Tänään on 18.01.2019 07:16 ja nimipäiväänsä viettää: Laura. Käytämme EVÄSTEITÄ | MOBIILIVERSIO M.BLOGIVIRTA.FI
Alternative Arboretum:

Kesän 2018 kuumin päivä - Osa 1 (Ennätyshellettä toukokuun kolmannen viikon aluksi!)

Julkaistu: · Päivitetty:

Viime viikon (7. - 13.5.) lopulla sitten alkoikin toden teolla se Vapun tienoilta saakka odotettu poikkeksellinen lämpöaalto , mutta tämän viikon (14. - 20.5.) alettua se onkin äitynyt jopa ennätyskuumaksi helleaalloksi! Ennätyksistä mainittavimmat ovat olleet eilen maanantaina  j a tänään tiistaina mm. se u raavat : Helsingin Kaisaniemessä 1800-luvulta alkaneessa mittaushistoriassa on nyt mitattu  ensimmäistä kertaa  hellel u kemia to u kok uu n alk u p u oliskolla (1. - 15.5.),  j a m uu tenkin myös  j opa meren äärellä on oll u t a j ankohdalle ain u tlaat u isesti hellettä. Lisäksi monilla paikkak u nnilla on mitatt u  a j ankohdan  uu sia lämpöennätyksiä, m u tta vielä on  j äänyt hyvin täpärästi rikkomatta varhaisin +30 asteen ylitys ( Forecan twiitta u s ) - Saa nähdä,  j osko se vielä h u omenna keskiviikkona mahtaisi tapaht u a!... T ämä ennätyshelle on tietenkin hyvin selvä tapaus aloittaa tämä kesän 2018 helleseurantani, jossa siis jo monien edellisvuosien tapaan kirjaan muistiin tutuille Etelä- ja osin Keski-Suomen paikkakunnille hellejaksojen vuorokausista maksimil ämpötilat. Niist ä  selvi ä ä sitten kes äka u den lop u ssa k uu min p äiv ä sek ä yleisesti ett ä k u llekin yksitt äiselle ko. paikkak u nnalle ... T äll ä kertaa siis helleilmat alkoivat poikke u ksellisen varhain  j a enn ätysk uu mana a j ankohdalle! - Syyn ä on oll u t vahva  j a pysyv ä ns. bloking-korkeapaine, mik ä asett u i viime viikolla Fennoskandian ylle  juu ri optimaalisesti niin, ett ä ensin sen etel ä-  j a l änsip u olitse alkoi virrata It ä-E u roopasta helleilmamassaa perille . Sen m u kana s ä ä alkoi l ämpenem ä än S u omessa ensin l änsiosapainotteisesti, m u tta viime viikonlopp u na l ämpö alkoi levi äm ä än laa j emmalle  j a tasaisemmin.  T äm än viikon al u ssa ilmamassa onkin sitten entisest ä än l ämmennyt si j oillaan etenkin etel äisimmiss ä osissa , koska korkeapaine on yh ä oll u t paikoillaan  yll äpit äen hyvin tyynt ä  j a koko a j an laa j oilla al u eilla selke ä ä / hyvin v äh äpilvist ä s ä ät ä. N äin optimaalisesti helle-enn ätykset ovat mahdollist u neet. Toisaalta ilmamassa on oll u t varsinkin alk uu n hyvin k u ivaa, mik ä on aihe u ttan u t poikkeu ksellisen s uu ria l ämpötilan v u oroka u sivaihtel u ita, k u n öisin ns. s äteily j ä ähtyminen on oll u t tilanteessa hyvin voimakasta. Samalla selke ät  j a tyynet p äiv ät ovat edesa u ttaneet voimakasta l ämpenemist ä a u ringonpaisteessa  - T äst ä aihe u t u i  j opa paikallinen  uu si v u o roka u sivaihtel u n enn ätys Lappeenrannan Konn u ns u o lle: Ilmatieteen laitoksen twiitta u s . M uu toinkin yöt siis olivat sis ämaassa paikoin varsin koleita viel ä viime viikonlopp u nakin h u olimatta hyvin kes äisist ä p äivist ä, m u tta nyttemmin myös yöt ovat l ämmenneet niin, ett ä sis ämaassa minimil