Tänään on 19.03.2019 11:40 ja nimipäiviään viettävät: Juuso, Josefiina, Jooseppi, Joosef, Josef ja Josefina. Käytämme EVÄSTEITÄ | MOBIILIVERSIO M.BLOGIVIRTA.FI
Alternative Arboretum:

Kesän 2018 kuumin päivä - Osa 8

Julkaistu: · Päivitetty:

Viime viikon la u antaina 4.8. vihdoin p ä ättyi l ähes k u u ka u den yhteen menoon  j atk u n u t historiallisen k u u ma helleaalto,  j a sen  j älkeen olikin  5. - 7.8. v älisen a j an ta u koa helteiss ä - Enn u stett u u n tapaan helle on tehnyt k u itenkin parhaillaan pal u u n eilisest ä keskiviikosta 8.8. alkaen,  j a siksi teen nyt taas hellese u rantaa t älle kes älle  j o per äti osassa 8! Helteen pal u u  on  j oht u n u t siit ä, k u n manner-E u roopan ankarasta helteest ä on t u ll u t etel ävirta u ksen m u kana maistiainen S u omeen korkeapaineen m u odost u tt u a maamme kaakkoisp u olelle. T äm ä tilanne  j atk u u  viel ä h u omiseen per j antaihin saakka, k u nnes sen p äiv än illalla Etel ä-Skandinaviassa voimist u van  eritt äin ra j u n matalapaineen m u kana kylm ä rintama l änsilo u naasta k äsin poistaa hyvin nopeasti helleilmamassan viikonlop u ksi  j o pois. Siihen tilanteeseen saattaa liitty ä eritt äin ra j u j a  u kkosia!... Sitten enn u stemalleissa alkaa n äytt ä ä  j o sen verran syyskes äiselt ä, ettei se u raavaa hellett ä ole en ä ä k u nnolla n äköpiiriss ä, vaan vallitsevaksi moodiksi n äytt äisi m uodost uvan pitk äksi aikaa  lo u naasta tai l ännest ä t u levien matalapaineiden sar j a. Tosin l ämpötilat n äytt äisiv ät silloinkin pysyv än viel ä  a j ankohtaan n ähden normaalin lopp u kes äisin ä.. . Alla oleva se u rantalista u s sis ält ä ä  j o valmiiksi eilisen keskiviikon  j a t äm än torstain maksimil ämpötilat s ä ätilanneselost u ksineen. Sitten h u omenna illalla tai la u antaina se u raa viel ä per j antain maksimil ämpötilat p äivityksess ä - Lopp u u n saatan viel ä tehd ä h u omisiin mahdollisesti ra j u ihin  u kkosiin liittyv ä ä p äivityst ä senkin lis äksi,  j a aivan lopp u u n taas myös l u onnon  j a kasv u ka u den tilanteiden havainto j a... Aikaisemmilta kesiltä tuttu värikoodaus on uudistettu, jotta kaikki hellelukemat erottuvat hyvin listauksista. Värikoodit ovat seuraavanlaiset:  Ylipäätään hellelukemiin (tasan +25 astetta ja sen yli +29 asteeseen saakka) päätyvät maksimilämpötilojen arvot olen päättänyt merkitä punaisella . Sitten muutan aikaisemmat värikoodimerkinnät siten, että +30 asteen ja sitä korkeammat helteet +34 asteeseen saakka merkitsen paksufonttisella punaisella , mutta +35 asteen helteet ja sitä kuumemmat lukemat laitan edelleen paksufonttisella ruskehtavan punaisella . Lämpötilat on poimittu Ilmatieteen laitoksen paikallissääsivuston lämpötilakuvaajista & lukemat pyöristän aina puolivälistä asteita ylöspäin lähimpään kokonaislukuun. Keskiviikon 8.8.2018 ylimmät päivälämpötilat: Maarianhamina +26 astetta , Turku +27 astetta , Salo +27 astetta , Pori +28 astetta , Hämeenlinna +26 astetta , Tampere; Härmälä +26 astetta , Tampere; Siilinkari +25 astetta , Helsinki (Kaisaniemi) +23 astetta, Vantaa +25 astetta , Hyvinkää +25 astetta , Lahti +27 astetta , Kouvola +25 astetta , Porvoo +24 astetta, Lappeenranta; Lepola +24 astetta, Lappeenranta; Konnunsuo +25 astetta , Kotka (Rankki; esimerkki merellisestä paikasta) +22 astetta, Mikkeli +25 astetta , Jyväskylä +25 astetta , Savonlinna +24 astetta, Joensuu +22 astetta ja Ilomantsi +23 astetta. Korkeapaine m u odost u i ti-ke v älisen yön aikana S u omen etel ä-kaakkoisp u olelle,  j a sen myöt ä p äiv än aikana etel älo u naasta alkoi virtaamaan S u omeen helleilmamassaa. Sen m u kana esiintyi hieman yl äpilvila u ttail u a  j a iltap äiv äll ä sis ämaassa syntyi hieman k u mp u pilvisyytt ä; m u u toin oli varsin v äh äpilvist ä  j a osin selke ä äkin. Yll ä oleva lista u s pal j astaa, miten helleilmamassan virta u s alkoi vaik u ttaa ensimm äisen ä tarkastel u al u een lo u naisosissa  j a l änsirannikolla ,  j ossa p äiv äst ä t u likin selv ästi k u u min m u u h u n al u eeseen verratt u na. Vastaavasti helleilmamassa ehti viimeisen ä tarkastel u al u een it ä-koilliskolkkaan, miss ä maksimil ämpötilat eiv ät viel ä ehtineet edes hellel u kemiin.  