Tänään on 22.04.2019 19:28 ja nimipäiväänsä viettää: Alina. Käytämme EVÄSTEITÄ | MOBIILIVERSIO M.BLOGIVIRTA.FI
Plöki/Notatki z podziemia:

Nyt sitä julistaa Sampo Terhokin - Nu är det även Sampo Terho som säger det

Julkaistu: · Päivitetty:

Sampo Terho on sanonut uransa varrella monenlaista. Hän on esimerkiksi sanonut monikulttuurisuudesta, että se on aate, joka tuhoaa kansan "ja sen fyysisen olemassaolon", ja kauhistellut sitä, kuinka "kaukasialaiset" (!) kansat ovat päätymässä "samanlaiseen uhanalaisuuteen" kuin Amerikan "mongoloidiset" (!!) alkuperäisasukkaat. Nuorison valistamiseksi kerron ensin mikä kaikki tässä on väärin. Det är många saker Sampo Terho sagt under sin politiska karriär. Till exempel har han sagt om mångkulturen att det är en ideologi som utplånar folket/nationen "och dess fysiska existens". Lika mycket har han fasat för hur "kaukasiska" (!) folk håller på att bli "lika hotade" som den "mongoloida" (!!) ursprungsbefolkningen i Amerika. För att upplysa ungdomarna vill jag börja med att förklara, vad allt som här är fel.  Ensinnäkin tuo "kaukasialainen". Se on älytön termi, joka perustuu 1800-luvun saksalaisten tiedemiesten naurettavaan ennakkoluuloon Kaukasian maiden asukkaista "kaikkein kauneimpina" valkoihoisina. Esimerkiksi georgialaiset ovat varmasti tästä imarreltuja, mutta he ovat ymmärtääkseni yleensä tummatukkaisia ja melko lähi-itäläisen näköisiä. "Kaukasier" till exempel. Det är en helgalen term som härrör från 1800-talets tyska vetenskapsmän och deras skrattretande fördom om invånarna i de kaukasiska länderna som de "allra vackraste" ljushyade. Jag antar att t ex georgierna känner sig mycket smickrade, men vad jag vet har de vanligen svart hår och liknar mera befolkningen i Mellanöstern. Kai tämä sitten on kaikkein kauneimman ja puhtaimman valkoihoisen rodun edustaja, koska vanhojen hyvien aikojen monikulttuurin turmelukselta välttyneet saksalaiset tutkijat niin sanoivat. Den här gubben representerar säkert den vackraste och renaste vita rasen, eftersom tyska forskare förr i världen, när någon mångkultur inte ännu fanns, så tyckte. Amerikan alkuperäisväestön luonnehtiminen "mongoloidiseksi" on munaus sekin. Jos nyt on ihan pakko operoida rotukäsitteillä, se kyseinen "rotu" on suomeksi nimeltään "mongol idi ". "Mongol oidi " ei ole suomeksi koskaan ollut mitään muuta kuin arveluttava nimitys Downin oireyhtymää eli 21. kromosomin trisomiaa potevalle henkilölle. Ja vaikka alkuperäisten amerikkalaisten esi-isät Aasiasta tulivatkin, myös "mongolidi" on aika harhaanjohtava nimitys heille.  Att kalla ursprungsbefolkningen i Amerika "mongoloid" är också en sorts klavertramp. Om man alls måste operera med raser, bör man komma ihåg att den "gula rasen" av gammalt hetat mongol id på finska och svenska. Mongol oid har på våra språk aldrig varit något annat än en politiskt inkorrekt benämning på någon som lider av Downs syndrom, dvs trisomi i kromosom nummer 21. Och även om förfäderna till ursprungsamerikanerna kom från Asien, är "mongolid" en vilseledande benämning även för dem. Geronimosta riittää kuvia netissä, mutta tähän kirjoitukseen tuntuu jotenkin asianmukaisemmalta valita tämä kuva Mangas Coloradasin rikkiammutusta kallosta antropologisena tutkimuskohteena. Mangas Coloradas oli apassipäällikkö, kuten Geronimo ja Cochise. Hänen nimensä on espanjaa ja tarkoittaa "Punaiset hihat" tai paremmalla suomella "Punahiha"; tiettävästi tämä on käännös päällikön apassikielisestä liikanimestä, joka tarkoittaa punaista takkia tai puseroa. Det finns bilder på Geronimo på webben så