u kemat ovat olleet +10 asteen vaiheilla  j a meren  ä ärell ä yli +10 asteessa. Meretkin ovat n äet l ämmenneet t äll ä hetkell ä  poikke u ksellisesti t äss ä helle aallossa; eli esim. S u omenlahdella rantaviivan t u nt u massa pintavesil ämpötilat ovat no u sseet  j o +11  j a +15 asteen v älille! Samalla  j ärviss ä ollaan n o u st u  t än ä än  j o paikoin yli +20 asteen pintal ämpötiloihin - ne ovat  j opa noin tai ylikin 10 astetta normaalia korkeampia t älle a j ankohdalle! Alle listaan maksimil ämpötilat viime per j antaista saakka,  j a lista u sta  j atkan viel ä h u omisen keskiviikon osaltakin p äivityksess ä  - Sitten torstaina onkin s ä äss ä tapaht u massa selv ä ä viilenemist ä  j a ep ävakaist u mista sade-  j a  u kkosk u u roineen. Tosin n äill ä n äkymin se viileneminen ei ole kovin k u mmoinen,  j a  j o ensi viikolla olisi alkamassa Fennoskandian al u eella  u u den hellekorkeapaineen aika!... . Aikaisemmilta kesiltä tuttu värikoodaus pysyy käytössä mahdollisia äärilämpötiloja varten tämänkin seurantakartoituksen ajan --> Värikoodit: +30 asteen ja sitä korkeammat helteet +34 asteeseen saakka merkitsen punaisella ja +35 asteen helteet sekä sitä kuumemmat lukemat paksufonttisella ruskehtavan punaisella . Mainittakoon taas lisäksi, että nuo Ilmatieteen laitoksen lukemat pyöristän aina puolivälistä asteita ylöspäin lähimpään kokonaislukuun. L ämpötilat on poimitt u  t u tt u u n tapaan Ilmatieteen laitoksen paikalliss ä äsiv u ston l ämpötilak u vaa j ista. Perjantain 11.5.2018 ylimmät päivälämpötilat: Maarianhamina +19 astetta, Turku +23 astetta, Salo +23 astetta, Pori +25 astetta, Hämeenlinna +23 astetta, Tampere; Härmälä +24 astetta, Tampere; Siilinkari +22 astetta, Helsinki (Kaisaniemi) +18 astetta, Vantaa +21 astetta, Hyvinkää +22 astetta, Lahti +23 astetta, Kouvola +22 astetta, Porvoo +21 astetta, Lappeenranta; Lepola +22 astetta, Lappeenranta; Konnunsuo +24 astetta, Kotka (Rankki; esimerkki merellisestä paikasta) +16 astetta, Mikkeli +24 astetta, Jyväskylä +23 astetta, Savonlinna +23 astetta, Joensuu +22 astetta ja Ilomantsi +23 astetta. Korkeapaine oli vaik u ttan u t kes äisine p äiv äl ämpötiloineen  al ueella  t äss ä vaiheessa  j o alk u viikosta saakka, m u tta kahdesta edelt äneest ä p äiv äst ä alkaen se oli si j oitt u neena S u omen it äre u nalle niin, ett ä etel äkaakosta p ä äsi etenkin l änsiosiin eritt äin l ämmint ä ilmaa; yll ä olevat l u kemat sen osoittavatkin hyvin, miss ä l änsirannikon t u nt u massa p ä ästiinkin  j o paikoin hellera j alle, k u ten Porissa. Kaakkoisempi t u u li k u mosi n äin ollen l änsirannikolla meren viilent äv än vaik u t u ksenkin sopivasti. Etel ärannikolla sen si j aan samalla t u u lella korost u i viel ä hyvin selv ästi meren viilent äv ä vaik u t u s, k u n meren pintavesi oli t äss ä vaiheessa viel ä yleisesti alle +10 asteista S u omenlahdellakin . Lauantain 12.5.2018 ylimmät päivälämpötilat:  Maarianhamina +21 astetta, Turku +25 astetta, Salo +25 astetta, Pori +26 astetta, Hämeenlinna +25 astetta, Tampere; Härmälä +25 astetta, Tampere; Siilinkari +22 astetta, Helsinki (Kaisaniemi) +21 astetta, Vantaa +24 astetta, Hyvinkää +25 astetta, Lahti +26 astetta, Kouvola +25 astetta, Porvoo +23 astetta, Lappeenranta; Lepola +24 astetta, Lappeenranta; Konnunsuo +26 astetta, Kotka (Rankki; esimerkki merellisestä paikasta) +20 astetta, Mikkeli +26 astetta, Jyväskylä +25 astetta, Savonlinna +25 astetta, Joensuu +23 astetta ja Ilomantsi +26 astetta. Korkeapaine pysyi l ähes si j oillaan voimist u en edelleen  j a siihen kasvoi m u kaan Nor j anmeren p u olelta  u u sikin korkeapaine Lapin ka u tta; n äin ollen R u otsin p u olella pysynyt ep ävakaisen s ä än etel ä-poh j ois s u u ntainen na u ha alkoi heiket ä  j a helteinen l ämpö alkoi laa j eta  j a voimist u a S u omen p u olella; niinp ä lista u ksesta havaitaankin  j o ensimm äiset selv ät hellera j an ylitykset melkein kaikkialla sis ämaassa; samalla edelleen  j atk u i viel ä l änsirannikon (mm. Pori) korost u n u t l ämpö etel ärannikkoon n ähden em. syist ä  j oht u en; mm. etel ä-kaakkoist u u li  j atk u i viel ä . Sunnuntain 13.5.2018 ylimmät päivälämpötilat:  Maarianhamina +23 astetta, Turku +26 astetta, Salo +27 astetta, Pori +24 astetta, Hämeenlinna +27 astetta, Tampere; Härmälä +26 astetta, Tampere; Siilinkari +24 astetta, Helsinki (Kaisaniemi) +24 astetta, Vantaa +27 astetta, Hyvinkää +27 astetta, Lahti +27 astetta, Kouvola +28 astetta, Porvoo +27 astetta, Lappeenranta; Lepola +26 astetta, Lappeenranta; Konnunsuo +27 astetta, Kotka (Rankki; esimerkki merellisestä paikasta) +24 astetta, Mikkeli +28 astetta, Jyväskylä +27 astetta, Savonlinna +27 astetta, Joensuu +26 astetta ja Ilomantsi +27 astetta. Korkeapaine voimist u i  j a laa j eni edelleen  u lott u en nyt Fennoskandiasta pidemm ällekin it ä än. Samalla ilmamassa alkoi l ämpemen ä än si j oillaan, k u n t u u let Fennoskandiassa  tyyntyiv ät laa j alla al u eella. N äin ollen tarkastel u al u eella edelleen p ä äosin aivan selke äss ä s ä äss ä mitattiin yh ä korkeampia hellel u kemia; k u u mimmaksi al u eeksi m u odost u i Kymenlaakson tienoo. T u u lten tyyntyminen tarkoitti sit ä, ett ä myös l änsirannikolla alkoi vaik u ttaa viilent äv ä merit u u li iltap äiv äll ä; siksi mm. Porissa olikin aikaisempaa hieman alempi maksimil ämpötila. Etel ärannikolla toisaalta s ä ä l ämpeni edelleen merit u u lesta h u olimatta, koska S u omenlahden pintavesi alkoi olla etenkin rannikon t u nt u massa  j o selv ästi yli +10 asteista . Maanantain 14.5.2018 ylimmät päivälämpötilat:  Maarianhamina +24 astetta, Turku +29 astetta, Salo +29 astetta, Pori +27 astetta, Hämeenlinna +28 astetta, Tampere; Härmälä +28 astetta, Tampere; Siilinkari +26 astetta, Helsinki (Kaisaniemi) +25 astetta, Vantaa +28 astetta, Hyvinkää +28 astetta, Lahti +29 astetta, Kouvola +29 astetta, Porvoo +28 astetta, Lappeenranta; Lepola +28 astetta, Lappeenranta; Konnunsuo +29 astetta, Kotka (Rankki; esimerkki merellisestä paikasta) +24 astetta, Mikkeli +29 astetta, Jyväskylä +28 astetta, Savonlinna +28 astetta, Joensuu +27 astetta ja Ilomantsi +27 astetta. Korkeapaine alkoi hieman