Tänään on 15.10.2019 21:32 ja nimipäiviään viettävät: Helvi, Heta, Hedvig ja Hedda. Käytämme EVÄSTEITÄ | MOBIILIVERSIO M.BLOGIVIRTA.FI
Oppitori:

Neuwo, Kuinga yhteinen Kansa taitaa istutta Rupulia.

Julkaistu: · Päivitetty:

Neuwo, Kuinga yhteinen Kansa taitaa istutta Rupulia. [Selaukseen] Neuwo , Kuinga yhteinen Kansa taitaa istutta Rupulia .  [Varia1799e-1] Että Rupulin istuttaminen on sangen tarpellinen ja hyödyllinen , sekä maakunnalle yhteisesti , että myös joka ihmiselle erittäin , kuin tahto kaswatta terweitä lapsia , raitilla ruumilla ; sitä tahdon minä tällä erällä ainoastansa muutamilla asianhaaroilla muistutta , sen päälle , että minun maanmieheni näkisit , ettei sitä turhan päälle tämän neuwon kautta tarita heille wastanotta ja noudatta . [Varia1799e-1] Se on tarkan tutkinnon kautta todexi löytty , että tarttunut rupuli tappaa wähinnäkin joka seitzemännen niistä , kuin sitä sairastaa , ilman niitä kuin se jättä raajarikoixi .  [Varia1799e-1] Sitä wastan kahdesta sadasta , joihin rupuli istutetan , harwoin yxi ainoa siitä kuolee .  [Varia1799e-1] Samalla tawalla on koeteldu , että ehkä tarttunesa rupulisa ainakin yxi neljästäkymmenestä saa jongun ruumin eli jäsenen wian ; ( johon kuitengan ei lueta rokon-arpia , kuin turmellewat kaswot ) niin tuskin yxi tuhannesta , joihin rupuli istutettu on , saa jongun semmoisen wahingon .  [Varia1799e-1] Koska nyt tämä on niin wastansanomatoin totuus , ettei yxikän muu , kuin joku pahasisuinen eli peri taitamatoin sitä taida kieldä ; niin kysytän syystä : jos ei se ole niin luwallista , että rupulin istuttamisen kautta , liewittä ja estää , yhtä niin turmelewaista ja tappawaista tautia , kuin että wedellä sammutta tulipaloa , taikka wähän , wahingon eli kustannuxen kautta , estää sitä perikatoa , kuin walkia muutoin wapaaasti polttain tekis ?  [Varia1799e-1] Jumala on myös andanut meille järjen , joka ynna koettelemuxen kanssa , opetta meitä wiljelemään maata , kylwäxemme siihen siemendä , ja saadaxemme siitä runsaamman hedelmän hengen eloxi , koska ei siemen wiljelemättömäsä maasa , anna hedelmää tarpexi .  [Varia1799e-2] Jos me nyt niin ilman tunnon soimausta , työn kautta edesautamme luonnon waikutuxia maasa ; mixi meidän pidäis epäilemän eli estelemän , luonnollisen , koetellun ja nuhtettoman wälikappalen kautta , liewittämästä sitä ruumin tautia , joka teke niin monda ihmistä sokiaxi ja raajarikoxi , rewäisee lapset pois wanhemmildansa , kaiketikin saatta heitä kauwon kitumaan , julman ja katkeran kiwun alla , ja myös häwittä koko maakundia ? [Varia1799e-2] Rupulin istuttamisen neuwon , on yxi waimo uudesa Grekan maasa ensixi löynyt ; eikä se muuta ole , kuin wuodatta wissiin paikkaan ihmisen ihoon rupulin ainetta , josta se määrätyn ajaan perästä ulosmurta , tawallisixi rupuli nyppylöixi .  [Varia1799e-2] Mutta eroitus on ainoastans se , että luonnollisen eli tarttunen rupulin aine eli myrkky wedetän sisälle ruumiseen , hengen wetämisellä , suun ja sieranden kautta , josta kowemmat ja wäkiwallaisemmat kiwut ulosmurtawat , kuin ulkoa ihoon istutetusta rupulista .  [Varia1799e-2] Niin hywin Lääkärit kuin muutkin , istuttawat rupulia monella tawalla .  [Varia1799e-2] Mutta kaikkein kewiämmästi toimitetan se neulalla ja langalla , joka on kastettu tuoreseen rupuli-märkään , ja wedetän nahan läpitze josakusa paikasa ruumisa .  [Varia1799e-2] Ei siihen paljon harjoitusta tarwita , juuri harwoin myös tapahtu , ettei se menesty .  [Varia1799e-2] Bomuli-langa olis kaikkein soweljainda siihen ; se hiestatan märkään , kuin on kypsyneisä ja hywäntapaisisa rupuli-märkäpäisä , että se hywin kastuu .  [Varia1799e-2] Jos ei sillä kohta istuteta , niin annetan se kuiwaa , ja kätketän hywin suljetusa klasi-astiasa , tulewaisexi tarpexi .  [Varia1799e-3] Jota tuorembaa se märkä on , silloin kuin sillä istutetan , sitä wissimmin se menestyy , ja sitä paremman tapaista rupulia siitä tulee .  [Varia1799e-3] Mainittu langa puetetan pienen Skinnarin-neulan eli äimän silmään , joka ei ole kolmitahkoinen , waan sulaakas kärjeldä ; se pidetän oikiasa kädesä , peukalon ja etusormen wälisä , mutta wasemman käden sormilla nostetan nahka ylös lihasta , niin paljon kuin mahdollinen on ;  [Varia1799e-3] sitten pistetän neula nahan läpitze , juuri päällisen ihon eli kalwon alapuolelda , ja wedetän läpitze , mutta langa jätetän läpeen , ja leikatan poikki .  [Varia1799e-3] Se soweljain paikka näin istutta rupulia , on ulkopuolella käsiwartta , syrjä kämmen alapuolella olkapäätä ; waikka Pohjanmaalla enimittäin rupuli langa pistetän siihen ohukaiseen nahkaan , kuin on peukalon ja etusormen wälillä .  [Varia1799e-3] Se wähä kuin tämä teke kipiätä , on turha , peljättämään ketän , niin tarpellisesta toimituxesta .  [Varia1799e-3] Ei se haawa myös sidettä tarwitze .  [Varia1799e-3] Mutta jos sy olis peljätä , että lapsi rikkois langan , niin taitaa sen päälle , kuiwa liinainen side kiedotta , jota ei ennen kuin kolmannella eli neljännellä wuorokaudella saa pidellä .  [Varia1799e-3] Neljännellä wuorokaudella istuttamisen jälken , rupee haawa punottamaan ja ajettumaan , niin myös pieniä märkäpäitä näkymään .  [Varia1799e-3] Kuudennella wuorokaudella ajettu kainalon alusta , ja joku waiwa tunduu olkapääsä .  [Varia1799e-3] Seitzemännen , kahdexannen eli yhdexännen wuorokauden paikolla , tulee polde , päänkiwun ja uneljaisuden kanssa , ja päiwää sen jälken , rupee se ajamaan päälle märkäpäitä , samanlaatuisia kuin luonnollisesakin rupulisa .  [Varia1799e-3] Ei se ole tarpellista walita aikaa rupulin istuttamiseen ; sillä se menesty yhtäläisesti joka aika wuodesa .  [Varia1799e-3] Kuitengin näky alku puoli suwesta soweljammaxi siihen , sen wuoxi , että muita tautia silloin wähimmäxi liikku : jotka taidais muuttaa rupulin luonnollisen laadun , ja matkan saattaa wahingollisia tapauxia .  [Varia1799e-3] Sen syn tähden ei ole soweljas istutta rupulia niihin , joilla on näännyttäwä- eli muu kowa yskä , punottawapolde ( Skarlakans feber ) taikka tuhka-rupuli :  [Varia1799e-4] Muutoin niin yhteisen kansan lapset , jotka ei ole arkaluondoisia , ei tarwitze suuria walmistuxiä , eikä monia neuwoja noudatta . [Varia1799e-4] Jos he yhden wiikon rupulin istuttamisen edellä , ja kaxi wiikkoa sitten , kuin märkäpäät rupewat kuiwamaan , joka huomen kungin erinäisen ijän jälken , nautitzewat puolen , kokonaisen eli puolen toista Junfrua Terwa-wettä , niin ei he muuta lääkitystä tarwitze . [Varia1799e-4] Siitä ajaasta asti kuin rupuli on istutettu , ja niin kauwan kuin ruwet kestäwät , on soweljain ruaxi nautita , ainoastans keitetyitä naurita , eli juuriskoita ( räätiköitä ) , puuroo , ja rieskaa leiwän kanssa . [Varia1799e-4] Ja juomaxi rieskaa sekoitettua wedellä , kuin ei ole juuri kylmää . [Varia1799e-4] Että runsaasti juoda taudin alla , on myös hyödyllistä ; ja pitää jalkansa lämbymäsä wedesä , ehtolla , koska lewolle mennän , se huojenda rupuli-taudin , ja estää pahoja tapauxia ;  [Varia1799e-4] erinnomattain tulewat silmät , sen jalkaweden kautta , rupulilda warjelluixi , koska ne siinä siwusa , joka päiwä , ennenkuin rupuli ajaa päälle , kylmällä wedellä kastellan .  [Varia1799e-4] Ne Herraswäestä , joiden lapset syndymästä eli ylöskaswattamisen kautta owat heikkoluondosembia , tarwitzewat kysyä neuwoa taitawilda Lääkäreildä .  [Varia1799e-4] Jos niin tapahduis että rupulin päälle ajaisa meneskelewäisys lapsisa ( Hjertsprång , ) rupeis näkymään niin se kohta lakkaa , jos he ainoastans wiedän ulos wapaseen ilman .  [Varia1799e-4] Siinä tilasa on myös jalka-wesi hyödyllistä .  [Varia1799e-4] Muutoin niin pitä se huone , josa lapsi asuu , ennenkuin rupuli päällä ajaa , oleman niin kohtullisesti lämmin , ettei yxi terwe ihminen , siitä tunne rasitusta .  [Varia1799e-4] Mutta rupulin päälle ajaisa , sallii se wähän enemmin lämmindä ; ei suingain niin kuitengan , että yxi terwe siinä hikoilis .  [Varia1799e-4] Sitä wastan on wähän wileembi huone soweljas , silloin kuin nyppylät paisuwat , lijatengin jos niitä runsammin rupee oleman ; ei kuitengan niin että sairas wilua walittais .  [Varia1799e-5] Jos joskus niin tapahduis , että rupuli rupeis ajamaan sisälle , autetan se parhain sillä , että lapsi muutaman silmän räpäyxen , pannan haliaan weteen , niin sywäldä , että wesi käy kaulaan asti , sen jälken lämbymään wuoteseen , ja waaditan juomaan wähän lämmindä rieskaa ja wettä , siihen asti että rupe päälle ajamaan , jolloin lämmindä taitawasti saa wähendä .  [Varia1799e-5] Jos kowembi umpi-tauti hawaitais tämän sairauden alla , niin annettakon jotakin lääkitystä kuin huokiasti perka ruumin . [Varia1799e-5] Sitten kuin ruwet kuiwawat ja pois putomaan rupewat , on terwellistä että kaxi wiikkoa , joka kolmas päiwä anda samanlaatuista perkawaista wälikappaletta .  [Varia1799e-5] Haartmannin Laxer-pulweri sopi siihen parhain , ja saadan helpommalla hinnalla .  [Varia1799e-5] Siitä annetan wuoden wanhalle lapselle paun eli ristan jywän kokoinen , mutta wanhemmille ijän jälken enemmin .  [Varia1799e-5] Kusa rupuli on juuri wähän päälle ajanut , siinä ei tätäkän lääkitystä tarwita .  [Varia1799e-5] Silloin kuin rupuli-tauti ilmandu likipaikoisa , ja rupe lähennemään , niin on paras , että ennättäin istutta sitä , niin moneen lapseen kuin mahdollinen on .  [Varia1799e-5] Ja waikka se jo kotopaikoisakin olis , niin ei mahda kukan epäillä , että istuttamisen kautta estää sitä turmelewaista luonnon rupulia . [Varia1799e-5] Sillä jos niingin tapahduis , että rupuli istutettais johonguun , johon se jo ennen on tartunut , niin ei istuttaminen sitä pahenna , waan se tarttunut luonnon rupuli teke tawallisen työnsä , eikä istuttaminen matkan saatta niitä täsä edellä mainituita waikutuxia .  [Varia1799e-5] En minä taida käskeä istuttaman rupulia , silloin kuin ei se tauti ole liikkellä , siitä syystä , ettei silloin saada tuoretta rupuli-märkää , waan täyty wanhalla ja kuiwanella sen toimitta , josta olis sy peljätä pahoja waikutuxia .  [Varia1799e-5] Ilman sitä on senkaldainen rupuli hawaittu usein palajawan jällens , eikä ole istuttaminen useingan semmoisisa tiloisa mitäkän waikuttanut .  [Varia1799e-6] GABR . ER . HAARTMAN .  [Varia1799e-6]

Avainsanat: yskä yhteinen wasta ulkopuolella työ tutkinto turha tunne tuhka totuus tauti tappaa tahrto suu silmä siemen side sairaus sairastaa sairas saada puuro puoli pohjanmaa pitää pieni aika haartman epäillä asua anna alusta alku ajaa ainoa aine kaula kaste kansa jäsen järki juoda jumala jalka iho ihminen huone hinta henki hedelmä peukalo paras paikka paha neula nahka märkä myrkky muuttaa muutama muu minä menestys me mahdollinen maata maasa lääkäri lämmin luonnollinen liha lapsi lanka laatu käsi kysyä kylmä kuolema kukka kolmas koko


blogivirta.fi