756-8a] 3 . Rikoxet suuret , Wanhat ja nuoret , Niin myös ne tuoret , Joit tehnyt lienen Kaut pirun juonen , Andex ne Jumal mul suone . [Reini1756-8a] 4 . Lunastajani JEsu , Sinä Holhojan wisu , Älä pääldäni riisu Sinun ansios kaapu , Suo armos apu , Pyhi pois sielustan kipu . [Reini1756-8a] 5 . En yhtän löynny , eng mailmas tienny , Jost apu liene , Paitz JEsus sinua , Toiwon ettes minua Hyljä , sitt kiitän sinua . [Reini1756-8a] 6 . Tahdon siis totta , Sun päälles luotta , Ja toiwoni liittä , Rukoilen nöyräst , Ettäs minust köyhäst , murhen pidäisit laupiast .  [Reini1756-8a] 7 . HERran suuri piina , Se Weri ihana , Joka juoxi aina Meidän syymme tähden , Kärsei kyll nähden , Sill piinall meit autuax tehden .  [Reini1756-8a] 8 . O kuinga monda , kyll Weri suonda Ja synnin juonda , Sinä JEsu kärseit ; Kowin kyll wärisit , Kylkes on keihäll pistet . [Reini1756-8a] 9 . Mutt JEsu tätä Ann mielesem pitä , Kosk kuoleman hätä Mun päälleni lange Kowin kyll tunge , Itkust minua ilon engä . [Reini1756-8a] 10 . Ah HERra hurskas , Holho minua tuskas , Kaut sinun kunnias , Synnist meit estä , Elämään päästä , Piinas kaut helwetistä .  [Reini1756-8a] 11 . Niin sanoit sinä , Ett pääsin minä Wapaaxi siinä , Ett Werens woimal , Ja pinallans kowal , Synnist , meit päästit irtal . [Reini1756-8a] 12 . Päällisex iloit , Mahdan myös riemuit , Ett synnit pois ott , Ja JEsu Christe , Kuin meit kaitze , Synnist meit päästit itze . [Reini1756-8b] 13 . O jos peljätänne , Meitä syndimme , kyl sammutannne , Christuxen Weri , Joka hänest eri , Jong kaut saam autuuden peri .  [Reini1756-8b] 14 . Jos tahdot käändä , Sydämen wäändä Kuull HERran äändä , Waikk syndi on kanda Raskas kuin sanda , Kyll JEsus ilon anda .  [Reini1756-8b] 15 . Katz tuhka ja mulda , Kuins kannat kulda , Et kärsit tulda , lange kuin heinä , Ett kärsi enä , Maas mullax mätänet sinä . [Reini1756-8b] 16 . Ah HERra hurskas , Kuin olet Taiwas Minä suures waiwas , Nyt huudan tygös , Auta minua ylös , Pyhi pois syndini myös . [Reini1756-8b] 17 . Mull olis wielä , Jos saisin elä , O JEsu täällä , Anon siis sulda , Ettes pois minulda Ottais sinun sanas kulda .  [Reini1756-8b] 18 . Luojalle Isäll , JEsuxell Pojall , ja Pyhäll Hengel , Ylistys olkon , Kunnia tulkon , Hän meitä aina myös kuulkon . [Reini1756-8b] 19 . Jos wirteni päätän , Ja toiwoni liitän , Eng epäill mitän ; Waikk et sinä luule , Kyl Jumala kule , Ja wiimein minun auxeni tule .  [Reini1756-8b] 20 . Nyt JEsu kuulkon , Ja läsnä olkon , täst hänel tulkon , Ylistys suuri , Yxinäns juri , Amen sanokam wanha ja nuori . [Reini1756-8b]

Avainsanat: jumala julkinen jolla jokainen jesus jacob isä israel ihminen ihana hätä hän hullu herra henki heinä elämä elo ehdollinen christopher auttaa armo apu ansio anna ann alku ala ajatella ainoa äiti wasta wanha uskoa usko työ tuhka tili tila tee tauti tapahtuma tapahtua tapa talvi taiwan tahtoa tahrto tahra tahdo syö synti sydän suuri suru surma suo summa sit sinä silmä sika sielu seura sana sairaus saarna ruumis rukous rukoilla risti rikkoa raskas rangaistus rakastaa raamattu päästä pyhä piru pieni philip pesä peto paikka paha orja oppia opetus opettaja olut nälkä nuori nimi nauraa myrkky mylly muutos muualla murha muoto mitä minä mies meri maata lähde lupa lukea lopettaa liha lehtinen lauta lapsi laina köyhä käsi kärsiä kysymys kylmä kuolema kunnia kukkainen kotona kolmas koko koira kirkko kirj kipu kesä kaupunki katua kappale kansa kallis jäsen juoni juoma juoda juo


blogivirta.fi