heikenty ä si j oillaan, m u tta sen laa j a-alainen tyynien t u u lten vyöhyke Ven ä j ält ä Fennoskandiaan yll äpiti ilmamassan paikallaan l ämpenemist ä viel ä niin, ett ä helteess ä saav u tettiin enn ätyksellinen h u ipp u taso. N äin ollen yh ä p ä äosin  selke äss ä s ä äss ä  etenkin tarkastel u al u een etel äisimmiss ä sis ämaaosissa  ja lo u naiskolkassa  mitattiin melkein +30 asteen l ämpötilo j a! Samalla myös meren  ä ärell äkin niin l änness ä k u in etel äss äkin alettiin p ä äst ä hellel u kemiin itse merivesienkin  j atkett u a edelleen l ämpenemist ä . Tiistain 15.5.2018 ylimmät päivälämpötilat:  Maarianhamina +25 astetta, Turku +29 astetta, Salo +29 astetta, Pori +27 astetta, Hämeenlinna +28 astetta, Tampere; Härmälä +27 astetta, Tampere; Siilinkari +25 astetta, Helsinki (Kaisaniemi) +27 astetta, Vantaa +29 astetta, Hyvinkää +29 astetta, Lahti +29 astetta, Kouvola +29 astetta, Porvoo +29 astetta, Lappeenranta; Lepola +27 astetta, Lappeenranta; Konnunsuo +28 astetta, Kotka (Rankki; esimerkki merellisestä paikasta) +25 astetta, Mikkeli +28 astetta, Jyväskylä +27 astetta, Savonlinna +26 astetta, Joensuu +26 astetta ja Ilomantsi +26 astetta. T än ä än tiistaina  j atk ui  edelt äneen maanantain kaltainen tilanne l ähes ennallaan korkeapaineen hieman heikennytty ä. A inoa mainittava m u u tos pilvisyydess ä oli se, ett ä sis ämaan p u olella kehittyi etel äisimmiss ä osissa  iltap äiv äll ä pient ä k u mp u pilvisyytt ä; merkki lis ä äntyneest ä koste u desta . Merivesien l ämpeneminen edelleen mahdollisti merien  ä ärell ä entist ä helteisemp ä ä keli ä, k u ten k ävi ilmi Helsingin Kaisaniemess ä em. enn ätyksen veroisesti! Silti siis t än ä änkin  j äi hyvin t äp är ästi +30 astetta viel ä rikkomatta sis ä maassa, mihin saattoi vaik u ttaa sekin, k u n aavist u ksen verran ilmamassa viileni koillisesta / poh j oisesta k ä sin ...  Kaikkia n äit ä listatt u j a p äivi ä koskien mainitsen viel ä siit ä, miten etenkin isoilla  j ärvill ä oli etenkin alk u u n myös viilent äv ä ä vaik u t u sta paikallisesti, k u ten noissa Tampereen kahden paikan vertail u issa havaitaan; nyttemmin sekin viilent äv ä vaik u t u s on heikentynyt , k u n em. tapaan  j ärvien pintavedet ovat l ämmenneet a j ankohdan enn ätysl u kemiin.   --- T äh än alle p äivit än viel ä h u omisen keskiviikon l ämpötilat....

Avainsanat: jyväskylä joensuu it ilomantsi ilmatiede härmälä hämeenlinna hyvinkää helle helsinki etelä esimerkki ep emma atk aste aihe tapaus tampere syy suomi sunnuntai sit sin siilinkari sia savonlinna salo sade päivälämpötila päivä pysyä punainen porvoo pori perjantai paikallinen oroka nähdä nalle muisti mp mitata miss mikkeli merkki meri massa mahdollisti maanantai lista lepola lappeenranta lappi laitokse lahti kouvola kotka korkeapaine konnunsuo koko kesä keskiviikko kemia keli kana turku toukokuu tilanne tiistai teko taso tarkoittaa toukokuun 2018 lämpöaalto sää meteorologia kesän 2018 kuumin päivä ennätyshelle viikolla 20 / 2018 ennätykset öisin ylle yh viikko vappu vantaa vaihe vahva v tuttu


blogivirta.fi