det räcker och blir över, men den här bloggdrapan illustrerar jag heller med en bild som föreställer Mangas Coloradas' sönderskjutna kranium som ett antropologiskt forskningsobjekt. Mangas Coloradas var en apachehövding, som Geronimo och Cochise. Namnet är spanska och betyder "röda ärmar" - det lär vara en översättning av hövdingens smeknamn på apachespråket, som ungefär betyder "röda kappan" eller "röda skjortan". Jos tavalliselle kansalle kerrotaan että joku tyyppi "edustaa mongolidista rotua", ei se ensimmäiseksi tule ajatelleeksi Geronimoa tai Cochisea, ja mitä sitten tieteeseen tulee, vakavamielinen antropologia operoi huomattavasti vanhoja ihonvärirotuja pienemmillä ja tarkemmin rajatuilla populaatioilla. Esimerkiksi Afrikassa tumma iho on usein hyvinkin paljon toisistaan eroavien antropologisten ryhmien ainoa yhteinen piirre. När det vanliga folket hör talas om "den mongolida rasen", är det inte Geronimo eller Cochise det tänker på, och vad gäller seriös vetenskap, har vår tids antropologi slopat de gamla hudfärgsraserna för att koncentrera sig på mycket mera begränsade populationer. I Afrika finns det mycket varierande antropologiska grupper som ofta har föga annat i gemen än hudfärgen.    Jos ihmiset lajitellaan esimerkiksi veriryhmien perusteella, alkuperäiset amerikkalaiset, varsinkin eteläamerikkalaiset, eroavat selvästi sekä itäaasialaisista "mongolideista" että kaikista muistakin: heidän keskuudessaan A-, B- ja AB-veriryhmät ovat pieni vähemmistö tai niitä ei ole ollenkaan. Oikeille antropologeille tämä on paljon tärkeämpi ja kiinnostavampi tieto kuin ihonväri. Sorterar man människorna t ex på basen av blodgruppen, visar det sig att ursprungsamerikanerna, särskilt sydamerikanerna, klart och tydligt skiljer sig både från östasiatiska "mongolider" och från alla andra: A-, B- och AB-blodgrupperna är en liten minoritet eller saknas helt bland dem. För seriösa antropologer är det här mycket viktigare och mera intressant än hudfärgen. Onhan se toki tiedossa, että ns. tieteelliset rasistit pyrkivät itku silmässä kehittämään rotukäsitettä myös veriryhmien ja muiden hienostuneempien geneettisten kriteerien avulla. Heidän tavoitteenaan on kuitenkin pyrkiä tietoa sopivasti valikoiden säilyttämään ja perustelemaan pääasiassa ihonväriperustaiset päärotukategoriat ("valkoinen rotu", "musta rotu" ja "keltainen rotu"), jotka ovat tieteen kannalta vanhentuneita ja epäkäytännöllisiä ja joille ei oikein löydy muuta käyttöä kuin ihonväriperustaisen sorron oikeuttaminen. Visst vet vi att s k vetenskapliga rasister med tårar i ögonen försöker vidareutveckla sitt rasbegrepp genom att beakta även blodgrupper och andra, mera förfinade genetiska kriterier. Deras målsättning är dock att genom handplockning av lämpliga data bevara och berättiga raskategorier som mest handlar om huvudfärg ("vit ras", "svart ras" och "gul ras"), som ur vetenskaplig synvinkel är föråldrade och opraktiska och som inte riktigt kan användas till annat än att motivera hudfärgsbaserad diskriminering. Mitä tulee sitten "kaukasialaisten" kansojen ja Amerikan alkuperäisväestön rinnastamiseen uhanalaisina ryhminä, se vasta asiatonta onkin. Euroopan yhteiskunnat ovat tehokkaasti organisoituneita kaikkien vallankäytön lajien osalta, maahanmuuttajat hajanaisia ja etnisesti kirjavia. Tilanne on siis aivan toinen kuin aikoinaan Amerikassa: siellä eurooppalaiset maahantulijat olivat tiukasti järjestäytyneitä, kun taas amerikkalaiset heimot etnisesti ja poliittisesti hajanaisia (vielä nykyäänkin käytännössä samaa kieltä puhuvat, mutta