Tänään on 26.04.2019 19:18 ja nimipäiviään viettävät: Terttu, Teresa, Teresia ja Terese. Käytämme EVÄSTEITÄ | MOBIILIVERSIO M.BLOGIVIRTA.FI
Oppitori:

Neuwo, Kuinga Karjan Rutto Parhain tutaan, estetään, hillitetään ja parataan.

Julkaistu: · Päivitetty:

Neuwo, Kuinga Karjan Rutto Parhain tutaan, estetään, hillitetään ja parataan. Neuwo , Kuinga Karjan Rutto Parhain tutaan , estetään , hillitetään ja parataan .  [Varia1799b-1] Yhteisen Kansan parhaxi annettu Kuningalliselda Suomalaiselda Huonenhallituxen Seuralda .  [Varia1799b-1] TURUSA , Prändätty Joh . C . Frenckellildä , 1799 .  [Varia1799b-1] Sen syyn tähden , että Karjan rutto usein saattaa Maakunnalle suuren wahingon , on Kuningallinen Suomalainen Huonenhallituxen Seura löynnyt tarpellisexi anda tämän lyhykäisen neuwon nijden hywäxi , joilla ei ole tilaa erittäin eläinden tautein parandajilda apua kysyä .  [Varia1799b-3] Mielellänsä olisi tämä Seura suonut ennen tätä saanensa lähemmän tiedon sen edesmennenä wuonna täsä maasa paljon tappawaisen eläinden ruton laidasta ja luonnosta , nijn myöskin nijstä usiammista wälikappaleista , jotka eri paikoisa sitä wastan silloin koeteldijn ; mutta kuitengin ei tahdo Seura pitkitellä nijden apuin tiettäwäxi tekemisen kanssa , joita Seura tietää olewan päälleluotettawat .  [Varia1799b-3] Seura toiwoo , että tästä edes tietä annetaan Seuralle , kuinga soweliat ja woimalliset eläinden taudin poistamisexi ja parandamisexi nämät wälikappalet löytään olewan , jotka täsä nyt ilmei tehdään , ja myös että jokainen , jolla joku lawiambi tieto näistä asioista olisi , sen ilmoittaa tahdoisi .  [Varia1799b-3] Tauti taitaan seurawaisista tapauxista tuta :  [Varia1799b-4] Alusa owat luondokappalet nurruxisa , hitaat ja weltot , korwat owat lotkollansa , näljä tiukkuu ja juoxee suusta ja sieramista , kowa on heidän hengittämisens , hengi toisinansa haisewainen ja silmät wuotawat wettä ; ei maista ruoka , rieska ( maito ) wähenee , ja märehtiminen seisahtaa .  [Varia1799b-4] Taudin lisändyisä enänee heikkous ja woimattomuus , nijn ettei luondokappalet ruoskaakan tottele .  [Varia1799b-4] Sijnä siwusa näkyy ajoxia enimmästi leukaluiden paikoilla , ja myös muisakin paikoisa , nijnkuin korwain juurella ja kupeisa . [Varia1799b-4] Nämät ajoxet taitaan toisinansa sulattaa , taikka ne nousewat pystymmäxi , ja silloin on tauti helpommasta luonnosta ; mutta häijynlaatuisisa tartuwaisisa taudeisa muuttuwat ne enimmitten kylmixi wihoixi ( syöwixi , joisa kaswaa musta ja nijnkuin kuollut liha ) , ja tuottawat usiammitten kuoleman .  [Varia1799b-4] Tapahtuu myös usein , että ajoxet owat nijn salasa , ettei nijtä hawaita ennen kuin eläin on kuollut , sitte kuin ymmärtämättömät nijden omistajat wastoin asetuxia nahan pojes nylkewät . [Varia1799b-4] Tämän taudin myötä usein seuraa , että eläimet owat watzurit , ja silloin owat myös usiasti heidän jääneensä ( jälkeensä ) werensekaiset , ja jo kaukanakin pahalle löyhkäwäiset . [Varia1799b-4] Ehkä nyt mainitut merkit usein aikaisin kyllä nijnkuin ilmoitawat edellä kättä taudin , tapahtuu kuitengin usiasti , erinomattain silloin koska rutto on pahimmasta laista , että eläimet ilman nähtäwää kipua äkisti kuolewat .  [Varia1799b-5] Nijn pian kuin tämä hawaitaan kerran tapahtunen , on suuresti tarpellinen ajatella , kuinga muut eläimet taitaisijn warjella ja säilyttää .  [Varia1799b-5] Lähin syy eläinden ruttohon on arwollansa nijn wähän tullut selwään tietoon , kuin muidengin tartuwaisten tautein .  [Varia1799b-5] Mutta sen osottaa koettelemus , että tauti sijnä kaiken pikain lewiää , josa on karjalla alhainen , metzistynyt , ja suonsekainen laidun , nijn myös puhtaan ja hywän ( raikkaan ) weden puutte . [Varia1799b-5] Kowin lämbyminä ja kuiwina suwina , erinomattain koska sade tulee pitkällisen poudan jälken , lewittää tämä tartuwainen tauti itzensä enimmästi ja kowimmasti .  [Varia1799b-5] Huonosti katzottu ja ruokittu karja , ja wanhat ja ajoisa paljon waiwatut juhdat , senlaisisa asian haaroisa suurimmasa waarasa owat .  [Varia1799b-5] Nijnkuin taudin poispoistamisen wälikappalet owat muistettawat : [Varia1799b-5] 1:xi Täydellinen eläinden ruokkiminen talwikaunna , ja hywä laidun suwen alusta asti , eli jos ei sitä ole , apu soweljaisista ruan aineista kotona , joiden seasa suppu ( surpu eli silpu ) katawa liemen kanssa ei ole unhotettawa .  [Varia1799b-5] 2:xi Tarpellinen lepo ja erinomattain puhdas ( raikas ) wesi juhdille juodaxi , ajoin ajalla .  [Varia1799b-6] 3:xi Syötin hakain asettaminen meriweden rannoille , sywäin järwien ja juoxewaisten ojain reunalle , eli nijhin paikoihin , joisa lähteitä löytyy , ja jotka luonnostansa owat korkiat ja lakeet . [Varia1799b-6] 4:xi Karjan uittaminen joka päiwä ; mutta jos ei sijhen tilaa ole , waletaan eläimet joka ehto puhtaalla lähde wedellä .  [Varia1799b-6] Juhdat pitää erinomattain kowan työn eli ajon jälken tällä muoto wirwoitettaman .  [Varia1799b-6] 5:xi Annetaan joka aamu eläimille yxi lusikallinen pienettyä suolaa , toinen sen werta pienettyjä katawamarjoja , ja jos saama salwaa , yhden fingerborin täysi saltpietaria .  [Varia1799b-6] Että kustannus wäldetäisijn , taitaisijn myös näiden siaan anda kalan ja lihan lauka samaxi tarpexi ; mutta lihan lauka pitää ensin keitettämän , ja se nousewa wahto pojes eroitettaman . [Varia1799b-6] Hywä on myös nauta-eläimille , jos yxi suolainen silakka eli silli nijden kurkkuhun kokonaisena syöstään .  [Varia1799b-6] 6:xi Terwa , Ryssöljjy , Libstikka , Kalmusjuuri ja kynsilaukka , on myös hywä kyllä mainituin wälikappalden kanssa ynnä annetta . [Varia1799b-6] Terwan eli Ryssöljyn kanssa saadan nämät kryydit tehdä palloixi wähäisten kanan munain kokoisixi , jotka paremmin taitaan eläimen kurkkuhun saattaa .  [Varia1799b-7] 7:xi Pitää eläinden joka ehto ja aamu tahottaman pienetyillä suoloilla , sysillä ( eli hijlillä ) ja jauhoilla , toinen toisensa kanssa pulwerixi sekoitetuilla , joka ensin etikalla eli happamalla juomalla kastellaan . [Varia1799b-7] 8:xi Koska sade tulee pitkällisen kuuman poudan ja kuiwuuden jälken , kytketään eläimet wuorokaudexi huoneisijn , ja siellä tarpexi ruokitaan .  [Varia1799b-7] 9:xi Eläinden kuono ja suu sisäldä , nijn myös takapuolet tahritaan terwalla eli ryssöljyllä .  [Varia1799b-7] Korwain ja seljän tahkominen terpentinillä , on myös hywä parmain ja muiden waiwalloisten pistopirkkoin pojespoistamisexi . [Varia1799b-7] 10:xi Lambaille on sekä talwin että suwin nuoleskeldawata toimitettawa , johon otetaan neljä ämbäritä sini ( eli tina ) sawee , ja nijn paljon sillin eli silakan laukaa , että se kaukolasa ( kaukalosa ) taitaa taikinaxi sekoitetuxi tulla , johon lisätään puoli kappaa suoloja , puoli naulaa pienexi leikattua tupakkia , kaxi naulaa koiruohoja , eli nijden puuttesa yxi naula kuiwettuja ja pienexi sullotuita humalia , nijn myös kaxi naulaa kuiwattuja suonpursuja ( suonkanerwia ) , jotka kaikki yhteen sekoitetaan , ja pannaan kuwerretuin ja holotuin tukkein sisälle , joisa ne kuiwawat ennen kuin ne eteen annetaan . [Varia1799b-7] Mutta sitte kuin tauti jo on nähtäwä , pitää seurawaiset neuwot noudatettaman :  [Varia1799b-8] 1:xi Eroitetaan kipiät eläimet terweistä , että taudin tarttuminen wältetäisijn , ja ne kipiät myös paremmin korjata taitaisijn . [Varia1799b-8] 2:xi On paras kipiöitä eläimiä pitää erinänsä tehdyisä tauti nawennoisa eli stallisa taikka wajoisa , senlaisten lähes kylää olewaisten aidatuin paikoin sisällä , joisa ne jotka kuolewat , wähimmällä waiwalla taitaan kuopata .  [Varia1799b-8] 3:xi Harjataan ja suitaan kipiät eläimet sualla eli olkiharjalla . [Varia1799b-8] Jos ne tämän kautta saadan hikoilemaan , nijn on toiwo , että ne paranewat .  [Varia1799b-8] 4:xi Annetaan aamuisin , puolipäiwänä ja ehtoisina yxi pulweri , joka on tehty yhdestä naulasta saltpietaria , puolesta naulasta kildäwää korstenin nokee , ja neljännestä osasta naulaa kypsiä ja kuiwia katawan marjoja .  [Varia1799b-8] Ja silloin kuin tämä pulweri pitää eläimille annettaman , sekoitetaan joka lusikallinen sijtä yhteen kortelijn hapanda juomaa . [Varia1799b-8] Jos waraa olis , nijn taitaan mainitun sekapalan siaan ottaa yxi korteli olutta , kolmen luodin kanssa pienexi hakattua kynsilaukkaa , ja saman werta katawanmarjoja , kolme kertaa päiwäsä . [Varia1799b-9] Suola , saltpietari , terwa , libstikka ja täsä edellä ylöslueteldut taudin poistamisen wälikappalet , owat myös hawaitut olewan sangen hyödylliset taudin seisauttamisexi .  [Varia1799b-9] 5:xi Jos watzuri ( watzatauti ) werellä sekoitettu , eli ilman sitä hawaitaisijn , nijn lisätään nykyisesti mainituihin wälikappaleihin neljäs osa naulaa pienexi rikotuja lepän urpuja , eli saman werta hywin pienettyä lepän kuorta , joka annetaan eläimille puolesa kortelisa linöljyä , yhden puolen tuopin kanssa suonpursusta keitettyä wäkewätä liendä .  [Varia1799b-9] Parhain saadaan nämät parannuxen wälikappalet eläinden sisälle jongun holoisen ja pystypäästä poikkisahatun härjän sarwen kautta , jonga pienembi pää suun siwuja myöden kurkkuhun sowitetaan . [Varia1799b-9] 6:xi Ajosten päälle pannaan tuoreta ruoho turwetta , joka tarwitzee tundin taka eli wähendäkin joka toisen tunnin uudistettaa . [Varia1799b-9] Jos ej ajos tämän kautta sulaxi tule , waan pehmiää , nijn pitää se kohta auki leikattaman , ja märkä uloslaskettaman , haawa sitte etikalla eli wiholaisten ( kusilaisten ) hapatuxella * ) taikka wijnalla hywin pestämän , nijn myös rohdin tukolla peitettämän . [Varia1799b-9] Sitte sidotaan se joka päiwä rohtimisilla tukoilla , jotka ensin terpentinijn eli terwaan kastetaan , sijhen asti kuin se paranee . [Varia1799b-10] * ) Wiholaisten ( kusilaisten ) hapatus tehdään sillä muoto , että Heinä- eli Elo-Kuusa pannaan wiholais ( kusilais ) pesähän wieriä myöden yxi malja , johonga wähittäin kaadetaan kuumaa kiehuwaista wettä .  [Varia1799b-10] Sitte kuin tämä astia on tullut wiholaisia täyteen , annetaan wesi juosta puhtaan lijnan läpitze , joka sitte kutzutaan wiholaisten hapatuxexi , ja tallelle pannaan suulisella hywin tukotuihin astioihin . [Varia1799b-10] 7:xi Koko tämän parannuxen ajalla pitää kipiälle eläimelle toimitettaman hywä ylöspidändö , johon kaalin lehdet , apeliat , nätkelmät , ja ruis eli mallasjauho juoma erinomattain on sowelias . [Varia1799b-10] 8:xi Kipiäin eläinden stalli pitä wiriästi puhdistettaman , ja katawan haolla sauhutettaman , usein tuuleutettaman ja seinijn terwa pyhittämän .  [Varia1799b-10] Eläinden alla pannaan kuusen , männyn eli katawan hakoja . [Varia1799b-10] Kipiät lehmät lypsetään joka päiwä , mutta nijden rieska ( maito ) kaadetaan kuopaan ja peitetään mullalla .  [Varia1799b-10] Näiden kaikein ohesa on suuresti tarpellinen , että tämän tartuwaisen taudin edemmäxi leweneminen estetään , jonga puolesta on waarinotettawa :  [Varia1799b-11] 1:xi Että se joka ruokkoo kipiöitä eläimiä , jokaisen peränkatzomisen jälken pojespanee ja sauhuttaa waatteensa , nijn myös pesee kaswonsa ja käteensä wiholaisten hapatuxella eli etikalla .  [Varia1799b-11] 2:xi Että kaikki tautisten eläinden olinpaikasa eli tarhasa käsillä ollet tukot , peittet ja nijden alle pandut rohjot , nijnkuin myös näiden eläinden sonda , sywälle maahan kaiwetaan ja mullalla peitetään . [Varia1799b-11] 3:xi Ettei ne jotka tautisia eläimiä ruokkowat , mahda terweitä eläimiä lähes mennä eli nijtä pidellä .  [Varia1799b-11] 4:xi Että ruttoon kuollet eläimet , Asetusten jälken , kohta sarwinensa , nahkoinensa ja sorkinensa , wijden kyynärän sywälle maahan kaiwetaan , hywin mullalla peitetään , ja muut eläimet sijhen paikkaan tulemasta , aidalla estetään .  [Varia1799b-11] Kuollutta eläindä ei pidä maata myöden raahattaman , waan kuopaan kuljetettaman , sixi tarpexi tehdyn kieru-reen eli ratasten päällä , jotka sitte perästä pannaan eri paikkaan , ettei muut eläimet nijhin koskea mahda .  [Varia1799b-11] 5:xi Että se paikka , josa ruttoon kuollut eläin on maannut , peitetään kuiwilla warwuilla , jotka sijnä senjälken poldetaan . [Varia1799b-12] 6:xi Ettei koirain ja kissain sallita ymbärinsä juoxennella nijsä paikoisa , joisa rutto hawaittu on .  [Varia1799b-12]

Avainsanat: maito maista maata maasa lähde luonto liha liemi lepo lehmä laukaa käsi kysyä kypsä kylä kuusi kustannus juoma jolla jokainen jauho ilmoittaa heinä heikkous eläin kuori kuollut kuolema kotona koski korjata koko elo ehto astia apua apu alusta ajatella aine aamu kipu kana kala kaali juosta puhdas pitää paras parantua paikka ottaa omistaja olut neljä nauta nahka märkä mänty muut musta muoto merkki marja malja tieto tauti tahdo säilyttää syy suu suomalainen suolainen suola sulattaa sini silli silakka seura sade ruoka ruoho reki ranta raikas pää puoli xi wasta täydellinen tietää


blogivirta.fi