Myös etel ärannikon t un t u massa ei viel ä saav u tett u  hellett ä, koska edellisp äivin ä olleet voimakkaat l änsi-l u oteis t u u let saivat S u omenlahden vesi ä sen verran sekoitett u a, ett ä meriveden pintal ämpötilat laskivat monin paikoin va j aaseen +20 asteeseen,  j a n äin ollen ko. etel äl o u naisella t u u lella oli  siin ä  viilent äv ä ä vaik u t u sta . Torstain 9.8.2018 ylimmät päivälämpötilat:  Maarianhamina +26 astetta , Turku +26 astetta , Salo +29 astetta , Pori +28 astetta , Hämeenlinna +29 astetta , Tampere; Härmälä +26 astetta , Tampere; Siilinkari +25 astetta , Helsinki (Kaisaniemi) +28 astetta , Vantaa +30 astetta , Hyvinkää +30 astetta , Lahti +29 astetta , Kouvola +29 astetta , Porvoo +30 astetta , Lappeenranta; Lepola +27 astetta , Lappeenranta; Konnunsuo +29 astetta , Kotka (Rankki; esimerkki merellisestä paikasta) +26 astetta , Mikkeli +29 astetta , Jyväskylä +28 astetta , Savonlinna +28 astetta , Joensuu +26 astetta ja Ilomantsi +26 astetta . Korkeapaine  j atkoi edelleen oloaan S u omen kaakkoisp u olella  j a matalapainetta oli eri osakesk u ksineen l änness ä  j a lo u naassa - edellisp äiv än ä R u otsissa voimakkaita  u kkosia aihe u ttan u t matalapaineen osakesk u s siirtyi Lappiin  j a sen h änt än ä tarkastel u al u een l änsiosiin  u lott u i rintamasysteemi,  j onka yhteydess ä  syntyi iltap äiv äll ä lyhyeksi a j a ksi T u r u n poh j oisp u olelta kohti H ämeenlinnan  j a Tampereen se u t u j a hieman  u kkostaneita k u u rosateita. Toinen  u u si matalapaine kehittyi noin Benel u x-maiden tienoilla,  j a se on oleva se em. per j antain ra j u  matalapaine,  j oka t u lee syr j äytt äm ä än helteet pois S u omesta... Helleilmamassa oli nyt saap u n u t koko tarkastel u al u eelle,  j ossa k u u mimmaksi al u eeksi m u odost u i em. l änteen  u lott u neen rintaman  j a sen k u u rosadeal u een etel ä-kaakkoisp u olinen vyöhyke  U u deltamaalta Kymenlaaksoon, minne siis manner-E u roopan ankara helle p ä äsi Baltian ka u tta parhaiten ; t äll ä vyöhykkeell ä mitattiin paikoin +30 asteen paikkeille  äitynytt ä k u u m u u tta, vaikka sill äkin al u eella oli iltap äiv äll ä melko pal j on yl äpilvila u ttail u a . Miedointa helle oli yht ä ält ä lo u naiskolkassa  j a Pirkanmaalla, miss ä em. k u u rosateiden  j äl j ilt ä  j ä änyt pilvisyys oli r u nsasta. Toisaalta helleilmamassa ei oll u t vallann u t it ä-koilliskolkkaa edelleenk ä än aivan k u nnolla . Ke-to v älinen yö oli myös h u omattavasti l ämpim ämpi k u in edelt änyt ti-ke v älinen yö, miss ä sis ämaassa minimil ämpötilat p u tosivat  j opa selv ästikin alle +10 asteen. Sen si j aa n t äm ä viimeisin yö oli minimil ämpötiloiltaan sis ämaassakin pal j on yli +10 asteinen  j a s u u rten vesistö j en  ä ärell ä oltiin taas  j opa paikoin l ähell ä +20 astetta. P äivitys 10.8.2018 klo. 01:00 :    Alkaneelle per j antaille 10.8. Myrskyvaroit u s.com -siv u ston laatima ra j u ilmaenn u ste >>  Rajuilmaennuste 10.8.2018 . Laina u s: " Perjantain säätilanteen vaikutukset jäävät kokonaisuudessaan melko vähäisiksi ja tulevat riippumaan osumista tiuhaan asutetuille alueille. Kesän 2018 asteikolla rajuilma saattaa silti nousta lähelle kärkipäätä. Puustovahingot lienevät luonteeltaan enimmäkseen pienialaisia, joskin kaarikaikujen yhteydessä saattaa esiintyä myös kapeita ja pitkiä vahinkokaistaleita. Melko pienien vaikutusalueiden ja lyhyen keston vuoksi, tilanteen vaarataso on perusteltua pitää keltaisen vaaratason ylemmässä puolikkaassa. Tilanteen maasalamamäärä lasketaan todennäköisesti useissa tuhansissa, mutta tapaus ei lähentele viikontakaisia maasalamamääriä. ".

Avainsanat: helle havainto esimerkki esiintyä baltia atk aste arvo ankara aihe maarianhamina vaikutus v usea tuttu turku torstai toukokuu tilanne teen tapaus tampere siilinkari savonlinna salo rintama ranta rajuilma päivälämpötila päivä ilomantsi ilmatiede ilta härmälä hämeenlinna hyvinkää historiallinen helsinki lee laskea lappi lappeenranta laitokse laina lahti kouvola kotka korkeapaine konnunsuo koko kello kesä keskiviikko keltainen kana jyväskylä joensuu it monin mitata miss mikkeli merkitä merivesi matalapaine massa manner maa lämpötila lista lepola punainen porvoo pori poistaa pitää perjantai nainen muuttaa mp ukkonen sää meteorologia kesän 2018 kuumin päivä helleaalto yht virta vesi vantaa


blogivirta.fi