poliittisesti erilliset ryhmät Pohjois-Amerikassa saattavat pitää murteitaan pikemminkin lähisukukielinä) ja usein niin epähierarkkisia, että eurooppalaisten tulijoiden solmimat rauhansopimukset olivat etnisen ryhmän näkökulmasta vain yksittäisten mahtimiesten tekemiä eivätkä velvoittaneet koko kansakuntaa (se mitä me kutsumme "heimoksi" on alkuperäisten amerikkalaisten omassa kielenkäytössä "kansakunta"). Vad sedan gäller likställandet av "kaukasiska" folk och den amerikanska ursprungsbefolkningen som utrotningshotade grupper är det höjden av osaklighet. De europeiska samhällena av idag är effektivt ordnade vad gäller alla former av maktutövning, medan invandrarna är en etniskt och kulturellt brokig och föga sammanhängande skara. Situationen är sålunda en helt annan än på sin tid i Amerika: där var det de europeiska inkräktarna som var välorganiserade, medan de amerikanska stammarna var etniskt och politiskt splittrade (än i dag kan grupper som praktiskt taget talar samma språk men utgör separata politiska enheter se sina dialekter som skilda språk) och ofta saknade hierarkisk struktur, så att de fredsavtal som europeiska bebyggare undertecknade med ursprungsbefolkningen inte ansågs bindande för hela nationen (det som vi kallar "stammar" är i den amerikanska ursprungsbefolkningens språkbruk "nationer"), utan endast för de enstaka hövdingar som skrivit på avtalet. Mutta tästä ei oikeastaan ollut kysymys - tarkoitukseni oli vain muistuttaa siitä, että myös Sampo Terho on jo pitkään julistanut "tieteellistä" rasismia ja myös saanut sellaisia käsityksiä julki arvostetuissa lehdissä (Kanava). Varsinainen asia koskee jotain muuta. Men det var inte det här jag egentligen ville skriva om, utan bara påpeka att Sampo Terho sedan länge förkunnat "vetenskaplig" rasism, t o m i uppskattade tidskrifter (Kanava). Det är något helt annat jag ville koncentrera mig på. Sampo Terho on nimittäin sanonut, että Perussuomalaiset ovat suhteessaan Venäjään tyypillinen eurooppalainen äärioikeistopuolue, eli Venäjän kannattaja- ja juoksupoikapuolue. Luultavasti hän tietää mistä puhuu, koska on nähnyt sen läheltä. Nyt kun hän toimii sinismurffipuolueessa, hän tietysti voi sanoa sen ääneen. Mutta huomatkaa: silloin kun minä yli kymmenen vuotta sitten sanoin äärioikeiston olevan todennäköisesti Venäjän asialla, se sai halla-aholaiset raivostumaan niin, että he savustivat minut ulos ei vain silloiselta kolumnistinpalliltani, vaan mediasta ylipäätään. Sampo Terho har nämligen sagt att Sannfinnarna i sitt förhållande till Ryssland är ett typiskt europeiskt högerextremt parti, dvs ett parti som agerar springpojke åt Ryssland. Antagligen vet han vad han talar om, eftersom han sett det på nära håll. I dag, då han verkar i de blåa smurfarna, kan han säga det högt. Men märk väl: när jag för mer en tio år sedan sade att extremhögern sannolikt går Rysslands ärenden, bragte detta halla-ahoiterna till ett sådant raseri att de inte bara rökte ut mig från min dåvarande post som kåsör, utan ur medierna i allmänhet. En toki usko, että Terho itse on mitenkään oleellisesti sen vähemmän venäläismielinen kuin persutkaan. Loppujen lopuksi hän on samaa porukkaa. Sekä persut, siniset että katuäärioikeisto (joka on pikkuführeriensä henkilöristiriitojen takia jo hajonnut ties kuinka moneksi erilliseksi ryhmäksi) ovat venäläismielisiä siitä yksinkertaisesta syystä, että niillä ei ole minkäänlaista käsitystä yhteisestä isänmaan edusta ja niiden koko politiikka on epämääräistä kostamista kaikille, joista ei tykätä.  Tällaiseen perusasenteeseen kuuluu oleellisena osana se, että ulkovallan kanssa on lupa liittoutua oman kansan toisenmielisiä vastaan, koska ne oman kansan toisenmieliset ovat vihollisista suurin ja pahin. Jag tror inte att Terho på något sätt är mindre rysksinnad än sannfinnarna. När allt kommer omkring är han en lika god kålsupare. Både sannfinnarna, blåsipporna och de högerextrema kravallmakarna på gatan (som p g a personliga konflikter mellan de olika führerkandidaterna redan sönderfallit i fan vet hur många separata kotterier) är rysksinnade därför att de inte har något begrepp om fosterlandets gemensamma intresse: hela deras politik är bara föga artikulerad hämnd på alla de inte gillar. En sådan här attityd innebär inte minst, att det är tillåtet att alliera sig med en främmande makt mot den del av det egna folket, eftersom dessa utgör den absoluta fienden. Tällä perusteellahan taistolaiset aikoinaan liittoutuivat Neuvostoliiton kanssa. On kuitenkin lieventävänä asianhaarana todettava, että he tekivät sen avoimesti, koska se oli heidän julkisesti julistetun aatemaailmansa mukaista: heidän näkemyksensä mukaan kansallisvaltioiden oli väistyttävä kansainvälisen proletariaatin tieltä ja kansainvälisen proletariaatin puolustajana he pitivät Neuvostoliittoa, eivätkä he yrittäneetkään muuta teeskennellä.  På liknande grunder allierade sig sjuttiotalsstalinisterna, taistoiterna, på sin tid med Sovjetunionen. Som en förmildrande omständighet bör det dock konstateras att de gjorde det öppet, eftersom det var vad deras offentligt förkunnade idévärld gick ut på: de ansåg att nationalstaterna borde ge vika för det internationella proletariatet och att det var Sovjetunionen allena som försvarade det internationella proletariatet, och de försökte inte alls förneka detta. Persujen (ja epäilemättä myös sinisten) venäläismielisyys on sikäli moraalisesti paheksuttavampaa, että persut esittävät olevansa kaikkia muita isänmaallisempia. Samalla kuitenkin heidän keskustelufoorumeillaan, kuten Hommalla, piehtaroidaan avoimesti fantasioissa Suomen miehityksestä ja venäläisistä sotilaista, jotka tappaisivat suomenruotsalaiset ja tummaihoiset pois kuljeksimasta. Sannfinnarnas (och blåsippornas) putinistiska sympatier är mera ägnade att väcka moraliskt ogillande därför att de påstår sig vara mera fosterländska än någon annan. Samtidigt vältrar de sig på sina diskussionssidor, som Homma, öppet i fantasier om en rysk ockupation av Finland som skulle leda till massavrättningar av finlandssvenskar och mörkhyade.

Avainsanat: rasismi pyrkiä punainen puhua politiikka poliittinen pitää pieni perussuomalaiset persu näkökulma näköinen någon nuoriso nimittää neuvostoliitto netti mot moraali mitä minä mig mer men media me maa maahanmuuttaja aurinkolasi lähi lupa lika lehti laji käännös vanhemmat käsitys alkuperäinen ainoa aika äärioikeisto yhteinen vähemmistö voi ville vill vet venäjä varsinainen vara vanha vallankäyttö valita vad usko ura tässä tyyppi tyypillinen tutkijat tumma toukokuu tilanne tietää tieto tiede tieteellinen tie tid termi term terho tarkoittaa kysymys kuva koko kansa kansallisvaltio kansainvälisen kannattaja kalla julkinen julistaa itku isä isänmaa iho idag hän hur homma hela heimo takki svenska suomenruotsalainen suomi suomeksi sininen sin silmä sedan sannfinnarna sampo saksalainen sade rysslands ryssland ryhmä rotu redan rasisti afrikka aate eurooppalainen eurooppa espanja esittää esimerkki erota edustaja gäller gick gamla fyysinen folk finska finland edusta fan ex dessa dem data bli andra amerikkalainen amerikka amerika allt


blogivirta.fi